Shiko të gjitha

 

Njoftim

Janë të lutur te gjithe studentet e Ciklit te I-rë dhe të II-të të studimeve, të cilët nuk kanë likujduar tarifen e shkollimit per vitin akademik 2019-2020, të likujdojnë tarifën ne menyre te menjëhershme pasi kanë kaluar të gjitha afatet...
Lexo me shume »

Publikuar 18.09.2020

 

Sukses i Universiteti të Vlorës në projekt aplikimet për programin Erasmus+!

Për herë të parë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë nëpërmjet Departamentit të Gjuhëve të Huaja të Fakultetit të Shkencave Humane është përzgjedhur fitues në aplikimin e programit Erasmus+ Jean Monnet “Foreign Language Teaching in and for European Contexts”. Gjithashtu, listës së...
Lexo me shume »

Publikuar 16.09.2020

 

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët që kanë zgjedhur të studiojnë pranë Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë, se procesi i aplikimit për përfitimin e bursës dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit, në bazë të VKM nr.39 dhe VKM nt.40 ,fillon që nga momenti...
Lexo me shume »

Publikuar 15.09.2020

 

Filluan Aplikimet dhe pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master Professional” dhe “Master i Shkencave”/ “Master i Arteve”, Viti Akademik 2020 – 2021

GARANTO SUKSESIN TËND!  Apliko tani! Filluan Aplikimet dhe pranimet në ciklin e dytë të studimeve "Master Professional" dhe "Master i Shkencave"/ "Master i Arteve", Viti Akademik 2020 – 2021 Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të...
Lexo me shume »

Publikuar 11.09.2020

 

THIRRJE ASECU

ASECU shpall  thirrjen e Konferencës së 9-të Ndërkombëtare të Rinisë ASECU dhe Shkollës Verore me temë "Përmirësimi dhe menaxhimi i mjediseve ekonomike dhe biznesit: Sfidat për vendet e Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonin e Detit të Zi" Shkolla verore...
Lexo me shume »

Publikuar 10.09.2020

 

Vazhdojnë regjistrimet për Ciklin e Parë të Studimeve pranë Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e raundit të parë filluan më datë 2 shtator, e do të...
Lexo me shume »

Publikuar 09.09.2020

 

KZFSHH – Njoftim per shpalljen e fitusit

Per shpalljen e fituesit per drejtues te njesise baze Njoftimi i plote

Publikuar 07.09.2020

 

KZFSHH – Njoftim per shpalljen e rezultatit te numurimit

KZFSHH - Njoftim per shpalljen e rezultatit te numurimit Njoftimi i Plote

Publikuar 07.09.2020

 

Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros

Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros Qendra e Ekselencës KIOS për Kërkime dhe Inovacione në Universitetin e Qipros, hap thirrjen për 6 (gjashtë) bursa për studentë dokorature (PhD) me kohë të plotë. KIOS CoE vepron brenda...
Lexo me shume »

Publikuar 07.09.2020

 

Njoftim KZFSHH-Vendim Nr. 28, Datë 31.08.2020, Miratim kërkese për kandidim për Departamentin E Edukimit, FSHH

Vendim Nr. 28, datë 31.08.2020. Për Miratimin e Kërkesës për Kandidim për  Pozicioni e Drejtueses të Njësisë Bazë, Departamenti i Edukimit, të Fakultetit të Shkencave Humane, në Univesitetin "Ismail Qemali" Vlorë,në Raundin e Dytë të Zgjedhjeve Institucionale. . Vendim i...
Lexo me shume »

Publikuar 01.09.2020

 

Njoftim i KZFSHH. Vendim Nr. 27. Për hapjen regjistrimit të kandidates, Departamenti i Edukimit të FSHH, raundi i dytë i zgjedhjeve

Vendim Nr. 27, datë 31.08.2020. Për Hapjen e Procesit të Regjistrimit të Kandidates për Drejtuese të Njësisë Bazë, në Raundin e Dytë të Zgjedhjeve, për Departamentin e Edukimit, të Fakultetit të Shkencave Humane, në univesitetin "Ismail Qemali" Vlorë. Vendim i...
Lexo me shume »

Publikuar 31.08.2020

 

Renditja e Aplikantëve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

Renditja e Aplikantëve në Universitetin "Ismail Qemali" Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji Fizike Informatike Inxhinieri Elektrike Inxhinieri Mekanike Inxhinieri Navale Kimi Matematikë Matematikë - Fizikë Navigacion Shkenca Kompjuterike Teknologji Informacioni Fakulteti i Shëndetit Publik Infermieri e Përgjithshme Infermieri Mami...
Lexo me shume »

Publikuar 29.08.2020

 

Prof. Roland ZISI dekretohet Rektor i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë

NJOFTIM Prof. Roland Zisi dekretohet Rektor i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë Ditën e hënë datë 24. 08. 2020 Presidenti i Republikës SH. T. Z Ilir Meta në një ceremoni organizuar në Presidencën e Republikës Tiranë, dekretoi 12 Rektorët e rinj...
Lexo me shume »

Publikuar 25.08.2020

 

Njoftim KIZ UV Vendim Nr.47

KIZ UV Vendim Nr.47 per caktimin e dates per zhvillimin e raundit te dyte te zgjedhjeve ne universitetin "Ismail Qemali" Vlore Vendimi i plote

Publikuar 04.08.2020

 

KIZ – Vendim 44 per shpalljen e fituesve ne zgjedhjet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlore

KIZ - Vendim 44 per shpalljen e fituesve pe rektor dhe senat akademik te dale nga zgjedhjet e zhvilluara ne Universitetin "Ismail Qemali" Vlore, date 30.07.2020 Vendimi i plote

Publikuar 03.08.2020

 

KZFSHH Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHH

Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHH Vendimi i Plote

Publikuar 31.07.2020

 

KZFE Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FE

KZFE Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FE Për shpalljen e kandidatëve fitues për autoritetin drejtues të njësive bazë dhe njësisë kryesore në fakultetin e ekonomise   Vendimi i plote

Publikuar 31.07.2020

 

KZFSHT Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHT

KZFSHT Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHT Për shpalljen e kandidatëve fitues për autoritetin drejtues të njësive bazë dhe njësisë kryesore në fakultetin e shkencave teknike   Vendimi i plote

Publikuar 31.07.2020

 

KZFSHP Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHP

Vendimet e rezultateve te zgjedhjeve ne FSHP Për shpalljen e kandidatëve fitues për autoritetin drejtues të njësive bazë dhe njësisë kryesore në fakultetin e shëndetit publik Vendimi i plote

Publikuar 31.07.2020

 

Fituesit e Anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit Nr. 4. pranë Fakultetit të Shkencave Humane

Njoftim KIZFSHH Për Fituesit e Anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit Nr. 4. pranë Fakultetit të Shkencave Humane Vendimi Për Anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit Nr. 4 FSHH

Publikuar 28.07.2020

 

06.05.2015

MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së...
Lexo me shume »

 

06.05.2015

PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, UV-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.univlora.edu.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Informacion që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore vendos në dispozicion të publikut në faqen...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së UV -së janë: “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim. Prezumimi i publikimit maksimal të...
Lexo me shume »

 

16.04.2015

Programi i Transparencës (Hyrje)

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Universitetin e Vlores. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të...
Lexo me shume »

Frmular punësimi:
Formular aplikimi per personel administrativ
Formular aplikimi per personel akademik

 

18.09.2020

Njoftim Punesimi

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 46, datë 16.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË GRUP...
Lexo me shume »

 

16.09.2020

Njoftim punesimi FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 45, datë 15.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË...
Lexo me shume »

 

11.09.2020

Punësim personel akademik me kohë të pjesshme për gjuhën Frënge

  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 41, datë 11.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME...
Lexo me shume »

 

02.09.2020

Njoftim për personel akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore, të FSHP

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË...
Lexo me shume »

 

02.09.2020

Njoftim për personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë, FSHP

  NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 40, datë 02.09.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË...
Lexo me shume »

 

29.06.2020

Njoftim njoftimin për konkurim të hapur angazhim me kohë të plotë i kategorisë Profesor në fushën e Drejtësisë

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 28, datë 29.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë...
Lexo me shume »

 

16.06.2020

Anullim procedure punësimi për personel administrativ, Specialist Finance

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.

 

05.06.2020

Njoftim punësimi specialist finance

UV njofton anullimin e procedurës së punësimit për personel administrativ, Specialist Finance, në Sektorin e Financës dhe Realizimit të Buxhetit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.     Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 24, datë 05.06.2020 të Rektorit, shpall...
Lexo me shume »

 

05.06.2020

Njoftim punesimi specialist jurist

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 25, datë 05.06.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist Jurist” në Sektorin Juridik...
Lexo me shume »

 

02.03.2020

Shpallet njoftimin punësimi Personel Akademik me Kohë të Pjesshme në Grup Lëndët e Inxhinierisë Elektrike, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 17, datë 28.02.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:   1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË...
Lexo me shume »

 

14.01.2020

Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 1, datë 13.01.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel akademik me kohë të plotë per vitin akademik...
Lexo me shume »

 

06.12.2019

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

NJOFTIM  UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE SHPALL NJOFTIMIN PER PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV, ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, ME AFAT TË CAKTUAR, NË POZICIONIN: “SPECIALIST TË MARRËDHËNIEVE ME JASHTË”, NË SEKTORIN E PROJEKTEVE DHE MARRDHËNIEVE ME JASHTË PRANË DREJTORISË...
Lexo me shume »

 

04.12.2019

Njoftim punësimi

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 113, datë 02.12.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË...
Lexo me shume »

 

13.11.2019

PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK    Përshkrimi i vendit të punës Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare. Mësimdhënie në modulet e Anatomi,...
Lexo me shume »

 

28.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin ër vendin e lirë të punës: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2019-2020, pranë Departamentit të Ekonomiksit

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 87, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një) personel akademik me kohë të pjesshme, për...
Lexo me shume »

 

28.10.2019

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për vendin e lirë të punës: 1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme,  për mbulimin e grup lëndëve të Marketingut

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 86, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik, me kontratë të pjesshme, ...
Lexo me shume »

 

25.10.2019

Njoftimin për konkurim të hapur kontratë 1 vjeçare dega e Turizmit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 85, datë 23.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1(një)  personel akademik, me kontratë 1 (një) vjeçare, për mbulimin...
Lexo me shume »

 

21.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË NAVALE DHE MEKANIKE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 78, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (DY) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP...
Lexo me shume »

 

21.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 79, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTE NË GRUP...
Lexo me shume »

 

18.10.2019

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 80, datë 16.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË...
Lexo me shume »

BËHU STUDENT NË UNIVLORA, GARANTO SUKSESIN TËND!

A dëshiron të jesh një profesionist i konkurrueshëm në tregun e punës?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron të përgatitesh nga një staf akademik i kualifikuar?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron një jetë studentore dinamike?
Zgjidh UNIVLORA!

A dëshiron bursë semestrale në një nga 65 universitete ndërkomëbtare?
Zgjidh UNIVLORA!

A vlerëson kërkimin shkencor dhe idetë inovative?
Zgjidh UNIVLORA!

Universiteti “Ismail Qemali” i Vlorës, ofron Kurrikula të përshtatshme, bazuar në sfidat e ekonomisë së tregut, për të pajisur dhe aftësuar studentët, me njohuri që u lehtësojnë qasjen me tregun e punës kombëtar dhe rajonal/ndërkombëtar. Bashkëpunimi me biznese të ndryshme, nxit rritjen e perfomancës së studentëve dhe rritjen e mundësisë për punësim të menjëhershëm, pas diplomimit.
UNIVLORA, është një institucion aktiv në implementimin e dijes, gjenerimin e ideve krijuese dhe nxitjen e shkencës, nëpërmjet një mësimdhënieje bashkëkohore sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare, ESCO, Deklaratës së Bolonjës dhe Kornizës Shqiptare të Kualifikimit.
Për këtë Vit Akademik, UNIVLORA vjen me një Ofertë Didaktike të larmishme, me Programe Studimi gjithëpërfshirëse dhe multidisiplinare, të ofruara në mjedise mësimore dhe laboratorike bashkëkohore.

Në UNIVLORA, do të gjeni një paketë shërbimesh të integruara për studentin duke përfshirë:
  • Këshillim karriere
  • Ambiente rekreative
  • Aktivitete kulturore e sportive
  • Pjesëmarrje në Projekte Ndërkombëtare
  • Bursa në bazë të nevojës financiare dhe të meritës akademike
  • Programe shkëmbimi studentor, në universitete prestigjoze jashte vendit.

UNIVLORA, është i vetmi Universitet Publik në shkallë vendi i cili ka kërkuar akreditimin e të gjitha programeve, duke garantuar diploma të njohura ndërkombëtarisht.

Ne formojmë dhe përgatisim:
– Studentë premtues
– Profesionistë cilësorë, në përputhje me trendin e tregut të punës
– Profesionistë dhe shkencëtarë në shërbim të zhvillimeve dinamike, jo vetëm në kontekstin kombëtar, por edhe në atë europian e më gjerë.

Për të marrë informacione më të detajuara për ofertën akademike, klikoni programet e mëposhtme.

FAKULTETI I EKONOMISË


Departamenti i Biznesit
Bachelor: Administrim Biznesi, Manaxhim Turizmi, Marketing
Master profesional: Administrim Publik, Sipermarrje në Turizem, Marketing
Master shkencor: Administrim Biznesi


Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit
Bachelor: Financë, Kontabilitet
Master profesional: Financë, Kontabilitet
Master shkencor: Financë, Pasuri të Paluajtshme

Departamenti i Ekonomiksit
Bachelor: Ekonomiks
Master profesional: Ekonomiks në Sipërmarrje 
Master shkencor: Ekonomiks

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK


Departamenti i Infermierisë
Bachelor: Infermieri të Përgjithshme
Master profesional: Infermieri Patologjike, Infermieri Kirurgjikale
Master i Shkencave: – në Shkenca Infermierore

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor
Bachelor: Infermieri Mami
Master profesional: Infermieri Pediatrike

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE


Departamenti i Drejtësisë
Bachelor: Drejtësi
Master profesional: E Drejte Penale, Shkenca Administrative
Master shkencor: Marredhenie Nderkombëtare

Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsise
Bachelor: Gjuhë Shqipe Letërsi
Master shkencor: Mësimdhënien e Gjuhës Shqipe dhe Lëtersisë

Departamenti i Edukimit
Bachelor: Histori Gjeografi, Mësuesi për Arsim Parashkollor, Mesuesi për Arsimin fillor, Pedagogji e Specializuar
Master profesional: Cikli Fillor me Profil Minor në Ciklin Parashkollor
Master shkencor: Edukim, Pedagogji e Specializuar Sociale

Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Bachelor: Gjuhë Angleze, Gjuhë Italiane
Master profesional: Mësuesi në Gjuhë Italiane, Mësuesi në Gjuhe Angleze
Master shkencor: Përkthim dhe Interpretim

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE


Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
Bachelor: Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Navale, Inxhinieri Elektrike
Master profesional: Operacione Industriale/Navale
Master shkencor: Inxhinieri Navale

Departamenti i Shkencave Detare
Bachelor: Navigacion
Master profesional: Studime të Avancuara Detare

Departamenti i Fizikes
Bachelor: Fizikë 
Master profesional: Mësuesi për Ciklin e Lartë të Arsimit Bazë në Lëndët Matematikë-Fizikë
Master shkencor: Fizike

Departamenti i Biologjisë
Bachelor: Biologji
Master profesional: Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Biologji, me Profil Minor në Kimi
Master shkencor: Biologji Mjedisore

Departamenti i Matematikës
Bachelor: Matematikë, Matematikë-Financë, Shkencat Aktuaristike
Master profesional: Matematikë
Master shkencor: Matematikë, Matematikë-Financë, Aktuaristikë.
Doktoraturë në Matematikë

Departamenti i Shkencave Kompjuterike
Bachelor:Teknologji Informacioni, Shkenca Kompjuterike, Informatike
Master profesional: Mësues Informatike per Shkollën e Mesme
Master shkencor: Shkenca Kompjuterike

Departamenti i Kimisë
Bachelor: Kimi
Master profesional: Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët
Master shkencor: Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë


Me dashuri prindi dhe mirënjohje për JU,
Miku, shoku, kolegu dhe pedagogu Juaj

Rektori
Prof. ROLAND ZISI