Marrëveshje Ndër-Institucionale

[tab]

[tab_item title=””]
[toggle_box]

Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA1. Me anë të këtyre marrëveshjeve UV synon të rrisë shkëmbimin e studentëve, personelit akademik, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ.

Tabela me Marreveshjet Nder-Institucionale KA107 (Shkarko)

Klikoni mbi çdo shtet për t’u informuar mbi universitetet e shtetit respektiv, fushën dhe kategorinë e përfituesve potencial për çdo marrëveshje të nënshkruar:

[toggle_item title=”AUSTRI ” active=”false”]                   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Edukimit në Vjenë

(Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems)

 

(2016-2021)

https://www.kphvie.ac.at (011) Mësuesi Trajnim/ Shkenca Edukimi – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=” BELGJIKË ” active=”false”]       

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Liezh

(University of Liège)

(2017 – 2019)

https://www.uliege.be (0716) Automjete, anije dhe avionë – Student

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=” BULLGARIA ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti “Shën Cyril dhe Shën. Methodius i Veliko Turnovës

 

(St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo)

 

(2015-2021)

http://www.uni-vt.bg/bul/ (1015) Udhëtimi,

turizmi dhe koha e lirë

(342) Marketing

– Student

– Staf

Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore

(University of National and World Economy)

 

(2019/20- 2021/22)

https://www.unwe.bg/en/ (0311) Ekonomiks

(041) Administrim

Biznesi

– Student

– Staf

Universiteti i Ri Bullgar

 

(New Bulgarian University)

 

(2015-2021)

https://nbu.bg/en (222) Gjuhë të

Huaja dhe Shkenca

Filologjike

– Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=” KROACIA  ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Zadar-it

(University of Zadar)

(2018-2020)

http://www.unizd.hr/eng (0230) Gjuhë të huaja – Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”REPUBLIKA ÇEKE ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Palaski Olumuk

(Palacký University Olomouc)

 

(2019-2022)

https://www.upol.cz/ (0232) Literaturë

dhe Linguistikë

– Student

– Staf

Universiteti i Ostravës

 

(University of Ostrava)

 

(2018-2021)

https://www.osu.eu/ (0232) Literaturë

dhe Linguistikë

– Student

– Staf

Universiteti i Masarykovës

(Masaryk University)

 

(2019-2021)

https://www.muni.cz/en (023) Gjuhë të Huaj – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”ESTONIA ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Kolegji i Kujdesit Shëndetësor Tallin

(Tallinn Health Care College)

(2014-2021)

https://www.ttk.ee/ (0913) Infermieri dhe Mami – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  FINLAND” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti i Oulu-t

(University of Oulu)

 

(2018-2020)

https://www.oulu.fi (023) Gjuhë të Huaj (0232) Literaturë dhe linguistikë – Student

– Staf

Universiteti i Turku-t

 

(University of Turku)

 

(2014-2021)

https://www.utu.fi/en Të gjitha fushat e përbashkëta – Staf

 

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=” GREQI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti i Aristotelit ne Selanik

(Aristotle University of Thessaloniki)

 

(2019-2021)

https://www.auth.gr/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

– Staf

Universiteti i Atikës Perëndimore

 

(University of West Attica)

 

(2020-2027)

————–

(2018-2020)

http://www.uniwa.gr/en/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”HUNGARI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Eötvös Loránd

 

(Eötvös Loránd University)

 

(2018-2020)

https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

– Staf

Universiteti i Debrecenit

 

(University of Debrecen)

 

(2014-2021)

https://unideb.hu/en (0288) Artet dhe

Humane

– Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  ITALI” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti i Salentos

 

(University of Salento)

 

(2014-2023)

————-

(2017-2019)

https://unisalento.it (023) Gjuhë të

Huaja

– Staf
Universiteti i Bergamos

(University of Bergamo)

 

(2019-2020)

https://en.unibg.it/ (023) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

Universiteti i Padovës

 

(University of Padua)

 

(2019-2022)

————-

(2016-2018)

 

https://www.unipd.it/ (054) Matematik

dhe Statistik

– Student

– Staf

Universiteti i Katani-es

(University of Catania)

 

(2019-2022)

https://www.unict.it/ (042) Drejtësi

 

– Student

– Staf

Universiteti “G. d’Annunzio”  Chieti-Pescara

 

(Universita degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)

 

(2018-2021)

https://en.unich.it/ (0232) Literaturë

dhe linguistik

– Student

– Staf

Universiteti i Salernos

 

(University of Salerno)

 

(2018-2020)

————-

(2017-2018)

————-

(2015-2020)

https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi – Student

– Staf

Universiteti Xhustino Fortunato

 

(University Giustino Fortunato)

 

(2016-2021)

http://unifortunato.eu/ (071)   Inxhinieri
(04)     Drejtësi
(041)   AdministrimBiznesi
(0413) MenaxhimTurizëm
– Student

– Staf

Universiteti Luixhi Kampania Vanviteli

 

(University of Campania Luigi Vanvitelli)

 

(2014-2021)

https://unicampania.it/

 

(0421) Drejtësi – Student

– Staf

 

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  LETONI” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Teknik i Rigës

(Riga Technical University)

(2014-2020)

https://www.rtu.lv/en (041)   Administrim Biznes
(061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
(071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
(023)   Gjuhë të Huaj
– Student

– Staf

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=”MAQEDONIA VERIORE ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti ”Shën Kliment Ohridski” Bitola

 

(University ”St Kliment Ohridski” Bitola)

 

(2014-2023)

https://uklo.edu.mk (023)   Gjuhë të

Huaja

– Staff
Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit

 

“International Balkan University”

 

(2019-2021)

https://bu.edu.mk (041)   Administrim

Biznes

(0412) Finance

(042)   Drejtësi

(061)   Teknologji

Informacioni dhe

Komunikimi

(023)   Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staff

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

 

(International University of Struga)

 

(2018-2021)

https://iust.edu.mk/ (041)   Administrim

Biznes
(0414) Marketing

dhe Menaxhim
(0311) Ekonomiks

(061) Teknologji

Informacioni dhe

Komunikimi

(10) Drejtësi

– Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=” NORVEGJI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti Norvegjez i Shkencave dhe Teknologjisë

(Norwegian University of Science and Technology)

(2014-2021)

https://www.ntnu.no/ Trajnim – Staf


[/toggle_item]


[toggle_item title=”POLONI ” active=”false”]   

 

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Zielona Gora

(University of Zielona Gora)

 

(2019-2021)

https://uz.zgora.pl (0239) Gjuhë të

Huaja jo të specifikuara

– Student

– Staf

Universiteti i Wraclaw-s

(Wroclaw University)

 

(2019-2021)

https://uni.wroc.pl/ (0222) Gjuhë të

Huaja

(0142) Edukim

(0421) Biologji dhe

biokimi

– Student

– Staf

Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara Presidenti Stanisław Wojciechowski në Kalisz

 

(The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz)

 

(2019-2021)

http://pwsz.kalisz.pl (041)  Administrim

Biznesi

(071)  Inxhinieri:

Elektrike, Mekanike

(061)  Teknologji

Informacioni dhe

Komunikimi

– Student

– Staf

Universiteti Pomerian në Slupsk

 

(Pomeranian University in Slupsk)

 

(2019-2021)

https://apsl.edu.pl/ (0511) Biologji
(0533) Fizik
(0413) Menaxhim
(0541) Matematik
– Student

– Staf

Universiteti Kazimierz Vielki

 

(Kazimierz Wielki University)

(2019-2021)

https://ukw.edu.pl/ (040) Administrim biznesi dhe drejtësi

(050) Shkenca

natyrore, Matematik

dhe statistik

– Student

– Staf

Universiteti Jan Kocanovski në Kielce

 

(Jan Kochanowsi University in Kielce)

 

(2018-2021)

http://ujk.edu.pl/ (0230) Gjuhë të Huaja
(0110) Edukim
(0421) Drejtësi
– Student

– Staf

Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara në Raciborz

 

(State University of Applied Sciences in Raciborz)

 

(2014-2021)

http://study.pwsz.elblag.pl (0230) Gjuhë të

Huaja jo të

specifikuara

– Student

– Staf

Universiteti Teknologjik i Bialistok

 

(Bialystok University of Technology)

 

(2016-2021)

https://pb.edu.pl/ (041) AdministrimBiznesi
(061) Teknologji InformacioniDhe Komunikimi
(071) Inxhinieri
– Student

– Staf

Universiteti i Opoles

 

(University of Opole)

 

(2015-2021)

http://www.uni.opole.pl/ (023) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

 

[/toggle_item]

[toggle_item title=” PORTUGALI” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Politeknik i Portos

 

(Polytechnic University of Porto)

 

(2014-2021)

https://www.ipp.pt (041) Administrim

Biznesi

(1015) Menaxhimi i

Aktivistëve turistikë

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”  RUMANIA” active=”false”]

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, i Iasi-t

 

(Alexandru Ioan Cuza, University of Iasi)

 

(2019-2021)

https://www.uaic.ro/ (0230) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

Akademia Navale “Mircea Cel Batran”

 

“Mircea Cel Batran” Naval Academy 

 

(2014-2021)

https://www.anmb.ro (104) Inxhinieri dhe

Menaxhimi Detare

(071) Inxhinieri

elektrike

(071) Inxhinieri

Mekanike Detare

(071) Sistemet

Elektro- mekanike

detare

(104) Lundrimi dhe

Transporti Detar

(104) Shkencat Detare

– Student

– Staf

Universiteti Perëndimor i Timisoarës

 

(West University of Timisoara)

 

(2014-2021)

https://www.uvt.ro (0531) Kimi
(0511) Biologji
(0533) Fizik
(0541) Matematik
(061) ShkencaKompjuterike
(022) Gjeografi
(0231) Gjuhë dheLiteraturë Moderne(041) Drejtësi
(0411) Kontabilitet
(0311) Ekonomiks
(0412) Financë
(0413) Biznes
(0413) Menaxhim
(0414) Marketing———————–(023)   Gjuhë dheLiteraturë Moderne
– Student

– Staf

Universiteti Politeknik i Timisoarës

 

(Politehnica University of Timisoara)

 

(2019-2021)

http://www.upt.ro/ (023) Gjuhë të Huaja
(061) Teknologji Informacionidhe Komunikimi
(0711) Inxhinieri Kimike dheproceset(0713) Elektricitetdhe energji(0541) Matematik
(0715) Mekanik dhetregjet e metalit
– Student

– Staf

Universiteti i Pitestit

(University of Pitest)

 

(2019-2021)

————–

(2018-2021)

————-

(2017-2021)

https://www.upit.ro/ (0230) Gjuhë të

Huaja

———————-

(023) Gjuhë të

Huaja

(0111) Shkencat

Edukimi

– Student

– Staf

Universiteti Aurel Vlaicu Arad

 

(Aurel Vlaicu University of Arad)

 

(2018-2021)

https://www.uav.ro/ (011) Edukim
(023) Gjuhë tëhuaja
(041) AdministrimBiznesi
(061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
(071) Inxhinieridhe tregjet inxhinierike.
– Student

– Staf

Universiteti i Transilvanisë Brasov

 

(Transylvania University of Brasov)

 

(2018-2021)

—————–

(2016-2021)

https://www.unitbv.ro/ (071) Inxhinieri

dhe tregjet

inxhinierike

———————–

(023) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

 

————-

– Student

– Staf

Universiteti i Suceavës Stefan cel Mare

 

(Stefan cel Mare University of Suceava)

 

(2017-2021)

http://www.usv.ro/ (022) Histori
(0111) ShkencaEdukimi
(023) Gjuhë tëHuaja
(041) AdministrimBiznesi
(0311) Ekonomiks
(0421) Drejtësi
(061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
– Student

– Staf

Universiteti Teknik “Gheorghe Asachi” i Iasi-t

 

(Technical University “Gheorghe Asachi” of Iasi)

 

(2017-2021)

http://www.tuiasi.ro/ (05) Shkenca

Natyrore
(06) Teknologji

Informacioni dhe

Komunikimi
(07) Inxhinieri

dhe tregjet

inxhinierike

– Student

– Staf

Akademia e Forcave Ajrore Henri Koanda

 

(Henri Coanda Air Force Academy)

 

(2014-2021)

http://www.afahc.ro (03) Shkenca

Shoqërore Gazetarie dhe informacioni.

– Student

– Staf

Universiteti Partium Kristian

 

(Partium Christian University)

 

(2016-2021)

https://www.partium.ro (0232) Literature

Angleze dhe Linguistik.

– Student

– Staf

[/toggle_item]

[toggle_item title=”SERBIA” active=”false”]

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti i Nis-it

 

(University of Nis)

 

(2019-2021)

https://www.ni.ac.rs/ (0232) Literature

dhe Linguistik

– Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”SLLOVAKIA” active=”false”]

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

 

(Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

 

(2018-2020)

————-

(2017-2019)

————-

(2016-2019)

https://www.upjs.sk/

 

(0230) Filologji

angleze/ studime

britanike dhe

amerikane.

————————

(0230) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

Universiteti i Presovit

 

(University of Presov)

 

(2019-2021)

https://www.unipo.sk/ (0230) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staff

Universiteti Katolik ne Ruzomberok

 

(Catholic University in Ružomberok)

 

(2018-2020)

http://www.ku.sk/en/ (023) Gjuhë të

Huaja

– Student

– Staf

[/toggle_item]


[toggle_item title=”SPANJA ” active=”false”]

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Iles Balears

 

(Universitat de les Illes Balears)

 

(05.11.2019)

————-

(23.10.2018)

https://www.uib.cat/ (0232) Literaturë

dhe Linguistik.

– Student

– Staf

Universiteti i Vigos

 

(University of Vigo)

 

(14.02.2018)

https://www.uvigo.gal/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Staf

[/toggle_item]

[toggle_item title=”TURQI ” active=”false”]   

Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
Universiteti Igdir

(Igdir University)

(2020-2027)

https://www.igdir.edu.tr (09) Gjuhët&

Shkencat filologjike

(13) Shkencat

Natyres (Biologji,

Kimi)

(14) Shkencat

Sociale (Economiks,

Marrëdhëniet

ndërkombëtare

Studime Evropiane)

(06) Teknologji

inxhinierike

(07) Gjeografi

(08.3) Histori

– Student

– Staf

Universiteti i Ataturk-ut

(Atatürk University)

 

(2019-2022)

https:/atauni.edu.tr

 

 

(311) Ekonomiks

(710) Inxhinieri /

Kompjuter

(710) Inxhinieri

Elektrike

(710) Inxhinieri

Mekanike

(511) Biologji

(531) Kimi

(541) Matematikë

(913) Infermierinë

/Mami

(1015) Menaxhim

turizmi

(411) Kontabiliteti

(412) Financë

(410) Administrim

Biznesi

(421) Drejtësi

(220) Fakulteti i

Shkencave Humane

(Anglisht)

(610) Teknologji e

Informacionit

– Student

– Staf

Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme

(Middle East Technical University)

 

(2019-2021)

————-

(2017-2019)

http://www.metu.edu.tr Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

– Staf

Universiteti i Bingol-it

 

(Bingol University)

(2014-2021)

http://bingol.edu.tr/en (041) Administrim

Biznesi

(0421) Drejtësi
(0230) Gjuhë të

huaja
(0222) Histori dhe

Arkeologji
(0540) Matematik
(0713) Elektricitet

dhe energji
(0715) Mekanik

dhe metale
(0610) ICT
(0511) Biologji
(0533) Fizik
(0531) Kimi
(0913) Infermieri

– Student

– Staf

Universiteti Teknik Eskisehir

 

(Eskişehir Technical University)

 

(2018-2021)

https://eskisehir.edu.tr (0713) Elektronik

Elektrike
(0611) Inxhinieri

kompjuterike
(0533) Fizik
(0541) Matematik

– Student

– Staf

Universiteti i Anadolu-t

 

(Anadolu University)

 

(2018-2021)

https://anadolu.edu.tr (041) Administrim

Biznesi
(0311) Ekonomiks
(1015) Manaxhim

Turizmi
(0421) Drejtësi
(0222) Histori
(0112) Cikël i ulët
(0114) Mësimdhënie

Gjuhës Angleze

– Student

– Staf

Universiteti Ondokuz Majis

 

(Ondokuz Mayis University)

(2017-2020)

http://omu.edu.tr/tr (023) Gjuhë të Huaj
(041) AdministrimBiznesi
(061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
(071) Inxhinieridhe tregjetinxhinierike
(091) Shëndet
– Student

– Staf

Universiteti Mehmet Akif Ersoi

 

(Mehmet Akif Ersoy University)

 

(2014-2021)

https://mehmetakif.edu (041) Administrim

Biznesi
(0411) Kontabilitet
(0311) Ekonomiks
(0611) Shkenca

Kompjuterike
(113) Cikël i ulët
(112) Edukim

Parashkollor

(23) Gjuhë e huaj

(Anglisht)
(0913) Infermieri e

Përgjithshme

– Student

– Staf

[/toggle_item]

 

[/toggle_box]
[/tab_item]
[/tab]