Blog

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Të nderuar, Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë akademikëve dhe kërkMe teper…

Call- Konferenca e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit

DREJT ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM – Kongrese dhe Konferenca Ndërkombëtare Universiteti ‘Nënë Tereza’, Shkup, 6-7 Nëntor 2023 Ju ftojmë te merrni pjesë në Konferencen e VII ‘Towards Sustainable Development’ e organizuar nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ e Shkupit, në datat 6-7 Nëntor 2023. TSD 2023 është një kongres dhe konferencë ndërkombëtare e organizuar në Shkup ngaMe teper…

Bursa CEEPUS për student me Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH JOANNEUM në Austri, Universitetin “Goce Delcev” në Maqedoninë e Veriut dhe Universitetin Teknologjik në Bratislav në Sllovaki

Thirrje për mobilitet studimi për student në kuadër të Programit “CEEPUS” Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH JOANNEUM në Austri, Universitetin “Goce Delcev” në Maqedoninë e Veriut dhe Universitetin Teknologjik në Bratislav në Sllovaki në kuadër të Programit “CEEPUS”, fton të gjithë studentët e UV-sMe teper…

Call For Papers – Fourth International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology NRA – CSIT 2023

Dear academics, researchers, scientists and technologists, scholars and research firms, We are glad to invite you in our Fourth International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology which will be held on 15-16 December 2023 in Vlore, Albania.     NRA CSIT 2023 Call for Papers NRA_CSIT_Author_guidelines_-_Abstract_and_Full_PaperMe teper…

Hapet thirrja për grantin e kërkimit GO STYRIA!

Thirrja “Go Styria” për kërkime shkencore këtë vit akademik qëndron në Universitetin e Grazit në Austri. Programi fton të gjithë studentët e masterit dhe doktoraturës si dhe studentët post Doktoraturë nga institucionet e arsimit të lartë në Evropën Juglindore të aplikojnë për semestrin e verës 2024.   Thirrja është e hapur për shtetet: • Shqipëri, Bosnjë dhe Me teper…