Zyrat

 • Drejtoria e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati III-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email:eloina.tozaj@univlora.edu.al

 

 • Sektori Juridik

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati III-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al

 

 • Drejtoria e Edukimit për Ciklin e I & II

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

 • Sektori i Bibliotekës Shkencore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të, mbi sallën Rilindja

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: albert.habazaj@univlora.edu.al

 • Sektori i Promovimit Akademik dhe Botimeve Shkencore

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: ledja.celaj@univlora.edu.al

 

 

 • Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve

Adresa:

Rektorati

Godina A, kati I-rë

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

 • Sektori i Auditimit të Brendshëm

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

 

 • Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Adresa:

Godina A, kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: entela.islamaj@univlora.edu.al

 

 • Qendra Studimore Ndërdisiplinore e Zhvillimit Rajonal

Adresa:

Godina C, kati V-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri

Email: eva.cipi@univlora.edu.al

 

[:en]

 • Directory of Communication and Human Resources

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email:eloina.tozaj@univlora.edu.al

 

 • Legal Sector

Address:

Rectorate

Building A,  III-rd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al

 

 • Directory of Education for Cycle I & II

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

 • Scientific Library Sector

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: albert.habazaj@univlora.edu.al

 • Sector of Academic Promotion and Scientific Publishing

 

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: ledja.celaj@univlora.edu.al

 

 

 • Directory of Internal Quality Assurance and Projects

Address:

Rectorate

Building A,  I-st floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

 

 • Sector of Internal Audit

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

 

 • Directory of Support Services

Address:

Rectorate

Building A,  II-nd floor

Q. “Pavarësia”, st. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: avjola.cako@univlora.edu.al

 

 • Interdisciplinary Regional Development Study Center

Address:

Building C, V-th floor

Q. “Pavarësia”, St. “Kosova” 9400

Vlorë, Albania

Email: eva.cipi@univlora.edu.al