Orari i Provimeve

  • Orari Master Profesional “Ekonomiks ne Sipermarrje” Viti I

  • Orari MS ne Pasurite e paluajtshme, viti I

  • Orari i Master Profesional ne Administrim Publik, viti I

  • FAKULTETI I EKONOMISË Bachelor

  • ORARI PRANVERE 2020 BACHELOR FSHT

  • ORARI PRANVERE 2020 MP & MS NE FSHT

  • THIRRJE PER KONFERENCE

  • Master ne Gjuhe-Leteresi

  • Master ne Edukim

  • Master ne Drejtesi

  • Bachelor (gjuhe angleze, gjuhe italiane); Master profesional (gjuhe angleze, gjuhe italiane)

  • Bachelor ne GJUHË- LETËRSI

  • Bachelor ne Edukim

  • Bachelor në Drejtësi

  • Bcs në MAMI INFERMIERI

  • Bcs në INFERMIERI TË PËRGJITHSHME