THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e West Attica, Greqi. / Open Call for student mobility exchange at the University of West Attica, Greece Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Kolegjin e Kujdesit Shëndetësor në Tallin, Estoni / Open Call for student mobility exchange at Tallinn Health Care College, Estonia Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për shkëmbim stafi për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for academic staff mobility exchange for teaching/training at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë

Marrëveshje Ndër-Institucionale
  • Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA1. Me anë të këtyre marrëveshjeve UV synon të rrisë shkëmbimin e studentëve, personelit akademik, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ.

   Tabela me Marreveshjet Nder-Institucionale KA107 (Shkarko)

    

   Klikoni mbi çdo shtet për t’u informuar mbi universitetet e shtetit respektiv, fushën dhe kategorinë e përfituesve potencial për çdo marrëveshje të nënshkruar:

  • AUSTRI

                      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Edukimit në Vjenë

   (Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems)

    

   (2016-2021)

   https://www.kphvie.ac.at (011) Mësuesi Trajnim/ Shkenca Edukimi – Student

   – Staf

  • BELGJIKË

          

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Liezh-it

   (University of Liège)

   (2017 – 2019)

   https://www.uliege.be/cms/c_8913283/en/on-the-go (0311) Ekonomiks
   (1015) Menaxhim
   (061)   Shkenca kompjuterike
   (0713) Inxhinieri elektrike
   (0715) Inxhinieri Mekanike
   (0533) Fizik
   (0531) Kimi
   – Student

    

  • BULLGARIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Ri Bullgar

   (New Bulgarian University)

   (2015-2021)

   https://nbu.bg/en (222)   Gjuhë të Huaja dhe Shkenca Filologjike – Student

   – Staf

  • KROACIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Zadar-it

   (University of Zadar)

   (2018-2020)

   http://www.unizd.hr/eng (0230) Gjuhë të huaja – Student

   – Staf

  • REPUBLIKA ÇEKE

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Ostravës

   (University of Ostrava)

   (2018-2021)

   https://www.osu.eu/ (0232) Literaturë dhe linguistikë – Student

   – Staf

   Universiteti i Masarykovës

   (Masaryk University)

   (2019-2021)

   https://www.muni.cz/en (023)   Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

    

  • ESTONIA

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Kolegji i Kujdesit Shëndetësor Tallin

   (Tallinn Health Care College)

   (2014-2021)

   https://www.ttk.ee/ (0913) Infermieri dhe Mami – Student

   – Staf

    

  • FINLAND

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Turku-t

   (University of Turku)

   (2016-2021)

   https://www.utu.fi/en (0531) Kimi
   (0511) Biologji
   (0540) Matematik dhe statistik
   (0533) Fizik
   (0411) Kontabilitet
   (0311) Ekonomiks
   (011) Mësuesi
   (02) Anglisht
   (0421) Drejtësi
   (0414) Marketing
   – Staf

    

  • GREQI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Atikës Perëndimore

   (University of West Attica)

   (2018-2020)

   http://www.uniwa.gr/en/home-page/ Të gjitha fushat – Student

   – Staf

   Universiteti i Atikës Perëndimore

   (University of West Attica)

   (2020-2027)

   http://www.uniwa.gr/en/home-page/ Të gjitha fushat – Student

   – Staf

  • HUNGARI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Eötvös Loránd

   (Eötvös Loránd University

   (2018-2020)

   https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

   Universiteti i Debrecenit

   (University of Debrecen)

   (2014-2021)

   https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

  • ITALI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Katanies

   (University of Catania)

   (2019-2022)

   https://www.unict.it/ 042 Drejtësi – Student

   – Staf

   Universiteti “G. d’Annunzio”  Kieti-Peskara

   (Universita degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)

   (2018-2021)

   https://en.unich.it/ (0232) Literaturë dhe linguistik – Student

   – Staf

   Universiteti Salernos

   (University of Salerno)

   (2018-2020)

   https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi – Student

   – Staf

   Universiteti Salernos

   (University of Salerno)

   (2015-2020)

   https://www.unisa.it/ (380)   Law
   Universiteti Salernos

   (University of Salerno)

   2017-2018

   https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi
   Universiteti Xhustino Fortunato

   (University Giustino Fortunato)

   (2016-2021)

   http://www.unifortunato.eu/ (071)  Inxhinieri
   (04)   Drejtësi
   (041)  Administrim Biznesi
   (0413) Menaxhim Turizëm
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Salentos

   (University of Salento)

   (2017-2019)

   https://international.unisalento.it/ (023)  Gjuhë të Huaja – Staf
   Universiteti Luixhi Kampania Vanviteli

   (University of Campania Luigi Vanvitelli)

   (2014-2021)

   https://www.unicampania.it/ (0421) Drejtësi – Student

   – Staf

   Universiteti i Padovës

   (University of Padua)

   (2019-2022)

   https://www.unipd.it/ (054)   Matematik dhe

   Statistik

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Padovës

   (University of Padua)

   (2016-2018)

   https://www.unipd.it/ (054)   Matematik dhe

   Statistik

   – Student

   – Staf

    

  • LETONI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Teknik i Rigës

   (Riga Technical University)

   (2014-2020)

   https://www.rtu.lv/en (041)   Administrim Biznes
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
   (023)   Gjuhë të Huaj
   – Student

   – Staf

    

  • NORTH MACEDONIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

   (International University of Struga)

   (2018-2021)

   https://iust.edu.mk/ (041)   Administrim Biznes
   (0414) Marketing dhe Menaxhim
   (0311) Ekonomiks
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (10)     Drejtësi
   – Student

   – Staf

    

  • NORVEGJI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Norvegjez i Shkencave dhe Teknologjisë

   (Norwegian University of Science and Technology)

   (2014-2021)

   https://www.ntnu.no/ Trajnim – Staf

  • POLONI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara Presidenti Stanisław Wojciechowski në Kalisz

    

   (The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz)

   (2019-2021)

   http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/en/main-page (041)  Administrim Biznesi
   (071)   Inxhinieri (Elektrike, Mekanike)
   (061)   Teknologji Informacioni dhe  Komunikimi
   – Student

   – Staf

   Universiteti Pomerian në Slupsk

   (Pomerian University in Slupsk)

   (2019-2021)

   https://www.apsl.edu.pl/ (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0413) Menaxhim
   (0541) Matematik
   – Student

   – Staf

   Universiteti Kazimierz Vielki

   (Kazimierz Wielki University)

   (2019-2021)

   http://www.ujk.edu.pl/ (040)  Administrim            biznesi dhe drejtësi
   (050)  Shkenca natyrore, Matematik dhe Statistik.
   – Student

   – Staf

   Universiteti Jan Kocanovski në Kielce

   (Jan Kochanowsi University in Kielce)

   (2018-2021)

   https://pb.edu.pl/ (0230) Gjuhë të Huaja
   (0110) Edukim
   (0421) Drejtësi
   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknologjik i Bialistok

   (Bialystok University of Technology)

   (2016-2021)

   https://pb.edu.pl/ (041)   Administrim Biznesi
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Opoles

    

   (University of Opole)

    

   (2015-2021)

   http://www.uni.opole.pl/ (023)   Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

    

  • RUMANIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Politeknik i Timisoarës

   (Politehnica University of Timisoara)

   (2019-2021)

   http://www.upt.ro/ (023)   Gjuhë të Huaja
   (061)  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (0711) Inxhinieri kimike dhe proceset
   (0713) Elektricitet dhe energji
   (0541) Matematik
   (0715) Mekanik dhe tregjet e metalit
   – Student

   – Staf

   Universiteti Pitesti

   (University of Pitest)

   (2018-2021)

   https://www.upit.ro/ (0230) Gjuhë të Huaja
   (0111) Shkenca Edukimi
   – Staf
   Universiteti i Pitestit

    

   (University of Pitesti)

    

   (2017-2021)

   https://www.upit.ro/en/ (0230) Gjuhë të Huaja
   (0111) Shkenca Edukimi
   – Staf
   Universiteti Perëndimor i Timisoarës

    

   (West University of Timisoara)

   (2014-2021)

   https://www.uvt.ro/ro/ (0531) Kimi
   (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0541) Matematik
   (061)  Shkenca Kompjuterike
   (022)  Gjeografi
   (0231) Gjuhë dhe Literaturë Moderne
   (041)  Drejtësi
   (0411) Kontabilitet
   (0311) Ekonomiks
   (0412) Financë
   (0413) Biznes
   (0413) Menaxhim
   (0414) Marketing
   – Student

   – Staf

   Universiteti Perëndimor i Timisoarës

    

   (West University of Timisoara)

    

   (2014-2021)

   https://www.uvt.ro/en/ (023)   Gjuhë Moderne – Student

   – Staf

   Universiteti Aurel Vlaicu Arad

    

   (Aurel Vlaicu University Of Arad)

    

   (2018-2021)

   https://www.uav.ro/ (011)   Edukim
   (023)   Gjuhë të huaja
   (041)   Administrim Biznesi
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Transilvanisë në Brasov

   (Transylvania University of Brasov

   (2018-2021)

   https://www.unitbv.ro/ (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike – Student

   – Staf

   Universiteti Transilvanisë në Brasov

    

   (Transylvania University of Brasov)

    

   (2016-2021)

   https://www.unitbv.ro/en/ (023)   Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

   Universiteti i Suceavës Stefan cel Mare

    

   (Stefan cel Mare University of Suceava)

    

   (2017-2021)

   http://www.usv.ro/ (022)   Histori
   (0111) Shkenca Edukimi
   (023)  Gjuhë të Huaja
   (041)  Administrim Biznesi
   (0311) Ekonomiks
   (0421) Drejtësi
   (061)  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknik “Gheorghe Asachi” i Iasi

    

   (Technical University “Gheorghe Asachi” of Iasi)

    

   (2017-2021)

   http://www.tuiasi.ro/ (05)     Shkenca Natyrore
   (06)     Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (07)     Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
   – Student

   – Staf

   Akademia e Forcave Ajrore Henri Koanda

    

   (Henri Coanda Air Force Academy)

    

   (2014-2021)

   http://www.afahc.ro/index_en.html (03)     Shkenca Shoqërore gazetarie dhe informacioni – Student

   – Staf

   Universiteti Partium Kristian

    

   (Partium Christian University)

    

   (2016-2021)

   https://www.partium.ro/en (0232) Literature Angleze dhe linguistik – Student

   – Staf

    

  • SLLOVAKIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

    

   (Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

    

   (2018-2020)

   https://www.upjs.sk/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

   Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

    

   (Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

    

   (2017-2019)

   https://www.upjs.sk/ (0230) Gjuhë të Huaja – Staf
   Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

    

   (Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

    

   (2017-2019)

   https://www.kphvie.ac.at (0230) Gjuhë të Huaja – Staf
   Universiteti Katolik në Ruzomberok

    

   (Catholic University in Ružomberok)

    

   (2018-2020)

   http://www.ku.sk/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

    

  • SPANJA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Iles Balears

    

   (Universitat de les Illes Balears)

    

   (2018-2020)

   https://www.uib.cat/ (0232) Literature dhe Linguistik – Student

   – Staf

   Universiteti i  Vigos

    

   (University of Vigo)

    

   (2018-2021)

   https://www.uvigo.gal/ (0222) Histori
   (0421) Drejtësi
   (041)   Administrim Biznesi dhe Menaxhim
   (1015) Turizëm
   (113)   Cikël i ulët
   (0913) Infermieri
   (0511) Biologji
   (0531) Kimi
   (0713) Inxhinieri Elektrike
   (0715) Inxhinieri Mekanike
   – Staf


  • TURQI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Teknik Eskisehir

    

   (Eskişehir Technical University)

    

   (2018-2021)

   https://www.eskisehir.edu.tr/ (0713) Elektronik Elektrike
   (0611) Inxhinieri kompjuterike
   (0533) Fizik
   (0541) Matematik
   – Student

   – Staf

   Universiteti Anadolu

    

   (Anadolu University)

    

   (2018-2021)

   https://www.anadolu.edu.tr/ (041)  Administrim Biznesi
   (0311) Ekonomiks
   (1015) Manaxhim Turizmi
   (0421) Drejtësi
   (0222) Histori
   (0112) Cikël i ulët
   (0114) Mësimdhënie e Gjuhës Angleze
   – Student

   – Staf

   Universiteti Istanbul Gelisim

   (University Istanbul Gelisim)

   (2018-2021)

   https://www.gelisim.edu.tr/ (041)   Administrim Biznesi
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri
   (023)   Gjuhë të Huaja
   – Student

   – Staf

   Universiteti Ondokuz Majis

    

   (Ondokuz Mayis University)

   (2017-2020)

   http://www.omu.edu.tr/tr (023)   Gjuhë të Huaj
   (041)   Administrim Biznesi
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
   (091)   Shëndet
   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme

    

   (Middle East Technical University) (METU)

    

   (2017-2019)

   http://www.metu.edu.tr/ (0511) Biologji
   (0531) Kimi
   (0540) Matematik
   (0222) Histori
   (0533) Fizik
   (041)  Administrim Biznesi
   (0311) Ekonomiks
   (0112) Cikël i ulët
   (061)  Shkenca kompjuterike
   (0713) Inxhinieri Elektrike
   (0715) Inxhinieri Mekanike
   (0613) Informatik
   (0716) Shkenca detare
   – Student

   – Staf

   Universiteti Mehmet Akif Ersoi

    

   (Mehmet Akif Ersoy University)

    

   (2014-2021)

   https://www.mehmetakif.edu.tr/ (041)  Administrim Biznesi
   (0411) Kontabilitet
   (0311) Ekonomiks
   (0611) Shkenca Kompjuterike
   (113)  Cikël i ulët
   (112)  Edukim Parashkollor
   (23)   Gjuhë e huaj (English)
   (0913) Infermieri e Përgjithshme
   – Student

   – Staf

   Bingol University

   2014-2021

   http://www.bingol.edu.tr/en (041)  Administrim Biznesi
   (0421) Drejtësi
   (0230) Gjuhë të huaja
   (0222) Histori dhe Arkeologji
   (0540) Matematik
   (0713) Elektricitet dhe energji
   (0715) Mekanik dhe metale
   (0610) ICT
   (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0531) Kimi
   (0913) Infermieri
   – Student

   – Staf

  •