Fatura Arkëtimi

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Ekonomisë

Faturë për kredite-Cikli i Dytë i studimeve- Program i parë studimi
Faturë për kredite-Cikli i Dytë i studimeve- Program i dytë studimi

FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI I_PROGRAM I
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE MBI 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE NEN 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI I_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI II_PROGRAM II

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

Faturë-për-arkëtim-tarifë-vertetim-studenti
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-I-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-II-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-III-studimeve
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-shqip
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-për-një-lëndë
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-anglisht
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV
Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-studenti-cikli-I
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-studenti-cikli-II
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.jashtë-vendit
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.-brenda-vendit
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-doktoraturë
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-studenti-cikli-I
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-studenti-cikli-II
Faturë-për-arkëtim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-kopje-e-dyte
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-I-studimeve
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-II-studimeve

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shëndetit Publik

Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Patologjike Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Kirurgjikale Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i II-III
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i II-III 10l
Fature per Arketim Bachelor Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I
Fature per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I,II,III
Fature per Arketim Bachelor Dege e Dyte Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Viti i I,II,III Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti II
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti III

Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Shkenca Infermierore Dege e II Kesti I
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti IV
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti III
Fature per Arketim Master Profesional Viti Akademik 2020-2021 Fakulteti i Shendetit Infermieri Pediatrike Kesti II

Fature per Arketim 15000
Fature per Arketim 10000
Fature per Arketim 8000
Fature per Arketim 5000
Fature per Arketim 3000
Fature per Arketim 2500-1
Fature per Arketim 2500
Fature per Arketim 2000-T
Fature per Arketim 2000-J
Fature per Arketim 2000-D
Fature per Arketim 2000
Fature per Arketim 1500
Fature per Arketim 1000-J
Fature per Arketim 1000
Fature per Arketim 600-1
Fature per Arketim 600
Fature per Arketim 500-L
Fature per Arketim 500-B
Fature per Arketim 500
Fature per Arketim 200
Fature per Arketim 5.000
Fature per Arketim 1.500

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave humane

Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Dege e II Viti I-II-III Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Dege e II Viti I-II-III Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional ne Shkenca Administrative Dege e Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Italiane Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Guhen Angleze Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional Mesuesi per Ciklin e Ulet Programi i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Profesional E Drejte Penale Dege e Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Perkthim dhe imterpretim Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Drejtesi Program i Pare Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave ne Drejtesi Program i Dyte Viti I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mesimdhenie e Gjuhes Shqipe Dhe Letersi Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master i Shkencave Mardhenie Nderkombetare Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Pedagogji e Specializuar Sociale i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Pare Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i IV
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i III
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i II
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Master Shkencor Edukim Program i Dyte Kesti i I
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III 20
Fakilteti i Shkencave Humane dhe Drejtesise Viti Akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III 10

Fature Arketimi 15000
Fature Arketimi 10000
Fature Arketimi 8000
Fature Arketimi 5000-Suplement
Fature Arketimi 5000-J
Fature Arketimi 5000
Fature Arketimi 3000
Fature Arketimi 2500-1
Fature Arketimi 2500
Fature Arketimi 2000-T
Fature Arketimi 2000-Dok
Fature Arketimi 2000
Fature Arketimi 1500-Liste N
Fature Arketimi 1500
Fature Arketimi 1000-B
Fature Arketimi 1000
Fature Arketimi 600-1
Fature Arketimi 600
Fature Arketimi 500-L
Fature Arketimi 500-B
Fature Arketimi 500
Fature Arketimi 200

 

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave teknike

Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Pare
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Katert
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Dyte
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Operacione Industriale Dhe Navale Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II-1
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet Dege e DyteFature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i IV
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i II
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Shkencor ne Biologji Mjedisore Dege e Dyte Fature per Arketim Kesti i I
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare Fature per Arketim Kesti i Trete
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 10000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 8000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000-S
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 5000 J
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 3000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2500 D2
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000 Uv
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 2000 D
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1500 C, Notash
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 1000 J
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 600
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 600 D2
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 L
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 Bv
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 500 B
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 200
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Viti I-II-III Kesti i Pare
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Viti I-II-III Kesti i Dyte
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim Bachelor Viti II-III
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 20000
Fakulteti i Shkencave Teknike Dhe Natyrore Viti akademik 2020-2021 Fature per Arketim 15000

</div