Orari sipas fakulteteve

Orari Fakulteti i Ekonomisë

KALENDARI I RIPROVIMEVE DIMER 2021

 

 

ORARI MËSIMOR PRANVERË 2021

Orari Fakulteti i Shkencave Teknike

KALENDARI I PROVIMEVE VJESHTE 2020 – FSHT

Orari Fakulteti i Shkencave Humane

Orari Fakulteti i Shëndetit Publik