Administrata

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

DREJTOR 
Eloina Tozaj
email: eloina.tozaj@univlora.edu.al
   SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS

 

 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Erdeta Breshanaj
 • email:erdeta.breshanaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PROTOKOLLI 
 • Mirjeta Hoxhaj
 • email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST ARKIVE
 • Florina Muho
 • email: florina.muho@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PERSONELI DHE KORDINATOR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT, ASAMBLESЁ SЁ PERSONELIT AKADEMIK DHE KOMISIONEVE TË PЁRHERSHME
  Brunilda Liço
  email: brunilda.lico@univlora.edu.al
 •   SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Deliana Proj
  email: deliana.proj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST/ASISTENT I REKTORIT
 • Englantina Imeraj
 • email: egla.imeraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I INFORMACIONIT
  Raimonda Kashuri
  email: raimonda.kashuri@univlora.edu.al
 • SPECIALIST (PËRKTHYES, KURATOR WEB-I DHE KOORDINUES I AKTIVITETEVE)
  Ajola Çobani
  email: ajola.cobani@univlora.edu.al
 •   SEKTORI I IT-së
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Altin Mahilaj
 • email: altin.mahilaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.SH.H. dhe F.SH
 • Ismail Bitraj
 • email: ismail.bitraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.E.
  Aulona Mustafaraj
  email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST F.SH.N.
  Ana Taushani
  email: ana.taushani@univlora.edu.al
 • SEKTORI JURIDIK
 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Gentjana Belulaj
  email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
  Julita Shabani
  email: julita.shabani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
 • Keida Zahaj
 • email: keida.zahaj@univlora.edu.al
 • SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
 •  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Marjanthi Rrapaj
  email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST JURIST
  Ermonela Spahiu
  email: ermonela.spahiu@univlora.edu.al
 • SPECIALIST EKONOMIST
  Dorina Ilnica
  email: dorina.ilnica@univlora.edu.al
 • QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE E ZHVILLIMIT RAJONAL
 • DREJTUESI I QENDRËS
  Dr. Eva Cipi
  email: eva.cipi@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
  Pranvera Aliaj
  email: pranvera.aliaj@univlora.edu.al
 • DREJTORIA E EDUKIMIT PËR CIKLIN E I & II
 •   DREJTOR
 • Alberta Breshanaj
  email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al
 •    SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Anisa Bozhani
  email: anisa.bozhani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I RREGJISTRIMEVE DHE STATISTIKËS
  Besmira Serjani
  email: besmira.serjani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË F.SH.N.
  Ada Kozdine
  email: ada.kozdine@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË F.SH.
  Estela Çobo
  email: estela.cobo@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË F.SH.H.
  Jonida Mici
  email: jonida.mici@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË F.E.
  Miranda Mitro
  email: miranda.mitro@univlora.edu.al
 •   SEKTORI I KESHILLIMIT TË KARRIERËS, ALUMNI DHE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Junilda Liçaj
  email: junilda.licaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I KËSHILLIMIT TE KARRIERËS DHE ALUMNI
  Sonila Bështika
  email: sonila.beshtika@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
  Eqerem Memushi
  email: eqerem.memushi@univlora.edu.al
 •   SEKTORI I BIBLIOTEKËS SHKENCORE
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Albert Habazaj
  email: albert.habazaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN A
  Elton Brakaj
  email: elton.brakaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN B
  Gentian Zejno
  email: gentian.zejno@univlora.edu.al
 • SPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN C
  Marjeta Merkuri
  email: marjeta.merkuri@univlora.edu.al
 • DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
 •  DREJTOR
  Rezarta Sinanaliaj
  email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al
 •  NJESIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Romina Xhelaj
  email: romina.xhelaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR RAPORTIMIN ME ASCAL
 • Harikla Beduli
  email: harikla.beduli@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I MARKETINGUT
  Gjergj Iliadhi
  email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Edlira Lati
  email: edlira.lati@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË
  Ina Binaj
  email: ina.binaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR PROJEKTET
  Aulona Hysenaj
  email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROMOVIMIT AKADEMIK
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
  Ledja Çelaj
  email: ledja.celaj@univlora.edu.al
 • SPECIALIST PËR PROMOVIMIN (KARRIERËN) AKADEMIK DHE CIKLIN E 3-TË TË STUDIMEVE
  Ina Çobani
  email: ina.cobani@univlora.edu.al
 • SPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMEVE
  Roksana Helena Nowak
  email: roksana.nowak@univlora.edu.al
  •  DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
 •  DREJTOR
  Entela Islamaj
  email: entela.islamaj@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I FINANCËS DHE REALIZIMIT TË BUXHETIT
 • PËRGJEGJËS SEKTORI
 • Sada Gremi
 • email: sada.gremi@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Ingrid Karalli
  email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Doklejda Kenella
  email: doklejda.kenella@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Alketa Demiri
  email: alketa.demiri@univlora.edu.al
 • SPECIALIST FINANCE
  Ejona Grabova
  email: ejona.grabova@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I PROKURIMEVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Olta Gjishti
  email: olta.gjishti@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
  Edi Naqo
  email: edi.naqo@univlora.edu.al
 • SPECIALIST
 • Fjorela Llupo
  email: fjorela.llupo@univlora.edu.al
 •  SEKTORI I SHËRBIMEVE
  PËRGJEGJËS SEKTORI
  Yllka Arapi
  email: yllka.arapi@univlora.edu.al
 • SPECIALIST SHËRBIMESH 
  Laureta Bejkosala
  email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al
 • SPECIALIST SHËRBIMESH
 • Klevis Myftari
  email: klevis.myftari@univlora.edu.al
 • SPECIALIST SHËRBIMESH
 • Ilia Hysenaj
  email: ilia.hysenaj@univlora.edu.al