Blog

NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikuj Buletini Shkencor i UV Nr. 5, Vëll: 1

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-ës.  ———————-Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 138, datë 24.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit Read More…

NJOFTIM

Njoftim për personelin e UV dhe Studentët Ju njoftojmë se data 29 dhe 30 Nëntor, do të jenë pushim për shkak të festave zyrtare të Nëntorit. Veprimtaria e përditshme e personelit të UV dhe mësimi do të rifillojë në datë 1 Dhjetor 2021. Ju faleminderit!Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 135, datë 23.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit që zhvillohRead More…

Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Nishit, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt në Austri në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjiRead More…

Bursa Studimi Tempus në Hungari

  Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus (Tempus Public Foundation), për vitin akademik 2022-2023, shpall programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum”  për studime bachelor, master, doktoraturë dhe kurse përgatitore dhe specializimi. Më poshtë linku i publikimit në faqen web të MAS: http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Njoftim_bursRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 131, datë 19.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të pjesshme i kategorisë “asistent lektorë”  me drejtim përkatës letërsi, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisëRead More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Fizikës

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 128, datë 18.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës. 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” për  vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit tRead More…