Fatura Arkëtimi

  • Fatura Arkëtimi Fakulteti i Ekonomisë 2023-2024

Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II 18
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Sipermarrje Ne Turizem Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Sipermarrje Ne Turizem Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Sipermarrje Ne Turizem Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Sipermarrje Ne Turizem Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Marketing Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Marketing Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Marketing Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Marketing Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Kontabilitet Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Kontabilitet Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Kontabilitet Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Kontabilitet Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Administrim Publik Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Administrim Publik Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Administrim Publik Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional-Dega Administrim Publik Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Sipermarrje Ne Turizem Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Sipermarrje Ne Turizem Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Sipermarrje Ne Turizem Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Marketing Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Marketing Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Marketing Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Marketing Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Kontabilitet Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Kontabilitet Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Kontabilitet Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Kontabilitet Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje-Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje-Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje-Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje-Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Administrim Publik -Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Administrim Publik -Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Administrim Publik -Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Administrim Publik -Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Bachelor Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Bachelor Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III 10
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Ekonomiks Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Ekonomiks Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Ekonomiks Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Ekonomiks Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Ekonomiks Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Ekonomiks Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Ekonomiks Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Ekonomiks Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Administrim Biznes Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Administrim Biznes Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Administrim Biznes Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dege Administrim Biznes Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Pasuri te Paluajteshme Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Pasuri te Paluajteshme Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Pasuri te Paluajteshme Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Pasuri te Paluajteshme Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Dega Finance Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Administrim Biznes Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Administrim Biznes Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Administrim Biznes Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Shkencor Administrim Biznes Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Sipermarrje Ne Turizem Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Ekonomise Fature per arketim Master Profesional Finance Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II

  • Fatura Arkëtimi Fakulteti i Ekonomisë 2022-2023

Fature Per Arketim Bachelor Viti I

Fature Per Arketim Bachelor Viti II-III (20.000 lekë)

Fature Per Arketim Bachelor Viti II-III (10.000 lekë)

Fature Per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti I-II-III Kesti i I

Fature Per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti I-II-III Kesti i II

Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomiks ne Sipermarrje Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti III
Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i IV

Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Kesti I
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Kesti II
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Kesti III
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Kesti IV

Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Dege e dyte Kesti I
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Dege e dyte Kesti II
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Dege e dyte Kesti III
Fature per arketim MS Projektim dhe menaxhim i sistemeve turistike dhe kulturore Dege e dyte Kesti IV

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Ekonomisë 2021-2022

Fature-Per-Arketim-Bachelor-Dege-e-Dyte-Viti-I-II-III-Kesti-i-II

Fature Per Arketim Bachelor Viti I

Fature Per Arketim Bachelor Viti II-III. 10.000

Fature Per Arketim Bachelor Viti II-III. 20.000

Fature Per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti I-II-III Kesti i I

Fature Per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti I-II-III Kesti i II

Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Finance Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Dega e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Dege e Dyte Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Administrim Publik Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Ekonomi ne Sipermarrje Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Finance Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Kontabilitet Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i II
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Marketing Kesti i IV

Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i I
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i III
Fature Per Arketim MP Dega Sipermarrje ne Turizem Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Administrim Biznes Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Ekonomiks Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Finance Kesti i IV

Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i I
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i II
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i III
Fature Per Arketim MSC Dega Pasuri te Paluajteshme Kesti i IV

Faturë për kredite-Cikli i Dytë i studimeve- Program i parë studimi
Faturë për kredite-Cikli i Dytë i studimeve- Program i dytë studimi

Faturë-për-arkëtim-tarifë-vertetim-studenti
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-I-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-II-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-III-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-shqip
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-për-një-lëndë
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-anglisht
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV
Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-studenti-cikli-I
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-studenti-cikli-II
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.jashtë-vendit
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.-brenda-vendit
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-doktoraturë
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-studenti-cikli-I
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-studenti-cikli-II
Faturë-për-arkëtim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-kopje-e-dyte
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-I-studimeve
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-II-studimeve

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shëndetit Publik 2023-2024

Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III 10
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Bachelor Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Bachelor Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Shkencor Shkenca Infermierore Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Pediatrike Dege e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti Dege e Dyte 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti Dege e Dyte 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti Dege e Dyte 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti Dege e Dyte 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Patologjike Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shendeti Fature per arketim Master Profesional Infermieri Kirurgjikale Viti 2023-2024 Kesti I

 

 

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shëndetit Publik 2022-2023

Tarife regjistrimi ne ciklin e pare te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e dyte te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e trete te studimeve

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Dege-e-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Dege-e-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Dege-e-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Shkenca Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Shkenca Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Shkenca Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Shkenca Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-I
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-II
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-III
Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-IV

Fakulteti i Shendetit Fature Per Arketim Bachelor Dege Akademik 2022-2023 Viti I

Fakulteti i Shendetit Fature Per Arketim Bachelor Dege Akademik 2022-2023 Viti II-III

Fakulteti i Shendetit Fature Per Arketim Bachelor Dege Akademik 2022-2023 Viti II-III 10.000

Fakulteti i Shendetit Fature Per Arketim Bachelor Dege E Dyte Akademik 2022-2023 Viti I-II-III Kesti I

Fakulteti i Shendetit Fature Per Arketim Bachelor Dege E Dyte Akademik 2022-2023 Viti I-II-III Kesti II

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Shëndetit Publik 2021-2022

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Patologjike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Detyre-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Detyre-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Detyre-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Detyre-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Pediatrike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MSC-Infermierore-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Dege-e-Dyte-Viti-I-II-III-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Dege-e-Dyte-Viti-I-II-III-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III.-10.000

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III.-20.000

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-I

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-II

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-III

Fakulteti-i-Shendetit-Fature-Per-Arketim-MP-Infermieri-Kirurgjikale-Kesti-IV

Fature per Arketim 15000
Fature per Arketim 10000
Fature per Arketim 8000
Fature per Arketim 5000
Fature per Arketim 3000
Fature per Arketim 2500-1
Fature per Arketim 2500
Fature per Arketim 2000-T
Fature per Arketim 2000-J
Fature per Arketim 2000-D
Fature per Arketim 2000
Fature per Arketim 1500
Fature per Arketim 1000-J
Fature per Arketim 1000
Fature per Arketim 600-1
Fature per Arketim 600
Fature per Arketim 500-L
Fature per Arketim 500-B
Fature per Arketim 500
Fature per Arketim 200
Fature per Arketim 5.000
Fature per Arketim 1.500

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë 2023-2024

Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Program i Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Ne Gjuhe te Aplikuar Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Ne Gjuhe te Aplikuar Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mardhenie Nderkombetare Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mardhenie Nderkombetare Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mardhenie Nderkombetare Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mardhenie Nderkombetare Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Programi i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V Kesti II 1
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V Fature 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i II-V (2)
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Viti i I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Fature 2 Viti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II

Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I (3)
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Program i Integruar Ne Drejtesi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I (2)
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Mesimedhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV 39.600
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III 39.600
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II 39.600
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Marredhenie Nderkombetare Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I 39.600
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV

Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Shkencor Edukim Program i Dyte Viti 2023-2024 Fature 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master I Shkencave Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master I Shkencave Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master I Shkencave Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master I Shkencave Perkethim Interpretim Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Doktorate Studime Gjuhesore,Letrare Kulturore Viti 2023-2024
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Doktorate Studime Gjuhesore,Letrare Kulturore Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Udherefim dhe Komunikim Turistik Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Ne Shkenca Administrative Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Italiane Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Gjuhe Angleze Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 F 2 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 F 2 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 F 2 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Viti 2023-2024 F 2 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Master Profesional E Drejte Penale Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III 2000
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Udherrefyes turistik per rajonin e jugut Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Udherrefyes turistik per rajonin e jugut Program i Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Program i Pare Viti 2023-2024 Viti I
Fakulteti i Shkencave Humane Dhe Drejtesise Fature per arketim Bachelor Program i Dyte Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti II

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë 2022-2023

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Doktorature-Programi-Studime-Gjuhesore, letrare-e-Kulturore

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Dyte-Viti i I,II,III, Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Dyte-Viti I,II,III, Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Kesti II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-II-V
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-I-V-kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-II-V-kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Pare-Viti-I-10.000
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-Akademik-2022-2023-Viti-i-II-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-I
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-II
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-III
Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti IV

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti I
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti II
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti III
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti IV

Fatura arketimi per vitin akademik 2021-2022

Tarifë aplikimi në programin "Doktoratë" në "Studime gjuhësore, letrare e kulturore"

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Mesimdhenie-e-Gjuhes-Shqipe-dhe-Letersi-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Perkthim-dhe-Interpretim-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Pedagogji-e-Specializuar-Sociale-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-program-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-i-II-V

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-II-V-mesatare-mbi-gjashte

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-II-V-mesatare-nen-6-kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Program-i-Integruar-ne-Drejtesi-Viti-II-V-mesatare-nen-6-kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Dyte-Viti-I-II-II-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Dyte-Viti-I-II-II-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Program-i-Pare-Viti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III.-10.000

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III.-20.000

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-E-Drejte-Penale-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Ciklin-e-Ulet-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Angleze-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-per-Gjuhe-Italiane-program-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Shkenca-Administrative-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Edukim-programi-i-Pare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Humane-dhe-Drejtesise-Fature-Per-Arketim-MSC-Marredhenie-Nderkombetare-programi-i-Dyte-Kesti-II

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti I

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti II

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti III

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi program i dyte Kesti IV

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti I

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti II

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti III

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Fature Per Arketim Master Profesional Mesuesi per Histori Gjeografi Kesti IV

FSHH - Udhërrefyes Turistik për Rajonin e Jugut

FSHH - Dega: PSIKO-PEDAGOGJIKE

Fature Arketimi 15000
Fature Arketimi 10000
Fature Arketimi 8000
Fature Arketimi 5000-Suplement
Fature Arketimi 5000-J
Fature Arketimi 5000
Fature Arketimi 3000
Fature Arketimi 2500-1
Fature Arketimi 2500
Fature Arketimi 2000-T
Fature Arketimi 2000-Dok
Fature Arketimi 2000
Fature Arketimi 1500-Liste N
Fature Arketimi 1500
Fature Arketimi 1000-B
Fature Arketimi 1000
Fature Arketimi 600-1
Fature Arketimi 600
Fature Arketimi 500-L
Fature Arketimi 500-B
Fature Arketimi 500
Fature Arketimi 200

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave teknike 2023-2024

Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Clab Ne Matematike-Fizike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Lenden Matematike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Biologji me Profil Minor Ne Kimi 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Biologji me Profil Minor Ne Kimi 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Biologji me Profil Minor Ne Kimi 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi Ne Arsimin e Mesem Ne Biologji me Profil Minor Ne Kimi 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I-II-III Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti II-III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 Viti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Bachelor Viti 2023-2024 F2 Viti II-III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Teknik Laboratori Kimik Viti 2023-2024
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Teknik Laboratori Kimik Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Teknik Laboratori Kimik Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti I Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Akuakulture dhe Higjene Produktesh te Peshkimit Viti 2023-2024
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Akuakulture dhe Higjene Produktesh te Peshkimit Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Programi Profesional Akuakulture dhe Higjene Produktesh te Peshkimit Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Mesuesi per Arsimin e Mesem e Te Larte ne Kimi Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti 2023-2024 Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dega e Dyte Viti 2023-2024 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Viti 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Viti 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Viti 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Viti 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Viti 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike Dega e Dyte 2023-2024 Viti Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Fature per arketim Master Profesional Ne Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike 2023-2024 Viti Kesti IV

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave teknike 2022-2023

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Bachelor Viti Akademik 2022-2023 Viti i I-II-III Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Bachelor Viti Akademik 2022-2023 Viti i I-II-III Kesti I
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Bachelor Viti Akademik 2022-2023 Viti i II-III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Bachelor Viti Akademik 2022-2023 Viti i II-III 10.000
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Bachelor Viti Akademik 2022-2023 Viti i I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e 2 Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e 2 Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e 2 Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e 2 Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Programi Profesional Teknik Laboratori Kimik Viti Akademik 2022-2023 Viti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Programi Profesional Akuakulture dhe Higjene e Produkteve Detare Viti Akademik 2022-2023

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Mesimdhenie ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Larte Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2022/10/Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Master-Shkencor-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Viti-Akademik-2022-2023-Kesti-IV.pdf
https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2022/10/Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Master-Shkencor-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Viti-Akademik-2022-2023-Kesti-III.pdf
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Operacione Industriale dhe Navale Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Kimi Per Arsimin e Mesem e Te Ulet Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Club Ne Matematike-Fizike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Viti Akademik 2022-2023 Kesti IV
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Viti Akademik 2022-2023 Kesti III
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Viti Akademik 2022-2023 Kesti II
Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Fature Per Arketim Master Profesional Ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Viti Akademik 2022-2023 Kesti I

Fatura te vitit akademik 2021-2022

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-e-Te-Ulet-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-Ne-Arsimin-e-Mesem-ne-Biologji-me-Profil-Minor-ne-Kimi-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Informatike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Mesuesi-per-Arsimin-e-Mesem-ne-Lenden-Matematike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-Navale-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-Navale-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-Navale-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-Navale-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-NavaleDege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-NavaleDege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-NavaleDege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Operacione-Industriale-Dhe-NavaleDege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Ne-Studime-te-Avancuara-Detare-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Biologji-Mjedisore-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Mesimdhenie-ne-Kimi-per-Arsimin-e-Mesem-te-Larte-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MSC-ne-Shkenca-Kompjuterike-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Programi-Profesional-Teknik-Laboratori-Kimik-Dege-e-Dyte-Viti-I-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Programi-Profesional-Teknik-Laboratori-Kimik-Dege-e-Dyte-Viti-I-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I-II-II-10.000

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I-II-II-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-I-II-II-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Bachelor-Viti-II-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Dege-e-Dyte-Kesti-I

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Dege-e-Dyte-Kesti-II

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Dege-e-Dyte-Kesti-III

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-MP-Mesuesi-ne-Clab-ne-Matematike-Fizike-Dege-e-Dyte-Kesti-IV

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Program Profesional "Akuakulture dhe Higjene e Produkteve Detare

Fakulteti-i-Shkencave-Teknike-dhe-Natyrore-Fature-Per-Arketim-Program Profesional "Akuakulture dhe Higjene e Produkteve Detare-Program i Dyte studimi

Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 10000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 8000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000-S
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000 J
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 3000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2500 D2
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000 Uv
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000 D
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1500 C, Notash
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1000 J
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 600
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 600 D2
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 L
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 Bv
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 B
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 200
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Viti I-II-III Kesti i Pare
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Viti I-II-III Kesti i Dyte
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 20000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 15000

[tab][tab_item title="Invoices  Bachelor 2018 - 2019"]

Invoices - Bachelor - Academic Year 2018 - 2019

Fatura per vitin akademik 2020-2021

FAKULTETI I EKONOMISË

FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI I_PROGRAM I
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE MBI 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE NEN 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI I_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI II_PROGRAM II

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I EKONOMISE

FATURE PER ARKitTIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHENDETIT PUBLIK

FATURE PER ARKETIM BACHELOR VITI AKADEMIK 2018-2019 FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
[/tab_item]
[tab_item title="Faculty of Economy"]

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Menaxhim Turizmi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Marketing

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Kontabilitet

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Finance

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Ekonomiks

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Administrim Biznesi

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F E

Faturë për arkëtim tarife regjistrimi cikli II studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarife regjistrimi cikli I studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarife program studimi ne shqip _F.E

Faturë për arkëtim tarife program studimi ne anglisht_F.E

Faturë për arkëtim tarife per aplikim transferim studimesh ne UV dhe program te dyte

Faturë për arkëtim tarife per aplikim transferim studimesh (jashte UV)

Faturë për arkëtim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj _F.E

Faturë për arkëtim suplement diplome _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash kopje e dyte _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash cikli II studimeve _F.E

Faturë për arkëtim certifikate notash cikli I studimeve _F.E

Faturë për arkëtim tarifë karton diplome cikli I&II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok. brenda vendit _F.E

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.jashtë vendit _F.E

Faturë për arkëtim tarifë kopje diplome cikli I&II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë listë notash e pjesshme _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, administrim publik,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, administrim publik,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, ekonomiks në sipërmarrje,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, ekonomiks në sipërmarrje,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, kontabilitet,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, kontabilitet,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, marketing,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, marketing,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, sipërmarrje në turizëm,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program I, sipërmarrje në turizëm,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, administrim publik,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, administrim publik,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, ekonomiks ne sipermarrje,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, ekonomiks ne sipermarrje,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, kontabilitet,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, kontabilitet,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, marketing,kësti I_F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, marketing,kësti II_F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, sipermarrje ne turizem,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MP,program II, sipermarrje ne turizem,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, administrim biznes,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, administrim-biznes,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, ekonomiks,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, ekonomiks,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, pasuri e paluajtshme,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program I, pasuri e paluajtshme,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, administrim biznes,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, administrim biznes,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, ekonomiks,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, ekonomiks,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, finance,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, finance,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, pasuri te paluajtshme,kësti I _F.E

Faturë për arkëtim tarifë MSC,program II, pasuri te paluajtshme,kësti II _F.E

Faturë për arkëtim tarifë program studimi në një lëndë _F.E

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor _F.E

Faturë për arkëtim tarifë vertetim studenti_F.E

[/tab_item]
[tab_item title="Faculty of Public Health"]

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i II-III
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i II-III 10l
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I
Fature per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I,II,III
Fature per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I,II,III Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti III

Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti II

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Infermieri e Pergjithshme
Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Infermieri

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash kopje e dyte_F.SH.P

Faturë për arkëtim bachelor tarifë regjistrimi F.SH.P

Fature per arketim tarife suplement diplome_F.SH.P

Fature per arketim tarife regjistrimi cikli II_F.SH.P

Fature per arketim tarife regjistrimi cikli I_F.SH.P

Fature per arketim tarife program studimi ne shqip_F.SH.P

Fature per arketim tarife program studimi ne anglisht_F.SH.P
Fature per arketim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli II_F.SH.P

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli I_F.SH.P

Fature per arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne ( UV) dhe program te dyte_F.SH.P

Fature per arketim tarife aplikim transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë karton diplome cikli I&II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.brenda vendit_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë konfirmim dok.jashte vendit_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë kopje diplome cikli I&II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë listë notash e pjesshme_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri kirurgjikale, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri kirurgjikale, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri patologjike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri patologjike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri pediatrike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi I, infermieri pediatrike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri kirurgjikale, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri kirurgjikale, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri patologjike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri patologjike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri pediatrike, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MP, programi II, infermieri pediatrike, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi I, shkenca infermierore, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi I, shkenca infermierore, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi II, shkenca infermierore, kësti I_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë MSC, programi II, shkenca infermierore, kësti II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë program studimi për një lëndë_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në degë II_F.SH.P

Faturë për arkëtim tarifë vërtetim studenti_F.SH.P
[/tab_item]

[tab_item title="Faculty of Humanities"]

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Dege e II Viti I-II-III Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Dege e II Viti I-II-III Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Drejtesi Program i Pare Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Drejtesi Program i Dyte Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III 20
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III 10

 

 

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Pedagogji e Specializuar

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Histori- Gjeografi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Angelze

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Gjuhe Italiane

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Drejtesi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Mesuesi per arsimin fillor

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte,Mesuesi per arsimin parashkollor

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F SH H

Fature per arketim tarife suplment diplome_F.SH.H

Fature per arketim tarife regjistrimi ne ciklin II_F.SH.H

Fature per arketim tarife regjistrimi ne ciklin I_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi ne shqip_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi ne anglisht_F.SH.H

Faturë për arketim tarife dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.H

Fature per arketim tarife certifikate notash cikli II_F.SH.H

Fature per arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne UV dhe prog.II_F.SH.H

Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.H

Fature per arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.H

Faturë për arketim certifikate notash cikli I_F.SH.H

Fature per arketim kopje diplome_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, e drejte penale, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, e drejte penale, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe angleze, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe angleze, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi gjuhe italiane, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi parashkollor, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, mesuesi parashkollor, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, shkenca administrative, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i dyte, shkenca administrative, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, e drejte penale, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe angleze, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe angleze, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe italiane, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi gjuhe italiane, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, mesuesi, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, shkenca administrative, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional programi i pare, shkenca administrative, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master profesional_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, edukim, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, edukim, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, gjuhe shqipe, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, gjuhe shqipe, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, marredhenie nderk, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, marredhenie nderk, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, pedagogji, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i dyte, pedagogji, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, edukim, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, edukim, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, gjuhe letersi shqipe, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, gjuhe letersi shqipe, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, marredhenie nderk, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, marredhenie nderk, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, pedagogji, kesti I_F.SH.H

Faturë për arketim master shkencor programi i pare, pedagogji, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim MP, programi I, e drejte penale, kesti II_F.SH.H

Faturë për arketim MP, programi II, mesuesi gjuhe italiane, kesti I_F.SH.H
Master shkencor Programi i pare Kesti I,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti II,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti III,Perkethim dhe interpretim
Master shkencor Programi i pare Kesti IV,Perkethim dhe interpretim

Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.H

Faturë për arketim tarife konfirmim dok. jashte vendit_F.SH.H

Faturë për arketim tarife konfirmim dok._F.SH.H

Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.H

Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.H

Faturë për arketim tarife regjistrimi ne dege te dyte_F.SH.H

Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.H
[/tab_item]

[tab_item title="Faculty of Technical Sciences"]

Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Pare
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Katert
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Dyte
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Trete

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i I,Studime te avancuara detare

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden informatike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i dyte, Kesti i II,Studime te avancuara detare

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Mesimedhenje ne arsimin e mesem me biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i dyte, Kesti I,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Mesimedhenje ne arsimin e mesem me biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i dyte, Kesti II,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti III,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti III,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i dyte, Kesti IV,Master i Shkencave ne biologji mjedisore

Master profesioal programi i dyte, Kesti IV,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti i I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i pare, Kesti i II,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Matematike

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesimedhenje ne arsimin e mesem ne biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Mesuesi per arsimin e mesem ne lenden Informatike

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i pare, Kesti I,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Mesimedhenje ne arsimin e mesem ne biologji me profil minor ne kimi

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Mesimedhenje ne kimi per arsimin e mesem te ulet

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Operacione Industriale ne Navale

Master profesioal programi i pare, Kesti II,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti III,Shkenca Kompjuterike

Master profesioal programi i pare, Kesti IV,Shkenca Kompjuterike

Tarife certifikate notash cikli I

Tarife regjistrimi ne ciklin e dyte te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e trete te studimeve

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Teknologji Informacioni

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Shkenca Kompjuterike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Navigacion

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Navale

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Mekanike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Matematike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Kimi

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Inxhinieri Elektrike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Informatike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Fizike

Faturë për arkëtim bachelor dege e dyte, Biologji

Faturë për arkëtim tarifë regjistrimi në bachelor per 3 vitet F.SH.T

Faturë për arketim kopje diplome_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesimdhenie Kimi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesimdhenie Kimi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi Biologji, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi Biologji, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, mesuesi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, operacione industriale, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, operacione industriale, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, studime detare, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi I, studime detare, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesimdhenie Kimi, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesimdhenie Kimi, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Biologji, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Biologji, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi Informatike, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi matematike, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi matematike, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, mesuesi ne Informatike, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, operacione industriale, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master profesional, programi II, operacione industriale, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti III_F.SH.T

Faturë për arketim master shkencor, programi I, Master i Shkencave ne Mesimdhenie ne Kimi per AML, kesti IV_F.SH.T

Faturë për arketim MSC, programi I, biologji mjedisore, kesti I_F.SH.T

Faturë për arketim MSC, programi I, biologji mjedisore, kesti II_F.SH.T

Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni brenda vendit_F.SH.T

Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni jashte vendit_F.SH.T

Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.T

Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.T

Faturë tarife per dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.T

Faturë për arketim tarife suplement diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife regjistrimi ne ciklin I _F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne shqip_F.SH.T

Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne anglisht_F.SH.T

Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne (UV) dhe program te dyte_F.SH.T

Faturë për arketim tarife aplikimi per transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.T

Faturë për arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.T

Faturë për arketim certifikate notash cikli II_F.SH.T

Faturë për arketim tarife karton diplome doktorature_F.SH.T

[/tab_item]