THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e West Attica, Greqi. / Open Call for student mobility exchange at the University of West Attica, Greece Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Kolegjin e Kujdesit Shëndetësor në Tallin, Estoni / Open Call for student mobility exchange at Tallinn Health Care College, Estonia Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për shkëmbim stafi për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for academic staff mobility exchange for teaching/training at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë

Kontakte
PhD Sokol Bana

Zv/Rektor për Kërkimin Shkencor dhe Zhvillimin Institucional

e-mail: sokol.bana@univlora.edu.al

 

Rezarta Sinanaliaj

Drejtore e Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve

e-mail: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

 

Edlira Lati

Përgjegjëse e Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

e-mail: edlira.lati@univlora.edu.al

 

Ina Binaj

Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë

e-mail: ina.binaj@univlora.edu.al

 

Aulona Hysenaj

Specialiste për Projektet

e-mail: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

 

 

 

 

Adresa: Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Rektorati, Kati i Parë

Pavarësia, 9400Vlorë,

Shqipëri

e-mail: international@univlora.edu.al