Manuale per Google Classroom

 

Manual i Studentëve

Manual i Pedagogëve

Video per Google Classroom

Video per Google Meet

Video per GOOGLE-CLASSROOM

Konfigurimi i adresës email @univlora.edu.al në celular


Manual i Studentëve

Manual i Pedagogëve

Video per Google Classroom

Video per Google Meet

Konfigurimi i adresës email @univlora.edu.al në celular