FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore  Departamenti i Matematikës  Departamenti i Matematikës synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE DREJTËSISË

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua në 5 dhjetor 2007, para zhvillimit të zgjedhjeve në  universitet mbi bazën e departamenteve ekzistues ndërfakultetorë  të mësuesisë  dhe të  gjuhëv

FAKULTETI I SHËNDETIT

PËRSHËNDETJA PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021   Të dashur studentë! Ju uroj të gjithëve suksese në rrugën që keni nisur! Rruga e formimit si personel shëndetësor është një rrug

FAKULTETI I EKONOMISË

Të dashur studentë të Fakultetit të Ekomomisë, Të respektuar kolegë, Më lejoni t’ju uroj fillimin e një  viti te ri te mbarë akademik në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlor

Njoftime

Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences)

Thirrje për bursë mobilitet praktikë mësimore për studentët në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlo

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me U

Historiku i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë u hap në 10 Tetor 1994 me Vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 105, datë 28.02.1994. Fillimisht mësimi filloi si Universiteti Teknologjik I Vlorës “Ismail Qemali”, me tri fakultete — Fakulteti i Tregëtisë, Fakulteti i Inxhinierisë Detare dhe Fakulteti i Infermierisë. Përzgjedhja e këty

Urim i Rektorit Prof. Dr. Roland Zisi për Fillimin e Vitit Akademik 2021 -2022

Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë,Pas një viti të vështirë akademik, në kushtet e imponuara të mësimit online, për shkak të pandemisë së Covid-19, ditën e hënë, në nisje të vitit të ri akademik 2021-2022 do të riktheheni në mjediset universitare, pikërisht në auditor aty ku statusi i studentit merr vlerën e vërtetë.
Ju uroj një vit akademik të mbarë e të qetë, me motivim dhe përkushtimin e domosdoshëm për arritjen e objektivave dhe standarteve të duhura akademike.
Pavarësisht se, fatmirësisht e nisim vitin akademik me prezencën fizike në auditor, të gjithë jemi të vetëdijshëm për kujdesin dhe vigjilencën që duhet të tregojmë kushtëzuar nga Covid-19.
Bashkë me urimin për një vit akademik sa më të mbarë e të sukseshëm, ju drejtoj dhe lutjen, që me përkushtim të plotë, të respektoni vendimet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe rekomandimet e institucioneve shëndetësore, pasi vetëm me angazhimin e të gjithë aktorëve do të mund të koontribuojmë në ruajtjen e shëndetit.
Dëshiroj të inkurajoj të gjithë studentët që ende nuk e kanë kryer vaksinën kundër Covid-19, të mos neglizhojnë, por t’i nënshtrohen procesit të vaksinimit, pasi është e vetmja mënyrë për t’ju rikthyer auditorit dhe frekuentimit të procesit mësimor normal. Vaksina është e vetmja garanci për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe të familjarëve tuaj.
Përmes urimit për një vit akademik sa më të mbarë dëshiroj t’ju drejtohem studentëve të vitit të parë, të cilët këtë të hënën nisin një tjetër rrugëtim, tanimë me statusin e studentit. Falenderime dhe mirënjohje juve dhe familjarëve tuaj për besimin që na dhatë, duke zgjedhur Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë në këtë rrugëtim të ri e shumë të rëndësishëm për formësimin tuaj akademik.

Të dashur studentë dhe prindër

Bashkë me urimin për një vit akademik sa më të mbarë e të suksesshëm dua t’ju garantoj se, unë personalisht, autoritetet drejtuese, të gjithë pedagogët dhe punonjësit e UV-së, do të ofrojmë angazhimin maksimal për arritjen e objektivave të dëshiruara për standarte të larta akademike.
Për gjithsecilin prej nesh, edhe në këtë nisje të vitit të ri akademik, shtohet përgjegjësia për të kryer me devotshmëri të gjitha detyrat njerëzore dhe akademike.

Të dashur studentë,
Strukturat akademike dhe ndihmësakademike të UV janë në gadishmëri të plotë për të gjithë studentët, duke mirëkuptuar të gjitha shqetësimet legjitime e njerëzore që mund të keni lidhur me procesin mësimor në këtë vit të ri akademik, pas një viti të vështirë që lamë pas, në kushtet e mungesës fizike në mjediset universitare.
Ju do të ndiqni normalisht leksionet, seminaret, praktikat mësimore sipas planifikimeve që kanë bërë Grupet e Punës të ngritura në çdo Fakultet dhe Departament.
Sistemi i informacionit i UV-së është në gadishmëri të plotë, në funksion të regjistrimit të çdo studenti, sipas orarit të mësimit, përgatitur nga çdo fakultet dhe departament, në lëndën apo modulin përkatës të programit të studimit dhe vitit akademik.

Në nisje të sfidave për standarte të larta arsimore për këtë vit të ri akademik,

Dëshiroj t’ju përcjellë urimet më të përzemërta të gjithë pedagogëve të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës, drejtuesve dhe strukturave të UV për një vit akademik të mbarë e të suksesshëm.

Uroj dhe jam i bindur se do të jemi të gjithë bashkë në përkushtimin për ruajtjen e traditave dhe sukseseve të mëtejshme të universitetit “Ismail Qemali”.


Rektori i UV
Prof. Dr. ROLAND ZISI