Bordi këshillues i bashkëpunëtorëve të jashtëm

Elena Hunt, LScEc, BsN, MSN, PhD
Professor Emerita Laurentian University
Ontario, Canada
Email: epopiea@laurentian.ca
Genta Qirjako, Prof.Dr., MD, PhD
Departamenti i Promocionit Shëndetësor në Institutin e Shëndetit Publik
Email: gentaqirjako@gmail.com
Flutura Kondili, MD, SPA
Gynaecology Physician Hospital of Pescara (Italy)
Email: fluturakondili@gmail.com
Alida Ramaj, RN, MSc, PhD
Lecturer University of Bern (Switzerland)
Email: alida_ramaj@yahoo.com
Rudina Degjoni Health Manager, MSc, PhD
Drejtuese e Spitalit Memorial, Fier
Email: r.degioni@hotmail.com
Ria Brujin, RN, CEN, MsN
Lecturer, Departmental International Coordinator. Thomas More University of Applied Sciences, Faculty of Health Care (Belgium)
Email:ria.bruijn@thomasmore.be
Sajmira Aderaj, RN, MSc, PhD
Specialiste e Infermieristikës Shëndet për të gjithë-HAP(Tirana)
Email: sajmira.aderaj@hap.org.al

FE

Fakulteti i shkencave Humane dhe Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore