Shiko të gjitha

 

VENDIM Nr. 3 , datë 27.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FE

VENDIM Nr. 3 , datë 27.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”...
Lexo me shume »

Publikuar 27.03.2020

 

VENDIM Nr. 3 , datë 27.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT FSHT

VENDIM Nr. 3 , datë 27.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL...
Lexo me shume »

Publikuar 27.03.2020

 

VENDIM Nr. 3, datë 27.03.2020  PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FSHH

 VENDIM Nr. 3, datë 27.03.2020  PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE “ISMAIL QEMALI” VLORË.  ...
Lexo me shume »

Publikuar 27.03.2020

 

VENDIM Nr.10, datë 26.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT

VENDIM Nr.10, datë 26.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË   Vendimi i plote

Publikuar 26.03.2020

 

VENDIM Nr. 2 KIZ FSHH

VENDIM Nr. 2, datë 26.03.2020  PËR PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE “ISMAIL QEMALI” VLORË....
Lexo me shume »

Publikuar 26.03.2020

 

Vendim Nr# 2 KZFE

VENDIM Nr. 2 , datë 25.03.2020 PËR PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL...
Lexo me shume »

Publikuar 25.03.2020

 

HAPJA E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHENDETIT PUBLIK

25.03.2020

VENDIM Nr. 2, datë 24.03.2020 PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHENDETIT PUBLIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”...
Lexo me shume »

Publikuar 25.03.2020

 

SHPALLJA E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK (KZFSHP)

25.03.2020

VENDIM Nr. 1 , datë 18.03.2020 SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK (KZFSHP)

Publikuar 25.03.2020

 

VENDIM Nr. 2 , datë 24.03.2020 PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FSHT

VENDIM Nr. 2 , datë 24.03.2020 PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL...
Lexo me shume »

Publikuar 24.03.2020

 

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FSHT

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.   Njoftimi i...
Lexo me shume »

Publikuar 24.03.2020

 

ZGJEDHJA E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË EKONOMISË

VENDIM Nr. 1 , datë 20.03.2020  PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË EKONOMISË Vendimi i plote

Publikuar 24.03.2020

 

SHTYRJA E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

24.03.2020

VENDIM Nr.9, datë 24.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR REKTOR DHE ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË

Publikuar 24.03.2020

 

ORARI I LEKSIONEVE ONLINE PËR PROGRAMET BACHELOR DHE MASTER NË FAKULTETIN E EKONOMISË

22.03.2020

ORARI I LEKSIONEVE ONLINE PËR PROGRAMET BACHELOR DHE MASTER NË FAKULTETIN E EKONOMISË

Publikuar 22.03.2020

 

ORARI I LEKSIONEVE ONLINE PËR PROGRAMET BACHELOR NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK

21.03.2020

ORARI I LEKSIONEVE ONLINE - BACHELOR- FSHP

Publikuar 21.03.2020

 

Mesazh për studentët e UV nga Rektori, prof. Roland Zisi

Të dashur sudentë te Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë, Të dashur familjarë të studentëve,  Duke Ju konsideruar pjesëtarë të familjeve tona, unë personalisht, kolegët e mi autoritete drejtuese si dhe gjithë pedagogët dhe punonjësit e UV, në këto ditë të vështira epidemie, ...
Lexo me shume »

Publikuar 21.03.2020

 

Njoftim për anullim të thirrjeve Erasmus+ dhe MEVLANA

20.03.2020

Njoftim për anullim të thirrjeve Erasmus+ dhe MEVLANA Universiteti i Vlores njofton se anullohen të gjitha thirrjet  për student/staf të mbështetur nga programet Erasmus+ dhe MEVLANA, të cilat janë shpallur në faqen zyrtare të internetit dhe rrjetet sociale të Universitetit...
Lexo me shume »

Publikuar 20.03.2020

 

ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

19.03.2020

VENDIM Nr. 1 , datë 18.03.2020   PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE   Vendimi i plote

Publikuar 19.03.2020

 

SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE (KZF).

VENDIM Nr. 1 , datë 18.03.2020 PËR PËR SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHKENCAVE TEKNIKE (KZF).   Vendimi i plote

Publikuar 18.03.2020

 

Fillon në UV trainimi i personelit mjekësor dhe infermieror për përballimin e COVID-19

Spitali Rajonal Vlorë dhe Fakulteti i Shëndetit Publik, i Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë, kanë filluar ditën e sotme, datë 18. 03. 2020, Trainimin e personelit mjekësor dhe infermieror të rajonit që do t'u bashkohen ekipeve mjekësore në terren, në shërbim...
Lexo me shume »

Publikuar 18.03.2020

 

SHPALLJA E FITUESVE TË KOMISONEVE ZGJEDHORE TË FAKULTETEVE

VENDIM Nr. 8 , datë 16.03.2020 PËR SHPALLJEN E FITUESVE TË KOMISONEVE ZGJEDHORE TË FAKULTETEVE (KZF)   Njoftimi i plote

Publikuar 16.03.2020

 

06.05.2015

MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së...
Lexo me shume »

 

06.05.2015

PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë: “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim. Prezumimi i publikimit maksimal të...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Programi i Transparencës (Hyrje)

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin e Vlores. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të...
Lexo me shume »

Frmular punësimi:
Formular aplikimi per personel administrativ
Formular aplikimi per personel akademik

 

02.03.2020

Shpallet njoftimin punësimi Personel Akademik me Kohë të Pjesshme në Grup Lëndët e Inxhinierisë Elektrike, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 17, datë 28.02.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË...
Lexo me shume »

 

14.01.2020

Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 1, datë 13.01.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel akademik me kohë të plotë per vitin akademik...
Lexo me shume »

 

06.12.2019

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

NJOFTIM  UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE SHPALL NJOFTIMIN PER PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, NË POZICIONIN: “SPECIALIST TË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË”, NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE MARRDHËNIEVE ME JASHTË PRANË DREJTORISË...
Lexo me shume »

 

04.12.2019

Njoftim punësimi

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 113, datë 02.12.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË...
Lexo me shume »

 

13.11.2019

PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK    Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi,...
Lexo me shume »

 

28.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin ër vendin e lirë të punës: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për...
Lexo me shume »

 

28.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për vendin e lirë të punës: 1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme,  për mbulimin e grup lëndëve të Marketingut

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 86, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme, ...
Lexo me shume »

 

25.10.2019

Njoftimin për konkurim të hapur kontratë 1 vjeçare dega e Turizmit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 85, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një)  personel akademik, me kontratë 1 (një) vjeçare, për mbulimin...
Lexo me shume »

 

21.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE DHE MEKANIKE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 78, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP...
Lexo me shume »

 

21.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 79, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP...
Lexo me shume »

 

18.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË...
Lexo me shume »

 

11.10.2019

Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 11.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER VITIN AKADEMIK 2019-2020,...
Lexo me shume »

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë pranë Departamentit te Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 68, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË...
Lexo me shume »

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetsor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 69, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË...
Lexo me shume »

 

27.09.2019

NJoftim punësimi pranë Qëndres Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 70, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË...
Lexo me shume »

 

20.09.2019

NJoftim punësimi pranë qendrës kërkimore shkencore FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 66, datë 20.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË...
Lexo me shume »

 

03.07.2019

Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës”...
Lexo me shume »

 

27.06.2019

Personel kërkimor shkencor, Specialist Biolog Detar

POZICIONI I PUNËS: Specialist Biolog Detar Orari i punës: me kohë të pjesshme (1400 ore pune) Koha e punesimit: Qershor 2019 – Dhjetor 2021 Qëllimi i vendit të punës: Të ofrojë mbështetje për anëtarët e ekipit të projektit AFRIMED për...
Lexo me shume »

 

18.06.2019

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 43, datë 18.06.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR Specialiste e Qendrës Kërkimore Shkencore”...
Lexo me shume »

 

04.04.2019

Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “SPECIALISTE...
Lexo me shume »

Mesazh për studentët e UV nga Rektori, prof. Roland Zisi

Të dashur sudentë të Universitetit "Ismail Qemali", Vlorë,
Të dashur familjarë të studentëve,
Duke Ju konsideruar pjesetare te familjeve tona, une personalisht, koleget e mi autoritete drejtuese si dhe gjithe pedagoget dhe punonjesit e UV, ne keto dite te veshtira epidemie, Urojme dhe Lutemi nga zemra qe JU dhe NJEREZIT E DASHUR qe Ju rrethojne, te gezoni Shendet te plote!
Ju kujtoj se per te perballuar me sukses kete situate, eshte e domosdoshme te tregoni durim dhe qetesi, te shmangni PANIKUN por jo KUJDESIN, te zbatoni rekomandimet e autoriteteve shendetesore, rregullat e thjeshta te higjenes, te sjelljes sociale dhe individuale. Te jeni te bindur se, nese ndjekim keto protokolle te thjeshta, Ju dhe ne te gjithe do te triumfojme mbi COVID-19, mbi kete armik te padukshem por te rrezikshem qe po na kercenon te gjitheve.

Te nderuar studente dhe familjare,
Permes komunikimeve me shume prej Jush, une dhe koleget e mi, pedagoge e drejtues, kemi evidentuar gjithe shqetesimet Tuaja legjitime e njerezore, lidhur me procesin mesimor te nderprere dhe perspektiven e metejshme te tij, ne kushtet e mbylljes se Institucionit dhe karantinimit ne shtepi te pedagogeve dhe studenteve. Per sa u perket ketyre shqetesimeve Ju informoj si me poshte:
1. Kalendari akademik i vitit mesimor 2019-2020 ne UV nuk do te cenohet dhe nuk do te nderpritet por do te zbatohet dhe zhvillohet ne distance, permes procesit mesimor online.
2. Ju garantojmë se asnjë student i UV nuk do të privohet nga procesi mësimor, konsultimet, provimet dhe diplomimet.
3. Strukturat akademike dhe ndihmësakademike të UV janë në përfundim të paketës mesimore online, ne distance, me qellim rikuperimin e oreve te humbura deri tani dhe vijimin e tyre ne javet e ardhshme. Ju do te ndiqni normalisht leksionet, seminaret, ushtrimet ne distance, do te komunikoni me pedagoget tuaj, sipas planifikimeve qe kane bere Grupet e Punes te ngritura ne cdo Fakultet dhe Departament.
4. Qe te garantohet komunikimi juaj me pedagoget dhe drejtuesit e departamenteve, Ju lutemi te aktivizoni adresat Tuaja zyrtare personale. Perditesohuni me njoftimet e publikuara ne WEB-in dhe FB e UV, ne FB e departamenteve si dhe kontaktoni edhe permes aparateve mobile me pedagoget dhe drejtuesit e njesive akademike ku zhvillohen programet tuaja te studimit, sekretarite meesimore dhe specialistet e sherbimit ndaj studenteve ne cdo njesi kryesore.
5. Sistemi i informacionit i UV (UVMS) është në gadishmëri të plotë, ne funksion te rregjistrimit te cdo studenti, sipas Orarit te mesimit ne distance , pergatitur nga cdo fakultet dhe departament, ne lenden apo modulin perkates, te programit te studimit dhe vitit akademik.

Të dashur studentë,
Jemi të gjithë të ndergjegjshëm se në këtë situatë të vështirë epidemie dhe kushteve të izolimit shtëpiak, jeta e gjithësecilit prej nesh ka fituar tipare dhe dimensione te reja. Por ne jemi në gjendje që të përcaktojmë se cilat janë prioritetet e reja të veprimtarisë sonë në këto rrethana. Besoj se jeni në një mendje me ne se këto prioritete janë:
1. Sigurimi i shëndetit individual përmes qëndrimit në shtëpi, respektimit të karantinës, rregullave shëndetesore dhe distancimit social.
2. Kujdesi për të mos infektuar njerëzit e afërt, miqtë, shokët, shoqet, fqinjët etj.
3. Ndërtimi i një jete të shëndetshme brenda shtëpisë, komunikim virtual me miqtë, të afërmit dhe pedagogët tuaj nga të cilët jeni të lutur të kërkoni informacion, asistencë, konsultim dhe përgjigje për cëeshtjet jetësore e sociale që ju shqetësojnë.
4. Ndjekje online të mësimit në distancë, të materialeve pedagogjike të mësimdhënësve Tuaj, ndërveprim dhe interaktivitet smart me ta, lexim, studim dhe komunikim njerezor.

Të dashur studentë,
Cdo ditë shprehemi me fjalë e me veprime se: "UV është një familje e madhe e ngritur mbi vlerat me të mira humane, qytetare dhe akademike". Cdo ditë kemi punuar për të realizuar këtë objektiv të përbashkët, por mendoj se sot është rasti për t'a konsoliduar më shumë këtë familje; së pari, duke ruajtur të paprekur shëndetin personal dhe të njerezve pranë nesh dhe së dyti, duke kryer me dashuri dhe devotshmeri, detyrat dhe detyrimet ndaj njeri-tjetrit.
Në vijim, ju siguroj se, organet drejtuese, pedagogët, drejtuesit e njësive akademike dhe administrative, administrata dhe unë personalisht, po punojmë cdo ditë, në kushte të vështira të moskomunikimit ballëpërballë, me qëllim që Ju të merrni Shërbimin Arsimor që Ju takon dhe të mos cënohen të drejtat Tuaja për: Mësim, Konsultim, Provim dhe Diplomim.
Duke Ju uruar shëndet dhe mbarësi individuale dhe familjare,
Duke Ju shprehur nderim dhe konsideratë të lartë për Ju dhe familjarët Tuaj,
Duke shpresuar se shumë shpejt Ju do të zbukuroni sërish auditoret e UV që tashmë janë bosh,
Duke ju përcjellë përshendetjet më të mira dhe solidare pë Ju, të pedagogëve, drejtuesve dhe strukturave të UV,
Me dashuri prindi dhe mirënjohje për JU,
Miku, shoku, kolegu dhe pedagogu Juaj

Rektori

Prof. ROLAND ZISI