KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Koordinatori për të drejtën e informimit i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë:

Zj. Deliana Proj

Email: deliana.proj@univlora.edu.al
Adresa: Rektorati Godina A kati i dyte L. Pavarësia, Vlorë
Orari Zyrtar: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00[:en]Coordinator for the Right to Information of University of Vlora “Ismail Qemali”:


COORDINATOR FOR THE RIGHT TO INFORMATION

Ms. Deliana Proj

Email: deliana.proj@univlora.edu.al
Address: Rectorate, Building A, Second Floor, Quarter Pavarësia, Vlorë
Open to public: Monday – Friday 08:00 – 16:00