FOKUS GRUPEVE ME STUDENTË NË PRAG DIPLOMIMI TË DISA PREJ PROGRAMEVE BACHELOR, MASTER DHE DIPLOME PROFESIONALE NË FAKULTETIN E EKONOMISË, FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE SI DHE FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE, TË REALIZUARA GJATË MUAJIT MARS-PRILL 2024

Në kuadër të procesit të Akreditimit periodik të programeve të studimit të Ciklit të Parë, si dhe akreditimin e parë të programeve të Ciklit të Dytë dhe Diplomë Profesionale, në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.531, datë 11.09.2018, Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.3, KriRead More…

Aktivitet për Ditën Botërore të Aktivitetit Fizik

Në dt. 6 Prill 2024, me rastin e Ditës Botërore të Aktivitetit Fizik, Qendra Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në bashkëpunim me Departamentin e Kujdesit Shëndetësor, pranë  Fakultetit të Shëndetit, Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, zhvilloi aktivitetin promocional me temë “Lëviz dhe jeto i/e lumtur!”. Këtij aktiviteti sensibilizues iu bashkuan edhe studentRead More…

UV mirëpret 5 studentë Erasmus+ prej universiteteve partnere

Më 13 Mars 2024 Zyra e Marrëdhënjeve me Jashtë pranë Universitetit të Vlorës pati kënaqësinë të mirëpresë grupin e ri të studentëve Erasmus+ që kanë zgjedhur UV-në për një periudhë studimi dhe shkëmbimi kulturor.   Pesë studentët e ardhur, tre studentë prej Universitetit të Beogradit në Serbi, një student prej Kolegjit Universitar të Kishave të Krishtera të ArsimRead More…

Aktivitet promocional: “Dhuro kohë dhe dashuri”

Në kuadër të festave të fundvitit , Departamenti i Infermise dhe Kujdesit Shendetesor, Fakulteti i Shëndetit, realizuan aktivitetin promocional: “Dhuro kohë dhe dashuri” Bota e çdo fëmije është e veçantë dhe unike , çdo fëmijë në imagjinatën e tij krijon personazhet me të cilët dëshiron të kalojë kohën dhe thur ëndërra për të ardhmen duke kultivuar Read More…

Ditës Ndërkombëtare kundër HIV-AIDS, data 1 Dhjetor

Në kuadër te 1 Dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare kundër HIV-AIDS, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me studentët e programit Bachelor në Infermieri Mami, organizuan dhe realizuan leksionin e hapur me tematikë “Ndërgjegjësimin e të rinjve për parandalimin e HIV-AIDS”, me maturantët e Shkollës së Mesme “Ali Demi”, Vlorë. Në këtë aktivitet u prezantuan tema si:
Read More…

KALCESS.NET: Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

KALCESS.NET:  Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal Projekti SUCCESS si njё nga krijuesit e platformёs KALCESS Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, nё kuadёr tё projektit SUCCESS, prezanton platformёn e bashkёpunimit rajonal Kalcess.net nё funksion tё rritjes sё punёzёnies mes studentёve dhe tё diplomuarve. E para e këtij lloji ndër vendet e Ballkanit PerRead More…

Workshop – Edukimi i Medias dhe Informacionit si kurrikul e re në programet master të degëve të mësuesisë

Në datën 20 Tetor 2023, në mjediset e Qendrës së Zhvillimit Rajonal, u zhvillua Workshopi promovues në lidhje me Edukimin e Medias dhe Informacionit si kurrikul e re në programet master të degëve të mësuesisë. Ky workshop finalizoi një nga aktivitetet në kuadër të projektit kombëtar të integrimit të EMI në universitetet shqiptare, mbështetur nga Ambasada amerikane në Tiranë Read More…

Zbatimi i projekteve të financuar nga Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë nga ana e Qendrës Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik në Fakultetin e Shëndetit.

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit në kuadër të projektit “Aderenca ndaj dietës mesdhetare, depistimi për kequshqyerje dhe aneminë ferriprive në stafin e Fakultetit të Shëndetit”, i cili është një projekt i financuar nga fondi kërkimor shkencor i Universitetit të Vlorës, ka nisur zbatimin e tij dhe ka përfunduar me sukses fazën e parë.   Fokusi iRead More…

Aktiviteteve të organizuara të fokus-grupeve me studentë në prag diplomimi të disa prej programeve Master në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore si dhe Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, të realizuara gjatë muajit prill 2023

Në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 531, datë 11.09.2018 , Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.3, Kriteri 1; Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.2, Kriteri 6; Standardi I.8, Kriteri 1; Standardi II.5; Standardi II.4, Kriteri 1; Standardi II.6, Kriteri 1; Standardi III.4, Kriteri 2; StandaRead More…