SINJALIZIMI
Vendimi Senati Nr. 42, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizimit për Mbrojtjen nga Hakmarrja në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

 

Vendimi Senati Nr. 43, datë 31.03.2017 për Miratimin e Rregullores për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë

 

 

Ligji Nr. 60/2016 për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve