Administrata
  • DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

   DREJTOR

   Eloina Tozaj
   email: eloina.tozaj@univlora.edu.al

   • SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Erdeta Breshanaj
   email: erdeta.breshanaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST ARKIVE
   Mirjeta Hoxhaj
   email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST PROTOKOLLI
   Harikla Beduli
   email: harikla.beduli@univlora.edu.al

   SPECIALIST PERSONELI DHE KORDINATOR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT, ASAMBLESЁ SЁ PERSONELIT AKADEMIK DHE KOMISIONEVE TË PЁRHERSHME
   Gentjana Belulaj
   email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

    

   • SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Deliana Proj
   email: deliana.proj@univlora.edu.al

   SPECIALIST/ASISTENT I REKTORIT

   SPECIALIST I INFORMACIONIT
   Xhoana Nasufi
   email: xhoana.nasufi@univlora.edu.al

   SPECIALIST (PËRKTHYES, KURATOR WEB-I DHE KOORDINUES I AKTIVITETEVE )
   Ajola Çobani
   email: ajola.cobani@univlora.edu.al

    

   • SEKTORI I IT

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Altin Mahilaj
   email: altin.mahilaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST IT NE FAKULTETE
   Ana Taushani (Fakulteti i Shkencave Teknike)
   email: ana.taushani@univlora.edu.al
   Aulona Mustafaraj (Fakulteti i Ekonomisë)
   email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.al
   Ismail Bitraj ( Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Shëndetit Publik)
   email: ismail.bitraj@univlora.edu.al

  • SEKTORI JURIDIK

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Fabiola Pashaj
   email: fabiola.pashaj@univlora.edu.al
   SPECIALIST JURIST
   Julita Shabani
   email: julita.shabani@univlora.edu.al

    

  • SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Marjanthi Rrapaj
   email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST JURIST
   Ermonela Spahiu
   email: ermonela.spahiu@univlora.edu.al

   SPECIALIST EKONOMIST
   Dorina Ilnica
   email: dorina.ilnica@univlora.edu.al

    

  • QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE E ZHVILLIMIT RAJONAL

   DREJTUESI I QENDRËS
   Dr. Eva Cipi
   email: eva.cipi@univlora.edu.al

   SPECIALIST
   Arbana Shabani
   email: arbana.shabani@univlora.edu.al

    

  • DREJTORIA E EDUKIMIT PËR CIKLIN E I & II

   DREJTOR
   Alberta Breshanaj
   email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al

   • SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Anisa Bozhani
   email: anisa.bozhani@univlora.edu.al

   SPECIALIST I RREGJISTRIMEVE DHE STATISTIKAVE
   Besmira Serjani
   email: besmira.serjani@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE TEKNIKE
   Ada Kozdine
   email: ada.kozdine@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E E SHËNDETIT PUBLIK
   Estela Çobo
   email: estela.cobo@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE HUMANE
   Jonida Mici
   email: jonida.mici@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E EKONOMISË
   Miranda Mitro
   email: miranda.mitro@univlora.edu.al

    

   • SEKTORI I KESHILLIMIT TË KARRIERËS, ALUMNI DHE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Junilda Liçaj
   email: junilda.licaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST I KËSHILLIMIT TE KARRIERËS DHE ALUMNI
   Sonila Bështika
   email: sonila.beshtika@univlora.edu.al

   SPECIALIST I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
   Vasil Ruci
   email: vasil.ruci@univlora.edu.al

    

  • SEKTORI I BIBLIOTEKËS SHKENCORE

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Albert Habazaj
   email: albert.habazaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN A
   Elton Brakaj
   email: elton.brakaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN B
   Gentjan Zejno
   email: gentjan.zejno@univlora.edu.al

   SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN C
   Ermira Sharra
   email: ermira.sharra@univlora.edu.al

  • DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE

   DREJTOR

   Rezarta Sinanaliaj
   email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al

   • NJESIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Irena Toshkallari
   email: irena.toshkallari@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR RAPORTIMIN ME ASCAL
   Darren Koleka
   email: darren.koleka@univlora.edu.al

   SPECIALIST I MARKETINGUT
   Gjergj Iliadhi
   email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al

    

    

   • SEKTORI I PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Edlira Lati
   email: edlira.lati@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË
   Ina Binaj
   email: ina.binaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR PROJEKTET
   Aulona Hysenaj
   email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al

    

  • SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROMOVIMIT AKADEMIK

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Ledja Çelaj
   email: ledja.celaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR PROMOVIMIN (KARRIERËN) AKADEMIK DHE CIKLIN E 3-TË TË STUDIMEVE
   Ina Çobani
   email: ina.cobani@univlora.edu.al

   SPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMEVE
   Roksana Helena Nowak
   email: roksana.nowak@univlora.edu.al

    

  • DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

   DREJTOR

   Avjola Çako
   email: avjola.cako@univlora.edu.al

   • SEKTORI I FINANCËS DHE REALIZIMIT TË BUXHETIT

   PËRGJEGJËS SEKTORI

   Entela Islamaj
   email: entela.islamaj@univlora.edu.al

   SPECIALIST FINANCE
   Ingrid Karalli
   email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
   Leonora Laska
   email: leonora.laska@univlora.edu.al
   Doklejda Kenella
   email: doklejda.kenella@univlora.edu.al

   • SEKTORI I PROKURIMEVE

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Olta Gjishti
   email: olta.gjishti@univlora.edu.al

   SPECIALIST
   Edi Naqo
   email: edi.naqo@univlora.edu.al
   Fjorela Llupo
   email: fjorela.llupo@univlora.edu.al

   • SEKTORI I SHËRBIMEVE

   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Yllka Arapi
   email: yllka.arapi@univlora.edu.al

   SPECIALIST SHËRBIMESH
   Egli Ramaj
   email: egli.ramaj@univlora.edu.al
   Laureta Bejkosala
   email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al

    

Zyrat