Publikime doktorature

Publikime doktorature

Doktoratura – Rozana Liko


Mathematical Study and Evaluation of Contaminant Factors in Port Facilities of the Republic of Albania

Xhevdet SPAHIU Disertacioni

Xhevdet SPAHIU Autoreferati
Xhevdet Spahiu OVERVIEW

Shkelqim Hajrulla – Probabilitet, Statistikë Matematike dhe Analizë Numerike

Arben Baushi – Fraktalet dhe vetitë e tyre topologjike

Ndriçim Sadikaj – DISA PROBLEME NE LIDHJE ME TEORINE E FIJEVE (STRING THEORY)

Gazmend krasniqi – KONTRIBUT MATEMATIKO-INFORMATIK NË KRIPTOGRAFINË ME ÇELËS PUBLIK DHE APLIKIMI NË DOKUMENTET BIOMETRIKE TË IDENTITETIT

Msc. ADEM META – KLASIFIKIMI DHE REGRESI ME ANË TË PEMËS