Fatura Arkëtimi

Fatura Arkëtimi Fakulteti i Ekonomisë

FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI I_PROGRAM I
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE MBI 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE NEN 6
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI I_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_BACHELOR_KESTI II_PROGRAM II

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS NE SIPERMARRJE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM PUBLIK, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MARKETING, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SIPERMARRJE NE TURIZEM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PRAGRAM I DYTE, KONTABILITET, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, ADMINISTRIM BIZNESI, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EKONOMIKS, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, FINANCE, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PASURI TE PALUAJTESHME, KESTI IV

Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-doktorature_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-vertetim-studenti_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-master-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-degë-II_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-bachelor-per-3-vitet-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-regjistrimi-në-bachelor-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-I-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-regjistrimi-cikli-II-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-shqip-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-në-një-lëndë-_F.E

Faturë-për-arkëtim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV

Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.jashtë-vendit-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.-brenda-vendit-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-doktoraturë-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikatë-notash-kopje-e-dytë-_F.E
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikatë-notash-cikli-III-_F.E
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome-_F.E
Faturë-për-arkëtim-suplement-diplome-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-kopje-e-dyte-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-I-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-certifikate-notash-cikli-II-studimeve-_F.E
Faturë-për-arkëtim-bachelor-degë-II-_F.E

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shëndetit Publik

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, SHKENCA INFERMIERORE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, KESTI III, SHKENCA INFERMERIORE
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE, KESTI I

FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI IV
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI III
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, SHKENCA INFERMIERORE KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PEDIATRIKE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE KESTI II
FATURE PER ARKETIM MASTER PROFESIONAL, INFERMIERI PATOLOGJIKE KESTI I

Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-doktorature_F.SH_.P

Fature-per-arketim-tarife-suplement-diplome_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-vërtetim-studenti_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-cikli-I_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-cikli-II_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-dege-II-FSHP
Fature-per-arketim-tarife-program-studimi-ne-shqip_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-program-studimi-për-një-lëndë_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte-1
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV-1
Faturë-për-arkëtim-tarifë-listë-notash-e-pjesshme_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-kopje-diplome-cikli-III_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-konfirmim-dok.brenda-vendit_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikate-notash-cikli-III_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-certifikate-notash-kopje-II_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj_F.SH_.P
Faturë-për-arkëtim-tarifë-karton-diplome-cikli-III_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-kopje-e-dyte_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-I_F.SH_.P
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-II_F.SH_.P
Fature per arketim Bachelor, dege e dyte, kesti II
Fature per arketim Bachelor, dege e dyte, kesti I
Fature per arketim Bachelor, VITI II-III, mesatare mbi 6
Fature per arketim Bachelor, tarife shkollimi, VITI I
Fature per arketim Bachelor, tarife shkollimi, mesatare nen 6

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave humane

 

Master shkencor ne Drejtesi, Programi I, Viti I
Master shkencor ne Drejtesi, Programi II, Viti I

FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI_BACHELOR_KESTI II_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI_BACHELOR_KESTI I_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE NEN 6
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI_BACHELOR_VITI II-III_MESATARE MBI 6
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI_BACHELOR_VITI I_PROGRAM I

FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI IV, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI III, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI II, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH
FATURE PER ARKETIM MASTER SHKENCOR PROGRAM I DYTE, KESTI I, MASTER I SHKENCAVE NE PERKTHIM DHE INTERPRETIM, FSHH

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I PARE, EDUKIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PERKTHIM DHE INTERPRETIM, KESTI III

FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, PEDAGOGJI E SPECIALIZUAR SOCIALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE E GJUHES SHQIPE DHE LETERSISE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, MARREDHENIE NDERKOMBETARE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER SHKENCOR, PROGRAM I DYTE, EDUKIM, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I PARE, E DREJTE PENALE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, SHKENCA ADMINISTRATIVE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESUESI PER ARSIMIN FILLOR KL. I-IV, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ITALIANE, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, PROGRAM I DYTE, MESIMDHENIE NE GJUHEN ANGLEZE, KESTI I

Faturë-për-arketim-tarife-vertetim-studenti_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-suplment-diplome_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-master_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrimi-ne-dege-te-dyte_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-ciklin-II_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-regjistrimi-ne-ciklin-I_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-bachelor_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-program-studimi-per-nje-lende_F.SH_.H

Faturë-për-arketim-tarife-program-studimi-ne-anglisht_F.SH_.H

Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-program-te-dyte-2
Faturë-për-arkëtim-tarife-per-aplikim-transferim-studimesh-jashte-UV-2
Faturë-për-arketim-tarife-liste-notash-e-pjesshme_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-konfirmim-dok.-jashte-vendit_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-konfirmim-dok._F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-karton-diplome-doktorature_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-karton-diplome_F.SH_.H

Faturë-për-arketim-tarife-regjistrim-doktorature_F.SH_.H

Faturë-për-arketim-tarife-dokumentacion-programesh-ne-gjuhe-te-huaj_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-certifikate-notash-cikli-II_F.SH_.H
Fature-per-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-ne-UV-dhe-prog.II_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-tarife-aplikimi-transferim-studimesh-jashte-UV_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-regjistrim-bachelor-dege-e-dyte_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-MP-programi-II-mesuesi-gjuhe-italiane-kesti-I_F.SH_.H
Fature-per-arketim-kopje-diplome_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash-kopje-e-dyte_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash-cikli-I_F.SH_.H
Faturë-për-arketim-certifikate-notash_F.SH_.H

Fatura Arkëtimi Fakulteti i shkencave teknike

FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI BACHELOR_KESTI II_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI BACHELOR_KESTI I_PROGRAM II
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI BACHELOR_PROGRAM I_MESATARE NEN 6
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI BACHELOR_PROGRAM I_MESATARE MBI 6
FATURA PER ARKETIM_TARIFE SHKOLLIMI BACHELOR_PROGRAM I

Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet – KESTI I
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet – KESTI II
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet – KESTI III
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet – KESTI IV
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet -DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet -DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet -DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Mesimdhenie ne Kimi per Arsimin e Mesem e te Ulet -DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi – KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi – KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi – KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi – KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi -DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi -DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi -DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi ne Arsimin e Mesem ne Biologji me Profil Minor ne Kimi -DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike – KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike – KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike – KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike – KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike -DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike -DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike -DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Informatike -DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike – KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike – KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike – KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike – KESTI IV
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike -DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike -DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike -DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem ne Lenden Matematike -DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale – KESTI I
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale – KESTI II
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale – KESTI III
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale – KESTI IV
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale -DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale -DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale -DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Operacione Industriale dhe Navale -DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare – Kesti I
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare – Kesti II
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare – Kesti III
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare – Kesti IV
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare-DEGE E DYTE- KESTI I
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare-DEGE E DYTE- KESTI II
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare-DEGE E DYTE- KESTI III
Master Profesional ne Studime te Avancuara Detare-DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore – Kesti I
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore – Kesti II
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore – Kesti III
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore – Kesti IV
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore-DEGE E DYTE- KESTI I
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore-DEGE E DYTE- KESTI II
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore-DEGE E DYTE- KESTI III
Master Shkencor ne Biologji Mjedisore-DEGE E DYTE- KESTI IV
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike – Kesti I
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike – Kesti II
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike – Kesti III
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike – Kesti IV
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike-DEGE E DYTE- KESTI I
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike-DEGE E DYTE- KESTI II
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike-DEGE E DYTE- KESTI III
Master Shkencor ne Shkenca Kompjuterike-DEGE E DYTE- KESTI IV

FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE – FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I

FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE,MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI I
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI II
FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI III

FATURE PER ARKETIM, DEGE E DYTE, MASTER PROFESIONAL, MESUESI NE CLAB NE MATEMATIKE-FIZIKE, VITI AKADEMIK 2019-2020, KESTI IV
Tarife certifikate notash cikli I

Tarife regjistrimi ne ciklin e dyte te studimeve

Tarife regjistrimi ne ciklin e trete te studimeve

 

Faturë për arketim kopje diplome_F.SH.T

Faturë për arketim tarife suplement diplome_F.SH.T
Faturë tarife per dokumentacion programesh ne gjuhe te huaj_F.SH.T
Faturë për arketim tarife vertetim studenti_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi per nje lende_F.SH.T
Faturë për arketim tarife liste notash e pjesshme_F.SH.T
Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni jashte vendit_F.SH.T
Faturë për arketim tarife konf.dokumentacioni brenda vendit_F.SH.T
Faturë për arketim tarife karton diplome_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne shqip_F.SH.T
Faturë për arketim tarife program studimi i plote ne anglisht_F.SH.T
Faturë për arketim tarife aplikimi transferim studimesh ne (UV) dhe program te dyte_F.SH.T
Faturë për arketim tarife aplikimi per transferim studimesh (jashte UV)_F.SH.T
Faturë për arketim certifikate notash kopje e dyte_F.SH.T
Faturë për arketim certifikate notash cikli II_F.SH.T
Faturë për arketim tarife karton diplome doktorature_F.SH.T

</div