Orari sipas fakulteteve

Orari Fakulteti i Ekonomisë

KALENDARI I PROVIMEVE BACHELOR – MINISEZONIT PRANVERË 2021-Departamenti i Administrim Biznesit

KALENDARI I PROVIMEVE MASTER- MINISEZONIT PRANVERË 2021-Departamenti i Administrim Biznesit

 

KALENDARI I PROVIMEVE – MINISEZONIT PRANVERË 2021-Departamenti i Finances dhe Kontabilitetit

 

KALENDARI I PROVIMEVE PRANVERË 2021-Departamenti i Administrim Biznesit

 

KALENDARI I PROVIMEVE PRANVERË 2021-Departamenti i Ekonomiksit

 

KALENDARI I PROVIMEVE PRANVERË 2021-Departamenti i Finances

Orari Fakulteti i Shkencave Teknike

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 – FSHT

Orari Fakulteti i Shkencave Humane

Orari Fakulteti i Shëndetit Publik