Raporti Financiar i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë

Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Qershor 2024

Situacion Shpenzimesh Janar – Qershor 2024

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Qershor 2024


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Maj 2024

Situacion Shpenzimesh Janar – Maj 2024

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Prill 2024


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Mars 2024

Situacion Shpenzimesh Janar – Mars 2024

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Mars 2024


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar 2024

Situacion Shpenzimesh Janar 2024

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar 2024


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Dhjetor 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Dhjetor 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Dhjetor 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Nentor 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Nentor 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Nentor 2023


Raporti Financiar Janar – Tetor 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Shtator 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Shtator 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Shtator 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Gusht 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Gusht 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Gusht 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Korrik 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Korrik 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Korrik 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Qershor 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Qershor 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Qershor 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Maj 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Maj 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Maj 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Prill 2023

Situacion Shpenzimesh Janar – Prill 2023

Aneksi A Të dhëna progresive për periudhën Janar – Prill 2023


Situacion Shpenzimesh Janar-Mars 2023

Aneksi A për periudhën Janar-Mars 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar-Shkurt 2023

Situacion Shpenzimesh Janar-Shkurt 2023

Aneksi A për periudhën Janar-Shkurt 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar 2023

Situacion Shpenzimesh Janar 2023

Aneksi A për periudhën Janar 2023


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Dhjetor 2022


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Nentor 2022

Situacion Shpenzimesh Janar- Nentor 2022

Aneksi A për periudhën Janar – Nentor 2022


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Gusht 2022

Situacion Shpenzimesh Janar- Gusht 2022

Aneksi A për periudhën Janar – Gusht 2022


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Korrik 2022

Situacion Shpenzimesh Janar- Korrik 2022

Aneksi A për periudhën Janar – Qershor 2022


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Prill 2022

Situacion Shpenzimesh Janar- Prill 2022

Aneksi A për periudhën Janar – Prill 2022


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Mars 2022

Situacion Shpenzimesh Janar- Mars 2022

Aneksi A për periudhën Janar – Mars 2022


Të dhënat progresive për periudhen Janar-Shkurt 2022

Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Shkurt 2022

Situacion Shpenzimesh Shkurt 2022

Situacion Shpenzimesh Janar – Shkurt 2022


Të dhënat progresive Janar 2022

Situacion Shpenzimesh Janar 2022


Të dhënat progresive për periudhën Janar – Dhjetor 2021

Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Dhjetor 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Dhjetor 2021


Të dhënat progresive për periudhën Janar – Nëntor 2021

Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Nëntor 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Nëntor 2021


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Tetor 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Tetor 2021

Aneksi A per periudhen Janar-Tetor 2021


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Shtator 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Shtator 2021

Aneksi A per periudhen Janar-Shtator 2021


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Gusht 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Gusht 2021

Aneksi A per periudhen Janar-Gusht 2021


Akt Rakordimi për të Ardhurat Janar – Korrik 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Korrik 2021

Aneksi A per periudhen Janar-Korrik 2021


AKT-RAKORDIMI TE ARDHURA 01 Janar – 31 Qershor 2021

Te dhenat progresive per periudhen, Janar – Maj 2021

Akt Rakordimi të Ardhurat Janar-Maj 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Maj 2021


Akt rakordimi, Situacion shpenzimesh, Aneksi A, Janar – Prill 2021

Akt Rakordimi të Ardhurat Janar-Prill 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Prill 2021


Akt Rakordimi të Ardhura 01Janar-31 Mars 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Mars 2021

Aneksi A për periudhën Janar – Mars 2021


Akt Rakordimi të Ardhura Janar – Shkurt 2021

Situacion Shpenzimesh Janar – Shkurt 2021

Aneksi A për periudhën Janar – Shkurt 2021


Akt Rakordimi të Ardhura 01 Janar 2021 – 31 Janar 2021

Situacion Shpenzimesh Janar 2021

Situacion Shpenzimesh Janar 2021

Aneksi A të dhënat progresive për periudhën Janar 2021


Akt Rakordimi të Ardhura Shtator 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Janar – Shtator 2020

Situacion Shpenzimesh analitik, përmbledhës Janar-Shtator 2020

Aneksi A për periudhën 1 Janar – 30 Shtator 2020 sipas Udhëzimit Nr. 54, datë 30.01.2019

Raportin financiar Janar – Shtator 2020


Akt Rakordimi të Ardhura Janar – Gusht 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Gusht 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Janar-Gusht 2020

Situacion Shpenzimesh përmbledhës Janar-Gusht 2020

Situacion Shpenzimesh analitik, përmbledhës Janar – Gusht 2020

Raportin financiar Janar – Gusht 2020


Akt Rakordimi të Ardhura Janar – Korrik 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Korrik 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Janar-Korrik 2020

Situacion Shpenzimesh përmbledhës Janar-Korrik 2020

Situacion Shpenzimesh analitik, përmbledhës Janar – Korrik 2020

Raportin financiar Janar – Korrik 2020


Akt Rakordimi të Ardhura Janar – Qershor 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Qershor 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Janar-Qershor 2020

Situacion Shpenzimesh përmbledhës Janar-Qershor 2020

Situacion Shpenzimesh analitik, përmbledhës Janar – Qershor 2020

Raportin financiar Janar – Qershor 2020


Akt Rakordimi të Ardhura Maj 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Janar-Maj 2020

Situacion Shpenzimesh përmbledhës Janar-Maj 2020

Situacion Shpenzimesh analitik, përmbledhës Janar – Maj 2020


 

Akt Rakordimi per te Ardhurat Janara – Prill 2020

Situacion Shpenzimesh Janar-Prill 2020

Akt Rakordimi të Ardhura Prill 2020

Te dhena progresive per periudhen Janar – Prill 2020


 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar 2020
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Shkurt  2020
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Mars  2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar 2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar- Shkurt 2020
 • Situacion Shpenzimesh Analitik, permbledhes Janar – Mars 2020

Kliko ketu


 

Akt Rakordimi per te Ardhurat

Situacion Shpenzimesh Janar-Mars 2019

Situacion Shpenzimesh Mars 2019

Te dhena progresive per periudhen Janar – Mars 2019


Akt Rakordimi Janar -Prill

Situacion Shpenzimesh Janar -Prill

Te dhena Progresive Janar -Prill

Situacion Shpenzimesh Prill 2019


Akt Rakordimi Janar – Maj

Situacion Shpenzimesh Janar – Maj

Te dhena Progresive Janar – Maj

Situacion Shpenzimesh Maj 2019


 • Akt Rakordimi të Ardhura  Qershor 2019
 • Akt Rakordimi të Ardhura  Janar –  Qershor  2019
 • Situacion të ardhura shpenzime  Qershor 2019
 • Situacion të ardhura shpenzime  Janar – Qershor 2019
 • Ankesi A për periudhën Janar –  Qershor 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.

Kliko ketu


Akt Rakordimi Janar – Korrik

Situacion Shpenzimesh Janar – Korrik

Te dhena Progresive Janar – Korrik


Akt Rakordimi Janar – Gusht 2019

Akt Rakordimi të Ardhura  Gusht 2019  

Situacion shpenzime  Janar Gusht 2019

Situacion të ardhura shpenzime  Janar – Gusht  2019

Ankesi A për periudhën Janar –  Gusht 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.

Te dhena Progresive Janar – Tetor 2019
Situacion shpenzimesh Janar Tetor 2019
Situacion te ardhura Janar Tetor 2019
Akt Rakordimi Tetor 2019
Akt Rakordimi Janar – Tetor 2019


Te dhena Progresive Janar – Nentor 2019
Situacion shpenzimesh Janar Nentor 2019
Situacion te ardhura Janar Nentor 2019
Akt Rakordimi Nentor 2019
Ankesi A për periudhën Janar – Nentor 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.