REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Regjistri i kerkesave per vitin 2024

Regjistri i kerkesave per vitin 2023

Regjistri i kerkesave per vitin 2022

Regjistri i kerkesave per vitin 2019