Orari sipas fakulteteve

Orari Fakulteti i Ekonomisë

ORARI MËSIMOR VJESHTË 2021-Departamenti i Administrim Biznesit - CIKLI I PARË I STUDIMEVE

ORARI VJESHTE 2021- Departamenti i Administrim Biznesit - CIKLI I DYTË I STUDIMEVE

ORARI MËSIMOR - VJESHTË 2021-Departamenti i Ekonomiksit

ORARI MËSIMOR - VJESHTË 2021-Departamenti i Finances dhe Kontabilitetit

Orari Fakulteti i Shkencave Teknike

ORARI MËSIMOR VJESHTË 2021- CIKLI I PARË I STUDIMEVE

Orari Fakulteti i Shkencave Humane

Program i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave” në “Drejtësi” – Vjeshtë 2021


Departamenti i Edukimit


DEPARTAMENTI I GJUHË- LETËRSISË

DEPARTAMENTI GJUHËVE TË HUAJA

Orari Fakulteti i Shëndetit Publik

ORARI MËSIMOR - VJESHTË 2021-Bcs në Infermieri te Pergjithshme

ORARI MËSIMOR - VJESHTË 2021-Bcs në Infermieri Mami