THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur per bursa per shkembim studentor ne Universitetin e West Attica, Greqi. / Open Call for student mobility exchange at the University of West Attica, Greece Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Kolegjin e Kujdesit Shëndetësor në Tallin, Estoni / Open Call for student mobility exchange at Tallinn Health Care College, Estonia Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin Kazimierz Wielki në Bydgoszcz, Poloni / Open Call for student mobility exchange at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për bursa për shkëmbim studentor në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for student mobility exchange at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë
THIRRJE E HAPUR / OPEN CALL FOR APPLICATION
Thirrje e Hapur për shkëmbim stafi për mësimdhënie / trajnim në Universitetin e Salernos në Itali / Open Call for academic staff mobility exchange for teaching/training at the University of Salerno in Italy Kliko këtu për më shumë

Mevlana
Mevlana është një program mbi shkëmbimin e studentëve dhe personelit akademik midis Institucioneve të Arsimit të Lartë në Turqi dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë të vendeve të tjera në botë pavarësisht rajonit të tyre. Ai ka për qëllim të kontribuojë në ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe rritjen e ndërveprimit kulturor.

Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një protokoll bilateral në kuadër të programit të shkëmbimit Mevlana me Universitetin e Bingolit (Bingöl University), në Turqi. Studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Vlorës mund të përfitojë nga ky program për të kryer studime për një semestër apo për të dhënë leksione për dy javë në këtë universitet.

 

TURQI

Universiteti Website Fushat e përbashkëta Përfituesit
Universiteti i Bingol-it

(Bingöl University)

(2019-2024)

http://www.bingol.edu.tr/tr
 • Ekonomiks
 • Teknologji Informacioni   dhe Komunikimi
 • Bilologji
 • Fizike
 • Kimi
 • Gjuhë të Huaja
 • Matematike
 • Juridik
 • Inxhinieri Elektrike
 • Inxhinieri Mekanike
 • Infermieri, Mami
– Student

– Staf