Vendime te Rektoratit

Vendim Rektorati 2020
Vendim Rektorati 2019
Mbi planin e masave për përmirësimin e vazhdueshem të cilësisë në programet e studimit dhe mësimdhënies

Vendim Nr. 1, datë 06.03.2019

Për reformimin e Akademisë së Shkencave

Vendim Nr. 2, datë 03.03.2019

Vendim Rektorati 2018
Për ngarkesën mësimore në auditor të personelit akademik

Vendim Nr. 1, datë 29.01.2018