Bursa Erasmus + për trajnim në kuadër të Projektit “Hybrid Education 4 Youth Workers” në Timisoara të Rumanisë

Thirrje për trajnim në kuadër të Projektit “Hybrid Education 4 Youth Workers” në Timisoara të Rumanisë Në kuadër të projektit “Hybrid Education 4 Youth Workers” nën Erasmus+ KA1 Youth Workers initiative, ku Universiteti i Vlorës është partner projekti, organizohet më 25.06.2021-01.07.2021 në Timisoara të Rumanisë trajnimi mbi sipërmarrjen, ku do të marrin pjesë 18 Read More…

Bursa Erasmus + për student në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të ProgramRead More…

Konkurs “Krijim i video promovuese për Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë”

Konkurs për videon më të mirë Universiteti i Vlorës fton të gjithë studentët e apasionuar pas fotografisë dhe videove të krijojnë një video promovuese për Universitetin e Vlorës. Kriteret: Video duhet të pasqyrojë të 4-t fakultetet e UV Video duhet të pasqyrojë jetën studentore. Kohëzgjatja 5 – 7 minuta Do të ketë 2 fitues me nga 20.000 lekë secili. AfatiRead More…

Bursa në Universitetin e Klagenfurt, të ofruara nga Agjencia e Austrisë për Arsimin dhe Ndërkombëtarizimin, (OeAD)

Bursat ofrohen për programet e studimeve të ciklit të II në fushat e mëposhtme: Master në Matematikë; Master në Inxhinieri dhe Studimet e Lojërave (Gaming); Master në Informatikë; Master në Menaxhimin e Informacionit; Master në Inxhinierinë e Informacionit dhe Komunikimit (ICE): Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë; Dega e Studimit Rrjetet dheRead More…

NJOFTIM – Buletini Shkencor – Aplikim për artikuj shkencor

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 4, Vellimi 2 – 2021 i Buletinit Shkencor.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 30.06.2021 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.   ————————————————————-Read More…

 Shkolla Verore Ndërkombëtare USEK

Programi i Shkollës  Verore Ndërkombëtare USEK është një program emocionues i krijuar për studentë ndërkombëtarë. Programi synon t’u japë studentëve të interesuar një mundësi për të zbuluar Libanin nga një këndvështrim më i gjerë dhe më i thellë. Ky program në internet kombinon kurse interesante dhe aktivitete sociale, të cilat janë një portë për kulturën libRead More…

Trajnim i studentëve të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të projektit “Debating Economics” me mbështetjen e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)

Në datën 26 maj, 2021, ekspertë të Junior Achievement of Albania trajnuan studentë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të projektit “Debating Economics” me mbështetjen e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF). Ai përfshin disa universitete dhe do të kulmojë me një debat final mes më të mirëve. Trajnime të tilla synojnë të ndërtojnë një kultuRead More…

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, mirëpriti më 24 maj 2021 Z. Codruț Abdi,  staf administrativ në Universitetin e Transilvanisë të Brasovit në Rumani për të realizuar shkëmbimin e tij në kuadër të programin Erasmus + në Drejtorinë e Komunikimit dhe Burimeve NjerëzorRead More…

Bursa Erasmus + për student në Universitetin Opole në Poloni (University of Opole).

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Opole në Poloni (University of Opole). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Opole në Poloni (University of Opole) hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KRead More…