Orari sipas fakulteteve

Orari Fakulteti i Ekonomisë

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 DEPARTAMENTI ADMINISTRIM BIZNESI

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 DEPARTAMENTI EKONOMIKS

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 DEPARTAMENTI I FINANCËS DHE KONTABILITETIT

ORARI MESIMORE VJESHTE 2020

Orari Fakulteti i Shkencave Teknike

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 – FSHT

Orari Fakulteti i Shkencave Humane

Orari Fakulteti i Shëndetit Publik