[:sq]Marrëveshje mirëkuptimi[:en]Memorandum of Understanding[:]

[:sq]Marrëveshjet dypalëshe të mirëkuptimit krijojnë urën e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve. Ato lehtësojnë shkëmbimin e stafit dhe studentëve, pjesëmarrjen në aktivitete ndërkombëtare, zhvillimin e programeve të përbashkëta studimi, hulumtimet e përbashkëta si dhe ofrojnë sfondin e përgjithshëm për të ngritur projekte të përbashkëta në arsim dhe hulumtim. Universiteti Vlorës ka nënshkruar marrëveshje dypalëshe bashkëpunimi me institucionet e mëposhtme:

 • ARMENI
  •  Universiteti Ndërkombëtar Eurasia
  •  Universiteti Kombëtar Agrar i Armenisë
 • BELGJIKË
  •  Universiteti i Liezhit
   Thomas More Mechelen -Antwerpen vzw
 • BOSNJE HERZEGOVINË
  •   Universiteti Mostar
 • BULLGARI
  •  Universiteti Teknik i Varnës
  •   Universiteti Kimik Teknologjik Metalurgjik
 • KINË

  •  Universiteti Bejing i Gjuhëve të Huaja Pekin
 •  QIPRO

  •  Universiteti Perëndimor Mesdhetar, Qipro Veriore
  • Universiteti i Qipros
 •  REPUBLIKA ÇEKE

  •  Universiteti Mendel në BRNO
  • Universiteti Palaki Olomuk
 •  GREQI

  •  Universiteti i Janinës
  • Instituti Teknologjik i Kretës
  • Universiteti Jonian i Korfuzit
  • Instituti Arsimor Teknologjik i Epirit (Janine)
 •  GJERMANI

  • Universiteti i Teknologjisë Clausthal
 •  HUNGARI

    • Universiteti Eötvös Loránd

   Akademia Shtetërore Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Arkitekturës në Odessa

 •  ITALI

  • Universiteti Politeknik i Markave 
  • Universiteti Katolik i Zemrës së Shenjtë

   Universiteti i Torinos

   Universiteti Aldo Moro Bari (University Aldo Moro Bari)

   Universiteti Luixhi Vanviteli

   Universiteti i Kalabrisë

     Konsullata e Pëgjithshme Italiane në Vlorë

   Universiteti i Salentos

   Universiteti i Sienës

 •  JORDANI

  •  Universiteti Jarmuk
  • Universiteti Filadelfia
  • Universiteti i Lindjes së Mesme
 •  KOSOVË

  •  Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”
  • Universiteti i Mitrovices “Isa Boletini”
  • Universiteti Ukshin Hoti
  • Universiteti për Biznes dhe Teknologji – UBT Prishtinë
 •  MALTA

  •  Universiteti Sancti Cyril
 •  MALI I ZI

  •   Universiteti i Montenegros
 •  MAQEDONIA VERIORE

  • Universiteti i Tetovës
 •  POLONI

  •  Universiteti President Stanislou Vojciekovsk
  • i           Universiteti Kolegjial i Turizmit dhe Ekologjisë
 •  PORTUGALI

  •  University of Porto
 •  RUMANI

  •  Universiteti  i Kraiovës
  • Universiteti Detar Konstatina
  • Universiteti Pitesti (University of Pitest):
 •  SERBI

  •  Universiteti Beogradit
  • Universiteti Novi Pazar
  • Universiteti i Leonit
 •  SLLOVAKI

  •  Universiteti i Presovës
 •  SPANJA

  •  Universiteti i Vigos
 •  ZVICËR

  •  Universiteti i Edukimit të Mësuesve në Vaud (University of Teacher Education State of Vaud)
 •  TAJVAN

  • Universiteti i Teknologjise Chaoyang
 •  TURQI

  •  Universiteti Eseniurt Stamboll (Istanbul Esenyurt University)
  • Universiteti Ataturk
  • Universiteti Kultur ne Istanbul
 •  USA

  •  Universiteti Verior Ilinois (Nothern Illinois University)
  •  Universiteti Shtetëror i New York-ut në Fredonia
  •  Universiteti i Memphis

[:en]Bilateral agreements create bridges of cooperation between two institutions. They facilitate the exchange of staff and students, participation in international activities, development of joint study programs, research and provide great opportunities in developing joint projects in the field of education and research. The University of Vlora has signed bilateral cooperation agreements with the following institutions:

ARMENI

Eurasia International University
Armenian National Agrarian University

 

 

BELGIUM

University of Liege

Thomas More Mechelen -Antwerpen vzw

 

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

University of Mostar

[/toggle_item]

BULGARIA

Technical University – Varna

University of Chemical Technology and Metalurgy

 

 

CHINA

Bejing Foreign Languages Pekin

 

CYPRUS

Eastern Mediterranean University, North Cyprus

University of Cyprus

 

 

CZECH REPUBLIC

Mendel University in BRNO

Palacy University Olomouc

 

 

GERMANY

Clausthal University of Technology

 

 

GREECE

The University of Ioannina

Technological Educational Insitute of Crete (TEI)

Ionian University of Corfu

Technological Educational Institute of Epirus (Ioannina)

 

 

HUNGARY

Eötvös Loránd University

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

 

 

ITALY

Universita Politecnica delle Marche

Università Cattolica del Sacro Cuore

University of Turin

University Aldo Moro Bari

University Luigi Vanvitelli

Universita della Calabria

  General Italian Consolate in Vlore

University of Salento

University of Siena

 

 
JORDAN

Yarmouk University

Philadelphia University

Middle East University

 

 

KOSOVO

University of Gjakova “Fehmi Agani”

Universiteti of Mitrovica “Isa Boletini”

University Ukshin Hoti

University for Business and Technology- UBT Prishtina

 

 
MALTA

Universitas Sancti Cyrilli

 

 

MONTENEGRO

  University of Montenegro

 

 

NORTH MACEDONIA

University of Tetovo

 

 

POLAND

The President Stanislaw Wojciechowski

University College of Tourism and Ecology

 

 

PORTUGAL

University of Porto

 

 
ROMANIA

University of Craiova

Constanta Maritime University

University of Pitest

 

 

SERBIA

 University of Belgrade

University of Novi Pazar

University of Leon

 

 

SLOVAKIA

 University of Presov

 

SPAIN

University of Vigo

 

 

 

SWITZERLAND

University of Teacher Education State of Vaud

 

 

 

TAIWAN

Chaoyang University of Technology

 

 

 

TURKEY

Istanbul Esenyurt University

Universiteti Ataturk

Universiteti Kultur ne Istanbul

 

 

USA

Nothern Illinois University
State University of New York at Fredonia

 [:]