njoftim punesim

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Mirëmbajtës”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.85 datë 12.04.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Mirëmbajtës”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Mirëmban ambjentet mësimore dhe jo mësimore, konstatimin dhe riparimin e dëmeve për mirëfunksionimin e punës në institucion.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit