Zyrat

  • Drejtoria e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati III-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:eloina.tozaj@univlora.edu.al

 

  • Sektori Juridik

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati III-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

 

  • Drejtoria e Edukimit për Ciklin e I & II

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

  • Sektori i Bibliotekës Shkencore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të, mbi sallën Rilindja

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: albert.habazaj@univlora.edu.al

  • Sektori i Promovimit Akademik dhe Botimeve Shkencore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: ledja.celaj@univlora.edu.al

 

 

  • Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati I-rë

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

  • Sektori i Auditimit të Brendshëm

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

 

  • Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: entela.islamaj@univlora.edu.al

 

  • Qendra Studimore Ndërdisiplinore e Zhvillimit Rajonal

Adresa:

Godina C, kati V-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: eva.cipi@univlora.edu.al