Trajnim online për studentë – “Soft & Online Learning Skills” (1-2 Mars 2021)

Trajnim online për studentë – “Soft & Online Learning Skills” (1-2 Mars 2021) Projekti Erasmus+ iPEN- “Innovative Photonics Education in Nanotechnology” (Edukimi inovator i Fotonikës në Nanoteknologji, https://ipenche.chania.teicrete.gr/) dhe Akademia e Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë në Universitetin Grek Mesdhetar (Hellenic Mediterranean University) organizon një trRead More…

 THIRRJE PËR PJESËMARRJE në modulin Jean Monnet “Foreign Language Teaching in and for European Contexts”

 THIRRJE PËR PJESËMARRJE Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në një Read More…

Takimi i parë i partnerëve në projektin MEP & M

Nga 22 deri më 23 Shkurt 2021, u mbajt një takim dy-ditor (Takimi Kick-off) i partnerëve në projektin Erasmus + me titull: Zhvillimi i Programit të Përbashkët Rajonal “Master në Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Mjedisit Detar (MEP & M)”. Projekti do të zgjasë tre vjet. Ky projekt financohet nga Agjencia Ekzekutive e Arsimit, Audiovizuale dhe Kulturës (EACEA) nën aksin KA2 – BashkëpuRead More…

Konferenca ndërkombëtare e 16-të e Universitetit Danubius në bashkë organizim me ASECU

   Universiteti Danubius i Galatit në Rumani me partnerë bashkë-organizues ASECU si dhe Universitetin e Kamerinos në Itali, Universitetin Ruse “Angel Kancher” në Bullgari dhe Universitetin “Aleksander Moisiu” i Durrësit në Shqipëri organizojnë Konferencën e 16-të Shkencore Ndërkombëtare në “Integrimi Evropian – Realitetet dhe Perspektivat”. Konferenca do të zhvilloheRead More…

  Programe postdoktorale 2021/22

  Instituti Shkencor Europian shpall thirrje për aplikim për 35 bursa studimi në programet postdoktorale 2021/2022 si vijon: Tema: Shkencat Sociale dhe Shkencat Humane në një periudhë pas krizës Struktura: Vizitë kërkimore Online në Spanjë. Këshilltarët e Kërkimit; Grupe kërkimore; Vizitë kërkimore; Leksione në internet; Publikim i përbashkët; Vizitë midis proRead More…

Shuhet rapsdodi dhe poeti i madh i polifonisë, Lefter Çipa

Pas një sëmundjeje të rëndë, në datën 18/02/2021 u shua rapsodi dhe poeti i madh i polifonisë, Lefter Çipa. Poeti u lind në Pilur, në 14/02/1942, në fshatin ku më së miri përziheshin të qenët bregdetar me të qënët malësor, aty ku zhurma e detit përplasej me faqen e malit dhe ikën drejt qiellit në trajtën e një jehone isoje të ardhur prej lashtësisë. Këtë jehonë e pRead More…

Janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 4, Vëllimi 1 – 2021 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

NJOFTIM Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 4, Vellimi 1 – 2021 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 17.03.2021 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-es.   ———–Read More…

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit

Ju komunikojme se, Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit. Regjistrimet kryhen online në faqen tonë ciut.edu.al, https://ciut.edu.al/2021/02/hapen-regjistrimet-e-reja/, gjithashtu dhe kurset janë online përmes platformës ZOOM. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ofron: Të gRead More…

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë informon se Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjitha organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë tëRead More…