THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e West Attica, Greqi. / Open Call for student mobility exchange at the University of West Attica, Greece Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Kolegjin e Kujdesit Shëndetësor në Tallin, Estoni / Open Call for student mobility exchange at Tallinn Health Care College, Estonia Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për shkëmbim stafi për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for academic staff mobility exchange for teaching/training at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë

CEEPUS
CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare) është një program shumëpalësh i shkëmbimit me Evropën Qendrore dhe Lindore. Aktualisht, CEEPUS bashkon universitetet nga 16 vende të Evropës Qendrore dhe Lindore (Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Maqedonia Veriore, Moldavia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Republika Sllovake dhe Sllovenia, Prishtina / Kosova po merr pjesë gjithashtu) brenda rrjeteve të përbërë nga të paktën tre institucione të arsimit të lartë nga të paktën dy vende të ndryshme kontraktuale.

Shkëmbimi i studentëve brenda CEEPUS zgjat nga 3 deri në 10 muaj. Brenda një rrjeti, studentët që vijnë janë të përjashtuar nga pagesat e shkollimit dhe marrin një grant gjithëpërfshirës nga vendi pritës i cili varet nga shpenzimet e jetesës në vend. Për t’u kualifikuar për bursa, studentët e shkëmbimit duhet të jenë shtetas të një vendi CEEPUS.

www.ceepus.info