CEEPUS

CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare) është një program shumëpalësh i shkëmbimit me Evropën Qendrore dhe Lindore. Aktualisht, CEEPUS bashkon universitetet nga 16 vende të Evropës Qendrore dhe Lindore (Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Maqedonia Veriore, Moldavia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Republika Sllovake dhe Sllovenia, Prishtina / Kosova po merr pjesë gjithashtu) brenda rrjeteve të përbërë nga të paktën tre institucione të arsimit të lartë nga të paktën dy vende të ndryshme kontraktuale.

Shkëmbimi i studentëve brenda CEEPUS zgjat nga 3 deri në 10 muaj. Brenda një rrjeti, studentët që vijnë janë të përjashtuar nga pagesat e shkollimit dhe marrin një grant gjithëpërfshirës nga vendi pritës i cili varet nga shpenzimet e jetesës në vend. Për t’u kualifikuar për bursa, studentët e shkëmbimit duhet të jenë shtetas të një vendi CEEPUS.

www.ceepus.info