Rektori

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë 

Prof. Roland ZISI

CV e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë

email: rektori@univlora.edu.al