Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 155, datë 21.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 156, datë 21.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të manaxhimit që zhvillohRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 141, datë 03.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës KërkRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 138, datë 24.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 135, datë 23.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit që zhvillohRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 131, datë 19.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent lektorë”  me drejtim përkatës letërsi, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisëRead More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Fizikës

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 128, datë 18.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit tRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 124, datë 16.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, për fushën e infermierisë për vitin akademik 2021-2022  pranë Departamentit të Infermierisë në FakultetinRead More…

Personel akademik, “asistent-lektorë” në Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 117, datë 05.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  Përshkrimi i vendit të punës 1 (një) personel akademik, “asistent-lektorë” (jo me gradë shkencore apo tituj akademik), me kohë të plotë, për mbulimin e ngaRead More…