Rektori


Përshëndetje e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Roland Zisi me rastin e fillimit të vitit të ri akademik 2017-2018

 

Të nderuar studentë dhe pedagogë!
Të nderuar familjarë të studentëve!
Të nderuar qytetarë vlonjat dhe rajonit!

 

Në datë 16 tetor 2017, si në gjithë universitetet e tjera të vendit edhe në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë starton viti  i ri akademik 2017-2018.

Duke shfrytëzuar këtë rast, kam kënaqësinë dhe privilegjin t’Ju përshëndes të gjithëve dhe t’Ju dërgoj urimet më të ngrohta për një vit shkollor të mbarë dhe të frytshëm.

Viti akademik 2017-2018 fillon me një lajm të shumëpritur për studentët, pedagogët dhe opinionin e gjerë: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, qysh prej datës 21 shtator 2017 është një universitet i akredituar, me afat 3 vjet, në bazë të vendimit të Bordit të Akreditimit  pranë ASCAL-it (Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë).

Ky fakt bën krenar të gjthë ata që kanë kontribuar ndër vite për të mbërritur në këtë vlerësim të merituar: gjeneratat e studentëve, pedagogëve, drejtuesve, organeve kolegjiale dhe opinionit të gjere publik që mbështet vijimisht këtë institucion, qoftë edhe përmes vërejtjeve dhe sugjerimeve konstruktive.

Viti akademik 2017-2018 është një periudhë sfidash dhe detyrash të rëndësishme që lidhen me reflektimin tonë ndaj sugjerimeve dhe rekomandimeve të lëna nga ekspertët britanikë të akreditimit, Bordi i Akreditimit por edhe nga refleksionet e stafit të nxjerra nga analizat periodike të punës së tyre.

Ne kemi garancinë dhe sigurinë se secili nga ne studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë studentë e pedagogë do të përmbushë detyrimet e veta, në funksion të kryerjes së një vargu reformash të rëndësishme dhe të domosdoshme me qëllim konsolidimin e standarteve të arritura.

Një përshëndetje dhe urim të veçantë rezervoj për studentët e vitit të parë. I falenderojmë ata dhe familjet e tyre duke i siguruar se kanë bërë zgjedhjen më të mire që kanë preferuar të studiojnë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në auditoret e të cilit do të gjejnë atë që ata kanë ëndërruar dhe parashikuar. Mbështetja jonë për realizimin e ëndërrave të tyre do të jetë e përditshme dhe cilësore.

 

Suksese dhe mbarësi në këtë vit të ri akademik, të nderuar studentë dhe pedagogë,!

 

CV e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë