BULETINI SHKENCOR

Kliko të lexosh Njoftimin e plotë

 

Buletin Shkencor Numër 1, Volumi 1, 2013

Buletin Shkencor Numër 1, Volumi 2, 2013

Buletin Shkencor Numër 2, Volumi 1, 2014

Buletin Shkencor Numër 2, Volumi 2, 2014

Buletin Shkencor Numër 3, Volumi 1, 2015

Buletin Shkencor Numër 3, Volumi 2, 2015

Buletin Shkencor Numër Special, 2017

Buletini Shkenor 2017, Edicion Special: Buletini Studentor, Edicion Special – Punimet Shkencore në Programin Master në Shkenca Infermierore – Fakulteti i Shëndetit Publik (Diplomimi 2017)

Buletini Shkencor, Edicion Special 2017, Konferencë Studentore e Hapur.

Buletini Shkencor, Nr. 1, 2019- Special issue, “Selected papers from the 1st International Students’ Conferrence on Language, Literatyre and Cultuaral Studies”

Buletini SHkencor Nr. 4 Vol. 1 2021

BSHK NR4, V1 – i perditesuar

Buletini Shkencor Nr. 4, Vol. 2 – 2021

Buletini Shkencor Nr 5 Vol 1 2022

Buletini Shkencor Nr 5 Vol 2 2022

Buletini Shkencor Nr. 5, Vol. 3

Buletini Shkencor Nr.6, Vëll 1, 2023

Buletini Shkencor Nr. 6, Vol. 2 – 2023

Scientific Bulletin-KnowHub Special Edition 2023

Buletini Shkencor NR.6 V.3-2023