Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënie/trajnimpër stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of TheRead More…

Bursa Erasmus+ për mobilitet stafi për mësimdhënienë Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University)

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University).   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Shpallet konkursi online BALKATHON 4.0

  Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) ka shpallur edicionin e 4-të të eventit të konkurrencës rajonale – BALKATHON 4.0, i cili ka të bëjë me konkursin online të markës tregtare për idetë dhe zgjidhjet më të mira dixhitale nga Ballkani Perëndimor.   Fushat ku fokusohet konkursi janë “Turizmi i Qëndrueshëm”, “Ekonomia e Gjelbër” dhe “Sipërmarrjen”.
Read More…

NJOFTIM – UV nderon me titullin e lartë akademik “Doctor Honoris Causa”, Z. Patrizio Di Tursi (Këshilltar i Presidentit të Republikës së Italisë).

Ditën e hënë, datë 11.09.2023, ora 11:00, në mjediset e Sallës “Rilindja”, të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, do të zhvillohet ceremonia e nderimit të Z. Patrizio Di Tursi (Këshilltar i Presidentit të Republikës së Italisë), me titullin e lartë akademik “Doctor Honoris Causa”, me motivacionin “Për kontribut të veçantë dhe të spikatur në procesin e ndërkomRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…

Bursa Erasmus+ për staff dhe student pranë Universitetit Sulejman Demirel në Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes ndër-institucionale me Universitetin Sulejman Demirel në Turqi, në mbështetje të nenit 5 të rregullores për  “Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility”, Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Guidës Erasmus+Read More…

Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2023-2024

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2023 – 2024. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I EKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…