Laborant në Qendrën Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.66 datë 28.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: “Laborant” në Qendrën Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik pranë FakuRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.63 datë 27.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1 (një) vend të lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “lektorë”, për semestrin Pranverë 2024, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisRead More…

Asistent-lektorë pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.49 datë 20.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe NatyrRead More…

Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.44 datë 08.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Read More…

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.34 datë 05.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.26 datë 19.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.19 datë 02.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Detyrat dhe përgjegjësiRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.18 datë 02.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore DeRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria, pranë Departamentit të Edukimit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.14 datë 29.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1 (një) vend të lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “lektorë”, pranë Departamentit të Edukimit në Fakultetin e Shkencave Humane Detyrat dhe pRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.13 datë 29.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “asistent-lektorë”, për udhëheqjen e praktikave mësimore pranë Departamentit të Edukimit në FakRead More…