Mevlana

Mevlana është një program mbi shkëmbimin e studentëve dhe personelit akademik midis Institucioneve të Arsimit të Lartë në Turqi dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë të vendeve të tjera në botë pavarësisht rajonit të tyre. Ai ka për qëllim të kontribuojë në ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe rritjen e ndërveprimit kulturor.

Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një protokoll bilateral në kuadër të programit të shkëmbimit Mevlana me Universitetin e Bingolit (Bingöl University), në Turqi. Studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Vlorës mund të përfitojë nga ky program për të kryer studime për një semestër apo për të dhënë leksione për dy javë në këtë universitet.

 

TURQI

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Süleyman Demirel University

 

(2021-2026)

https://w3.sdu.edu.tr/
 • Business Administration
 • Economics
 • Tourism Management
 • Banking and Finance
 • Primary Education
 • Preschool Education
 • English Language and Literature
 • Law
 • Western Language and Literature (English)
– Student

– Staf

Bingöl University

 

(2019-2024)

http://www.bingol.edu.tr/tr
 • Ekonomiks
 • Teknologji Informacioni   dhe Komunikimi
 • Bilologji
 • Fizike
 • Kimi
 • Gjuhë të Huaja
 • Matematike
 • Juridik
 • Inxhinieri Elektrike
 • Inxhinieri Mekanike
 • Infermieri, Mami
– Student

– Staf