Biblioteka

 

Vendndodhja e zyrës:

Godina A, Rektorati, Kati II,

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Pavarësia, 9400 Vlorë, Shqipëri

mbi Auditoriumin “Rilindja”

Godina B
Rr. Sulejman Delvina 9400
Vlorë, Shqipëri

Godina C
L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400
Vlorë, Shqipëri

Oraret e pritjes për përdoruesit (studentë, pedagogë, staf):

08:00-20:00 (e hënë – e premte)

E shtunë, e diel, ditë festash – pushim

Biblioteka On-Line

Manuali i perdorimit te Bibliotekes On-Line

Building A, Rectorate, II floor

“Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania 

Building B

Rr. “Sulejman Delvina 9400

Vlore, Albania

Building C

“Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania

Open to Students, Professors and Staff:

 08:00-20:00 (Monday – Friday)

Saturday, Sunday and Feast day is Closed

Biblioteka On-Line

Manuali i perdorimit te Bibliotekes On-Line