Takimi i hapjes së projektit Jean Monnet Module “FoLATE”

Takimi i hapjes së projektit Jean Monnet Module “FoLATE” U mbajt sot në mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane, UV, takimi për çeljen e projektit Jean Monnet Module ‘FoLATE’ – Foreign Language Teaching in and for European Contexts, i cili do të zbatohet në programet  “Master profesional” në fushën e mësuesisë në gjuhën angleze dhe atë italiane. Takimi u realizua Read More…

Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR

Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR Programi Erasmus Mundus MEDfOR ka  hapur thirrjen për vitin akademik 2021-2023 për bursa për të gjithë aplikantët në fushën e Shkencave të Biologjisë, Shkencave Mjedisore dhe Tokës, Matematik, Ekonomiks, Inxhinieri, Kimi, Biokimi ose fusha të ngjashme. Kriteret kryesore që duhet të plotësohen janë: Kandidatët duheRead More…

Receta për zhvillimin e aftësive (soft skills) për mundësi punësimi më të lartë

Receta për zhvillimin e aftësive (soft skills) për mundësi punësimi më të lartë Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Zyrat e Karrierës të Universitetit Mesdhetar Helen (Hellenic Mediterranean University) dhe Universitetit Europian ATHINA (European University ATHENA) organizojnë aktivitetin (në Zoom) mbi rritjen e aftësimeve për mundësi më të larta punësimi. Kategoritë pRead More…

Shtyhet afati i thirrjes për Bursa Studimi për student/staff Erasmus + në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.

Shtyhet afati i thirrjes për bursa studimi për student/staff në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (UV), në bashkëpunim me Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë nëRead More…

Bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj nga Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit

NJOFTIM Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron edhe për vitin e ardhshëm akademik 2021/22 bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj. Thirrjen për aplikim, si dhe informacione të detajuara në lidhje me bursat dhe mënyrën e aplikimit e gjeni në bazën e të dhënave austriake për bursa dhe financime kërkimore www.grants.atRead More…

PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË)

NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e kategorive te individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar Read More…

PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

NJOFTIM PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021.  ( PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fuRead More…

Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021

NJOFTIM “Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021”  Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.Read More…

Thirrje për aplikim: ‘‘Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujit dhe Diplomacinë e Ujit ”në Hungari.

‘‘ Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujit dhe Diplomacinë e Ujit ”në Hungari. Ambasada e Hungarisë në Tiranë, dëshiron të ndaj me Universitetet dhe studentët në të gjithë Shqipërinë, këtë mundësi të shkëlqyeshme për të studiuar: ‘‘Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujërave dhe Diplomacinë e Ujit ” në universitetet e HungaRead More…

Fushata e parë e ndërgjegjësimit rajonal të BE-së për Ballkanin Perëndimor.

Fushata e parë e ndërgjegjësimit rajonal të BE-së për Ballkanin Perëndimor.   Këtu disa udhëzime shtesë: Social Media Vademecum SoMe editorial calendar dhe nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth objektivave dhe materialit të fushatës, ju sugjerojmë të lexoni The WeBalkans Campaign Brief  ose të kontrolloni faqen @Webalkans campaign landingRead More…