Administrata

 • DREJTORIA E KOMUNIKIMIT DHE BURIMEVE NJERËZORE
  •   DREJTOREloina Tozaj
   email: eloina.tozaj@univlora.edu.al
  •    SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Erdeta BreshanajSPECIALIST ARKIVE
   Mirjeta HoxhajSPECIALIST PROTOKOLLI
   Harikla Beduli
   email: harikla.beduli@univlora.edu.al

   SPECIALIST PERSONELI DHE KORDINATOR I BORDIT TË ADMINISTRIMIT, ASAMBLESЁ SЁ PERSONELIT AKADEMIK DHE KOMISIONEVE TË PЁRHERSHME
   Gentjana Belulaj
   email: gentjana.belulaj@univlora.edu.al

  •   SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Deliana Proj
   email: deliana.proj@univlora.edu.al
  • SPECIALIST/ASISTENT I REKTORIT
  • Englantina Imeraj
  • email: egla.imeraj@univlora.edu.al
   • SPECIALIST I INFORMACIONIT
    Xhoana Nasufi
    email: xhoana.nasufi@univlora.edu.alSPECIALIST (PËRKTHYES, KURATOR WEB-I DHE KOORDINUES I AKTIVITETEVE)
    Ajola Çobani
    email: ajola.cobani@univlora.edu.al
   •   SEKTORI I IT
    PËRGJEGJËS SEKTORI
    Altin Mahilaj
    email: altin.mahilaj@univlora.edu.alSPECIALIST IT NE FAKULTETE
    Ana Taushani (Fakulteti i Shkencave Teknike)
    email: ana.taushani@univlora.edu.alAulona Mustafaraj (Fakulteti i Ekonomisë)
    email: aulona.mustafaraj@univlora.edu.alIsmail Bitraj ( Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Shëndetit Publik)
    email: ismail.bitraj@univlora.edu.al
 • SEKTORI JURIDIK
  •  PËRGJEGJËS SEKTORI
   Fabiola Pashaj
   email: fabiola.pashaj@univlora.edu.alSPECIALIST JURIST
   Julita Shabani
   email: julita.shabani@univlora.edu.alSPECIALIST JURIST
  • Keida Zahaj
  • email: keida.zahaj@univlora.edu.al
 • SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
  •  PËRGJEGJËS SEKTORI
   Marjanthi Rrapaj
   email: marjanthi.rrapaj@univlora.edu.alSPECIALIST JURIST
   Ermonela Spahiu
   email: ermonela.spahiu@univlora.edu.alSPECIALIST EKONOMIST
   Dorina Ilnica
   email: dorina.ilnica@univlora.edu.al
 • QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE E ZHVILLIMIT RAJONAL
  • DREJTUESI I QENDRËS
   Dr. Eva Cipi
   email: eva.cipi@univlora.edu.alSPECIALIST
   Arbana Shabani
   email: arbana.shabani@univlora.edu.al
 • DREJTORIA E EDUKIMIT PËR CIKLIN E I & II
  •   DREJTORAlberta Breshanaj
   email: alberta.breshanaj@univlora.edu.al
  •    SEKTORI I KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Anisa Bozhani
   email: anisa.bozhani@univlora.edu.alSPECIALIST I RREGJISTRIMEVE DHE STATISTIKAVE
   Besmira Serjani
   email: besmira.serjani@univlora.edu.alSPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE TEKNIKE
   Ada Kozdine
   email: ada.kozdine@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E E SHËNDETIT PUBLIK
   Estela Çobo
   email: estela.cobo@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E SHKENCAVE HUMANE
   Jonida Mici
   email: jonida.mici@univlora.edu.al

   SPECIALIST PËR SHËRBIM NDAJ STUDENTËVE NË FAKULTETETIN E EKONOMISË
   Miranda Mitro
   email: miranda.mitro@univlora.edu.al

  •   SEKTORI I KESHILLIMIT TË KARRIERËS, ALUMNI DHE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Junilda Liçaj
   email: junilda.licaj@univlora.edu.alSPECIALIST I KËSHILLIMIT TE KARRIERËS DHE ALUMNI
   Sonila Bështika
   email: sonila.beshtika@univlora.edu.alSPECIALIST I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETEVE KULTURORE-SPORTIVE
   Vasil Ruci
   email: vasil.ruci@univlora.edu.al
  •   SEKTORI I BIBLIOTEKËS SHKENCORE
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Albert Habazaj
   email: albert.habazaj@univlora.edu.alSPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN A
   Elton Brakaj
   email: elton.brakaj@univlora.edu.alSPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN B
   Gentjan Zejno
   email: gentjan.zejno@univlora.edu.alSPECIALIST BIBLIOTEKE NË GODINËN C
   Ermira Sharra
   email: ermira.sharra@univlora.edu.al
 • DREJTORIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE PROJEKTEVE
  •  DREJTOR
   Rezarta Sinanaliaj
   email: rezarta.sinanaliaj@univlora.edu.al
  •  NJESIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE VLERËSIMIT INSTITUCIONAL
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Irena Toshkallari
   email: irena.toshkallari@univlora.edu.alSPECIALIST PËR RAPORTIMIN ME ASCAL
   Darren Koleka
   email: darren.koleka@univlora.edu.alSPECIALIST I MARKETINGUT
   Gjergj Iliadhi
   email: gjergj.iliadhi@univlora.edu.al
  •  SEKTORI I PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Edlira Lati
   email: edlira.lati@univlora.edu.alSPECIALIST PËR MARRËDHËNIET ME JASHTË
   Ina Binaj
   email: ina.binaj@univlora.edu.alSPECIALIST PËR PROJEKTET
   Aulona Hysenaj
   email: aulona.hysenaj@univlora.edu.al
  •  SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROMOVIMIT AKADEMIK
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Ledja Çelaj
   email: ledja.celaj@univlora.edu.alSPECIALIST PËR PROMOVIMIN (KARRIERËN) AKADEMIK DHE CIKLIN E 3-TË TË STUDIMEVE
   Ina Çobani
   email: ina.cobani@univlora.edu.alSPECIALIST I KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMEVE
   Roksana Helena Nowak
   email: roksana.nowak@univlora.edu.al
 • DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
  •  DREJTOR
   Avjola Çako
   email: avjola.cako@univlora.edu.al
  •  SEKTORI I FINANCËS DHE REALIZIMIT TË BUXHETIT
   PËRGJEGJËS SEKTORIEntela Islamaj
   email: entela.islamaj@univlora.edu.alSPECIALIST FINANCE
   Ingrid Karalli
   email: ingrid.karalli@univlora.edu.al
   Leonora Laskaemail: leonora.laska@univlora.edu.al
   Doklejda Kenella
   email: doklejda.kenella@univlora.edu.al
  •  SEKTORI I PROKURIMEVE
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Olta Gjishti
   email: olta.gjishti@univlora.edu.alSPECIALIST
   Edi Naqo
   email: edi.naqo@univlora.edu.alFjorela Llupo
   email: fjorela.llupo@univlora.edu.al
  •  SEKTORI I SHËRBIMEVE
   PËRGJEGJËS SEKTORI
   Yllka Arapi
   email: yllka.arapi@univlora.edu.alSPECIALIST SHËRBIMESH
   Egli Ramaj
   email: egli.ramaj@univlora.edu.alLaureta Bejkosala
   email: laureta.bejkosala@univlora.edu.al