Shërbime

Fatura për marje me qera.
Nëse doni të merni me qera një nga ambientet e Universitetit mund të shkarkoni faturat e pagesave më poshtë.

Dhenie me qira salla “Amfiteatri”, me shume se 7 dite
Dhenie me qira salla “Rilindja”, me shume se 7 dite.
Dhenie me qira salla “Amfiteatri”, 1- 4 ore
Dhenie me qira salla “Rilindja”, 1- 4 ore
Dhenie me qira salla “Biblioteka Godina C”, 1- 4 ore
Dhenie me qira salla “Salla e Mbledhjeve”, 1- 4 ore
Qira ditore, salla “Amfiteatri”
Qira ditore, salla “Rilindja”