THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e Bergamos, Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Bergamo, Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin “Jan Kochanowski” ne Kielce, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Jan Kochanowski University of Kielce (UJK), Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetit e Padoves, Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Padua, Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetit Shtetëror “President Stanisław Wojciechowski” të Shkencave të Aplikuara në Kalisz, Poloni/ Open Call for student mobility exchange at the President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
HIGH QUALITY AND AFFORDABLE EDUCATION
WHY CHOOSE US
COMPACT, FRIENDLY, CENTRALLY-LOCATED CAMPUS
WHY CHOOSE US
YOU'LL GET DEDICATED HELP AND SUPPORT
WHY CHOOSE US
CONTINUES QUALIFICATION
WHY CHOOSE US
WE PROMOTE EQUALITY AND RESPECT FOR DIVERSITY
WHY CHOOSE US
ARTISTIC AND CULTURAL ACTIVITIES
WHY CHOOSE US
SPORT ACTIVITIES
WHY CHOOSE US
YOUTH MARATHON
WHY CHOOSE US
COMMUNITY SERVICES
WHY CHOOSE US
VLORA- THE PEARL OF TOURIST DESTINATION IN ALBANIA
WHY CHOOSE US
A CITY WITH A STRONG IDENTITY, HISTORY AND CULTURE
WHY CHOOSE US

Strategjia e Ndërkombëtarizimit
Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” synon të bëhet një nga universitetet shqiptare më të njohura ndërkombëtarisht duke forcuar orientimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Objektivi kryesor është krijmi i një besueshmërie dhe profesionalizmi në lidhje me mësimdhënien, kërkimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të projekteve të kërkimit, zhvillimit apo bashkëpunimit për rritjen e kapaciteteve njerëzore në mënyrë të ndërsjelltë.

Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat e ndërkombëtarizimit UV përvec të tjerash ka krijuar struktua mbeshtetëse sic është Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (SPMJ).  Ky sektor ka si detyrë kryesore zhvillimin dhe implementimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit.

SPMJ nxit dhe siguron materializimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të universitetit në përputhje me objektivat strategjike dhe udhëzimet e përcaktuara nga Zyra e Rektorit si dhe në bashkëpunim të ngushtë me fakultetet dhe departamentet e UV-së.

Strategjia e Ndërkombëtarizimit (Shkarko)