THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e West Attica, Greqi. / Open Call for student mobility exchange at the University of West Attica, Greece Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Kolegjin e Kujdesit Shëndetësor në Tallin, Estoni / Open Call for student mobility exchange at Tallinn Health Care College, Estonia Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për shkëmbim stafi për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for academic staff mobility exchange for teaching/training at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë

Marrëveshje Ndër-Institucionale
  • Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një numër të konsiderueshëm marrëveshjesh në kuadër të programit Erasmus + KA1. Me anë të këtyre marrëveshjeve UV synon të rrisë shkëmbimin e studentëve, personelit akademik, personelit ndihmës akademik dhe personelit administrativ.

   Tabela me Marreveshjet Nder-Institucionale KA107 (Shkarko)

   Klikoni mbi çdo shtet për t’u informuar mbi universitetet e shtetit respektiv, fushën dhe kategorinë e përfituesve potencial për çdo marrëveshje të nënshkruar:

  • AUSTRI

                      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Edukimit në Vjenë

   (Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems)

    

   (2016-2021)

   https://www.kphvie.ac.at (011) Mësuesi Trajnim/ Shkenca Edukimi – Student

   – Staf

  • BELGJIKË

          

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Liezh

   (University of Liège)

   (2017 – 2019)

   https://www.uliege.be (0716) Automjete, anije dhe avionë – Student

    

  • BULLGARIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti “Shën Cyril dhe Shën. Methodius i Veliko Turnovës

    

   (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo)

    

   (2015-2021)

   http://www.uni-vt.bg/bul/ (1015) Udhëtimi,

   turizmi dhe koha e lirë

   (342) Marketing

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore

   (University of National and World Economy)

    

   (2019/20- 2021/22)

   https://www.unwe.bg/en/ (0311) Ekonomiks

   (041) Administrim

   Biznesi

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Ri Bullgar

    

   (New Bulgarian University)

    

   (2015-2021)

   https://nbu.bg/en (222) Gjuhë të

   Huaja dhe Shkenca

   Filologjike

   – Student

   – Staf

  • KROACIA

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti i Zadar-it

   (University of Zadar)

   (2018-2020)

   http://www.unizd.hr/eng (0230) Gjuhë të huaja – Student

   – Staf

  • REPUBLIKA ÇEKE

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Palaski Olumuk

   (Palacký University Olomouc)

    

   (2019-2022)

   https://www.upol.cz/ (0232) Literaturë

   dhe Linguistikë

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Ostravës

    

   (University of Ostrava)

    

   (2018-2021)

   https://www.osu.eu/ (0232) Literaturë

   dhe Linguistikë

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Masarykovës

   (Masaryk University)

    

   (2019-2021)

   https://www.muni.cz/en (023) Gjuhë të Huaj – Student

   – Staf

    

  • ESTONIA

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Kolegji i Kujdesit Shëndetësor Tallin

   (Tallinn Health Care College)

   (2014-2021)

   https://www.ttk.ee/ (0913) Infermieri dhe Mami – Student

   – Staf

    

  • FINLAND

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti i Oulu-t

   (University of Oulu)

    

   (2018-2020)

   https://www.oulu.fi (023) Gjuhë të Huaj (0232) Literaturë dhe linguistikë – Student

   – Staf

   Universiteti i Turku-t

    

   (University of Turku)

    

   (2014-2021)

   https://www.utu.fi/en Të gjitha fushat e përbashkëta – Staf

    

    

  • GREQI

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti i Aristotelit ne Selanik

   (Aristotle University of Thessaloniki)

    

   (2019-2021)

   https://www.auth.gr/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

   – Staf

   Universiteti i Atikës Perëndimore

    

   (University of West Attica)

    

   (2020-2027)

   ————–

   (2018-2020)

   http://www.uniwa.gr/en/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

   – Staf

    

  • HUNGARI

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Eötvös Loránd

    

   (Eötvös Loránd University)

    

   (2018-2020)

   https://www.elte.hu/en/ (0230) Gjuhë të Huaja – Student

   – Staf

   Universiteti i Debrecenit

    

   (University of Debrecen)

    

   (2014-2021)

   https://unideb.hu/en (0288) Artet dhe

   Humane

   – Student

   – Staf

    

  • ITALI

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti i Salentos

    

   (University of Salento)

    

   (2014-2023)

   ————-

   (2017-2019)

   https://unisalento.it (023) Gjuhë të

   Huaja

   – Staf
   Universiteti i Bergamos

   (University of Bergamo)

    

   (2019-2020)

   https://en.unibg.it/ (023) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Padovës

    

   (University of Padua)

    

   (2019-2022)

   ————-

   (2016-2018)

    

   https://www.unipd.it/ (054) Matematik

   dhe Statistik

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Katani-es

   (University of Catania)

    

   (2019-2022)

   https://www.unict.it/ (042) Drejtësi

    

   – Student

   – Staf

   Universiteti “G. d’Annunzio”  Chieti-Pescara

    

   (Universita degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara)

    

   (2018-2021)

   https://en.unich.it/ (0232) Literaturë

   dhe linguistik

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Salernos

    

   (University of Salerno)

    

   (2018-2020)

   ————-

   (2017-2018)

   ————-

   (2015-2020)

   https://www.unisa.it/ (0421) Drejtësi – Student

   – Staf

   Universiteti Xhustino Fortunato

    

   (University Giustino Fortunato)

    

   (2016-2021)

   http://unifortunato.eu/ (071)   Inxhinieri
   (04)     Drejtësi
   (041)   AdministrimBiznesi
   (0413) MenaxhimTurizëm
   – Student

   – Staf

   Universiteti Luixhi Kampania Vanviteli

    

   (University of Campania Luigi Vanvitelli)

    

   (2014-2021)

   https://unicampania.it/

    

   (0421) Drejtësi – Student

   – Staf

    

  • LETONI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Teknik i Rigës

   (Riga Technical University)

   (2014-2020)

   https://www.rtu.lv/en (041)   Administrim Biznes
   (061)   Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
   (071)   Inxhinieri dhe tregjet inxhinierike
   (023)   Gjuhë të Huaj
   – Student

   – Staf

    

  • MAQEDONIA VERIORE

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti ”Shën Kliment Ohridski” Bitola

    

   (University ”St Kliment Ohridski” Bitola)

    

   (2014-2023)

   https://uklo.edu.mk (023)   Gjuhë të

   Huaja

   – Staff
   Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit

    

   “International Balkan University”

    

   (2019-2021)

   https://bu.edu.mk (041)   Administrim

   Biznes

   (0412) Finance

   (042)   Drejtësi

   (061)   Teknologji

   Informacioni dhe

   Komunikimi

   (023)   Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staff

   Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

    

   (International University of Struga)

    

   (2018-2021)

   https://iust.edu.mk/ (041)   Administrim

   Biznes
   (0414) Marketing

   dhe Menaxhim
   (0311) Ekonomiks

   (061) Teknologji

   Informacioni dhe

   Komunikimi

   (10) Drejtësi

   – Student

   – Staf

  • NORVEGJI

      

   Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
   Universiteti Norvegjez i Shkencave dhe Teknologjisë

   (Norwegian University of Science and Technology)

   (2014-2021)

   https://www.ntnu.no/ Trajnim – Staf

  • POLONI

      

    

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Zielona Gora

   (University of Zielona Gora)

    

   (2019-2021)

   https://uz.zgora.pl (0239) Gjuhë të

   Huaja jo të specifikuara

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Wraclaw-s

   (Wroclaw University)

    

   (2019-2021)

   https://uni.wroc.pl/ (0222) Gjuhë të

   Huaja

   (0142) Edukim

   (0421) Biologji dhe

   biokimi

   – Student

   – Staf

   Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara Presidenti Stanisław Wojciechowski në Kalisz

    

   (The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz)

    

   (2019-2021)

   http://pwsz.kalisz.pl (041)  Administrim

   Biznesi

   (071)  Inxhinieri:

   Elektrike, Mekanike

   (061)  Teknologji

   Informacioni dhe

   Komunikimi

   – Student

   – Staf

   Universiteti Pomerian në Slupsk

    

   (Pomeranian University in Slupsk)

    

   (2019-2021)

   https://apsl.edu.pl/ (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0413) Menaxhim
   (0541) Matematik
   – Student

   – Staf

   Universiteti Kazimierz Vielki

    

   (Kazimierz Wielki University)

   (2019-2021)

   https://ukw.edu.pl/ (040) Administrim biznesi dhe drejtësi

   (050) Shkenca

   natyrore, Matematik

   dhe statistik

   – Student

   – Staf

   Universiteti Jan Kocanovski në Kielce

    

   (Jan Kochanowsi University in Kielce)

    

   (2018-2021)

   http://ujk.edu.pl/ (0230) Gjuhë të Huaja
   (0110) Edukim
   (0421) Drejtësi
   – Student

   – Staf

   Universiteti Shtetëror i Shkencave të Aplikuara në Raciborz

    

   (State University of Applied Sciences in Raciborz)

    

   (2014-2021)

   http://study.pwsz.elblag.pl (0230) Gjuhë të

   Huaja jo të

   specifikuara

   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknologjik i Bialistok

    

   (Bialystok University of Technology)

    

   (2016-2021)

   https://pb.edu.pl/ (041) AdministrimBiznesi
   (061) Teknologji InformacioniDhe Komunikimi
   (071) Inxhinieri
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Opoles

    

   (University of Opole)

    

   (2015-2021)

   http://www.uni.opole.pl/ (023) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

    

  • PORTUGALI

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Politeknik i Portos

    

   (Polytechnic University of Porto)

    

   (2014-2021)

   https://www.ipp.pt (041) Administrim

   Biznesi

   (1015) Menaxhimi i

   Aktivistëve turistikë

   – Staf
  • RUMANIA

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, i Iasi-t

    

   (Alexandru Ioan Cuza, University of Iasi)

    

   (2019-2021)

   https://www.uaic.ro/ (0230) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

   Akademia Navale “Mircea Cel Batran”

    

   “Mircea Cel Batran” Naval Academy 

    

   (2014-2021)

   https://www.anmb.ro (104) Inxhinieri dhe

   Menaxhimi Detare

   (071) Inxhinieri

   elektrike

   (071) Inxhinieri

   Mekanike Detare

   (071) Sistemet

   Elektro- mekanike

   detare

   (104) Lundrimi dhe

   Transporti Detar

   (104) Shkencat Detare

   – Student

   – Staf

   Universiteti Perëndimor i Timisoarës

    

   (West University of Timisoara)

    

   (2014-2021)

   https://www.uvt.ro (0531) Kimi
   (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0541) Matematik
   (061) ShkencaKompjuterike
   (022) Gjeografi
   (0231) Gjuhë dheLiteraturë Moderne(041) Drejtësi
   (0411) Kontabilitet
   (0311) Ekonomiks
   (0412) Financë
   (0413) Biznes
   (0413) Menaxhim
   (0414) Marketing———————–(023)   Gjuhë dheLiteraturë Moderne
   – Student

   – Staf

   Universiteti Politeknik i Timisoarës

    

   (Politehnica University of Timisoara)

    

   (2019-2021)

   http://www.upt.ro/ (023) Gjuhë të Huaja
   (061) Teknologji Informacionidhe Komunikimi
   (0711) Inxhinieri Kimike dheproceset(0713) Elektricitetdhe energji(0541) Matematik
   (0715) Mekanik dhetregjet e metalit
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Pitestit

   (University of Pitest)

    

   (2019-2021)

   ————–

   (2018-2021)

   ————-

   (2017-2021)

   https://www.upit.ro/ (0230) Gjuhë të

   Huaja

   ———————-

   (023) Gjuhë të

   Huaja

   (0111) Shkencat

   Edukimi

   – Student

   – Staf

   Universiteti Aurel Vlaicu Arad

    

   (Aurel Vlaicu University of Arad)

    

   (2018-2021)

   https://www.uav.ro/ (011) Edukim
   (023) Gjuhë tëhuaja
   (041) AdministrimBiznesi
   (061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
   (071) Inxhinieridhe tregjet inxhinierike.
   – Student

   – Staf

   Universiteti i Transilvanisë Brasov

    

   (Transylvania University of Brasov)

    

   (2018-2021)

   —————–

   (2016-2021)

   https://www.unitbv.ro/ (071) Inxhinieri

   dhe tregjet

   inxhinierike

   ———————–

   (023) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

    

   ————-

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Suceavës Stefan cel Mare

    

   (Stefan cel Mare University of Suceava)

    

   (2017-2021)

   http://www.usv.ro/ (022) Histori
   (0111) ShkencaEdukimi
   (023) Gjuhë tëHuaja
   (041) AdministrimBiznesi
   (0311) Ekonomiks
   (0421) Drejtësi
   (061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknik “Gheorghe Asachi” i Iasi-t

    

   (Technical University “Gheorghe Asachi” of Iasi)

    

   (2017-2021)

   http://www.tuiasi.ro/ (05) Shkenca

   Natyrore
   (06) Teknologji

   Informacioni dhe

   Komunikimi
   (07) Inxhinieri

   dhe tregjet

   inxhinierike

   – Student

   – Staf

   Akademia e Forcave Ajrore Henri Koanda

    

   (Henri Coanda Air Force Academy)

    

   (2014-2021)

   http://www.afahc.ro (03) Shkenca

   Shoqërore Gazetarie dhe informacioni.

   – Student

   – Staf

   Universiteti Partium Kristian

    

   (Partium Christian University)

    

   (2016-2021)

   https://www.partium.ro (0232) Literature

   Angleze dhe Linguistik.

   – Student

   – Staf

  • SERBIA

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti i Nis-it

    

   (University of Nis)

    

   (2019-2021)

   https://www.ni.ac.rs/ (0232) Literature

   dhe Linguistik

   – Student

   – Staf

  • SLLOVAKIA

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Pavol Jozef Safarik në Kosice

    

   (Pavol Jozef Safarik University in Kosice)

    

   (2018-2020)

   ————-

   (2017-2019)

   ————-

   (2016-2019)

   https://www.upjs.sk/

    

   (0230) Filologji

   angleze/ studime

   britanike dhe

   amerikane.

   ————————

   (0230) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Presovit

    

   (University of Presov)

    

   (2019-2021)

   https://www.unipo.sk/ (0230) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staff

   Universiteti Katolik ne Ruzomberok

    

   (Catholic University in Ružomberok)

    

   (2018-2020)

   http://www.ku.sk/en/ (023) Gjuhë të

   Huaja

   – Student

   – Staf

  • SPANJA

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Iles Balears

    

   (Universitat de les Illes Balears)

    

   (05.11.2019)

   ————-

   (23.10.2018)

   https://www.uib.cat/ (0232) Literaturë

   dhe Linguistik.

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Vigos

    

   (University of Vigo)

    

   (14.02.2018)

   https://www.uvigo.gal/ Të gjitha fushat e përbashkëta – Staf


  • TURQI

      

   Universiteti Website Fushat përbashkëta Përfitues
   Universiteti Igdir

   (Igdir University)

   (2020-2027)

   https://www.igdir.edu.tr (09) Gjuhët&

   Shkencat filologjike

   (13) Shkencat

   Natyres (Biologji,

   Kimi)

   (14) Shkencat

   Sociale (Economiks,

   Marrëdhëniet

   ndërkombëtare

   Studime Evropiane)

   (06) Teknologji

   inxhinierike

   (07) Gjeografi

   (08.3) Histori

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Ataturk-ut

   (Atatürk University)

    

   (2019-2022)

   https:/atauni.edu.tr

    

    

   (311) Ekonomiks

   (710) Inxhinieri /

   Kompjuter

   (710) Inxhinieri

   Elektrike

   (710) Inxhinieri

   Mekanike

   (511) Biologji

   (531) Kimi

   (541) Matematikë

   (913) Infermierinë

   /Mami

   (1015) Menaxhim

   turizmi

   (411) Kontabiliteti

   (412) Financë

   (410) Administrim

   Biznesi

   (421) Drejtësi

   (220) Fakulteti i

   Shkencave Humane

   (Anglisht)

   (610) Teknologji e

   Informacionit

   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme

   (Middle East Technical University)

    

   (2019-2021)

   ————-

   (2017-2019)

   http://www.metu.edu.tr Të gjitha fushat e përbashkëta – Student

   – Staf

   Universiteti i Bingol-it

    

   (Bingol University)

   (2014-2021)

   http://bingol.edu.tr/en (041) Administrim

   Biznesi

   (0421) Drejtësi
   (0230) Gjuhë të

   huaja
   (0222) Histori dhe

   Arkeologji
   (0540) Matematik
   (0713) Elektricitet

   dhe energji
   (0715) Mekanik

   dhe metale
   (0610) ICT
   (0511) Biologji
   (0533) Fizik
   (0531) Kimi
   (0913) Infermieri

   – Student

   – Staf

   Universiteti Teknik Eskisehir

    

   (Eskişehir Technical University)

    

   (2018-2021)

   https://eskisehir.edu.tr (0713) Elektronik

   Elektrike
   (0611) Inxhinieri

   kompjuterike
   (0533) Fizik
   (0541) Matematik

   – Student

   – Staf

   Universiteti i Anadolu-t

    

   (Anadolu University)

    

   (2018-2021)

   https://anadolu.edu.tr (041) Administrim

   Biznesi
   (0311) Ekonomiks
   (1015) Manaxhim

   Turizmi
   (0421) Drejtësi
   (0222) Histori
   (0112) Cikël i ulët
   (0114) Mësimdhënie

   Gjuhës Angleze

   – Student

   – Staf

   Universiteti Ondokuz Majis

    

   (Ondokuz Mayis University)

   (2017-2020)

   http://omu.edu.tr/tr (023) Gjuhë të Huaj
   (041) AdministrimBiznesi
   (061) TeknologjiInformacioni dheKomunikimi
   (071) Inxhinieridhe tregjetinxhinierike
   (091) Shëndet
   – Student

   – Staf

   Universiteti Mehmet Akif Ersoi

    

   (Mehmet Akif Ersoy University)

    

   (2014-2021)

   https://mehmetakif.edu (041) Administrim

   Biznesi
   (0411) Kontabilitet
   (0311) Ekonomiks
   (0611) Shkenca

   Kompjuterike
   (113) Cikël i ulët
   (112) Edukim

   Parashkollor

   (23) Gjuhë e huaj

   (Anglisht)
   (0913) Infermieri e

   Përgjithshme

   – Student

   – Staf

  •