KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT
 

Koordinatori për të drejtën e informimit i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë:

 

Zj. Julita Shabani

Email: julita.shabani@univlora.edu.al
Adresa: Rektorati Godina A kati i dyte L. Pavarësia, Vlorë
Orari Zyrtar: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00