Kalendari Akademik
STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MESIMOR
PER VITIN AKADEMIK 2019-2020

 

A.  CIKLI I PARE I STUDIMEVE – BACHELOR

Semestri Vjeshte 2019

 • Aktivitet mesimor nga 14.10.2019 – 20.12.2019                                    10 jave
 • Pushime te fundvitit per studentet nga 23.12.2019 – 03.01.2020       2 jave
 • Aktivitet mesimor nga 06.01.2020 – 07.02.2020                                    5 jave
 • Sezoni i riprovimeve Janar  2019 nga 13.01.2020 – 24.01.2020          2 jave
 • Sezoni i provimeve Vjeshte 2019 nga 10.02.2020 – 28.02.2020          3 jave
 • Sezoni i mbrojtjes se diplomave nga 02.03.2020 – 13.03.2020             2 jave

 

Semestri Pranvere 2020

 • Aktivitet mesimor nga 02.03.2020– 12.06.2020                                    15 jave
 • Sezoni i provimeve Pranvere 2020 nga 15.06.2020 – 03.07.2020       3 jave
 • Sezoni i mbrojtjes se diplomave nga 06.07.2020 – 17.07.2020             2 jave

 

Semestri Vere 2020

 • Sezoni i provimeve Vere 2020 nga 07.09.2020 – 18.09.2020               2 jave
 • Sezoni i mbrojtjes se diplomave nga 21.09.2020 – 30.09.2020             2 jave

 

 

Zv. Rektori
Prof.As. Kristofor LAPA