njoftime Projekte

the 2nd Partnership Meeting – International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on June 18, 2024, the 2nd Partnership Meeting, took place. The meeting was held in Tirana and twenty-two person in total participated (twenty in-site and two on-line), from all partner members. During the meeting were discussed the:

  • The deliverables, the milestones and the tasks till the moment;
  • Preparation of the interim report;
  • The final equipment list;
  • The dissemination activities;
  • Other issues;

 

At the end of the meeting, the partners agreed to continue the work for the best implementation of the project in order to complete all the settled goals.

 

Në kuadër të zbatimit të projektit të titulluar “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 18 qershor 2024, u zhvillua Takimi i 2-të i Partneritetit. Takimi u zhvillua në Tiranë dhe morën pjesë gjithsej njëzet e dy persona (njëzet në terren dhe dy on-line), nga të gjithë anëtarët partnerë. Gjatë takimit u diskutua për:

  • Rezultatet, pikat kryesore dhe detyrat e deritanishme;
  • Përgatitja e raportit të ndërmjetëm;
  • Lista përfundimtare e pajisjeve;
  • Aktivitetet diseminuese;
  • Ceshtje te tjera;

 

Në fund të takimit, partnerët ranë dakord që të vazhdojnë punën për zbatimin sa më të mirë të projektit në mënyrë që të përmbushen të gjitha objektivat e vendosura