Vendndodhja


Rektorati
Godina A
L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400
Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al
Fakulteti i Ekonomisë
Godina A
L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400
Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al
Fakulteti i Shkencave Teknike
Godina C
L. Pavarësia, Rr. Kosova 9400
Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al
Fakulteti i Shendetit Publik
Godina B
Rr. Sulejman Delvina 9400
Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al

 

Fakulteti Shkencave Humane
Godina B
Rr. Sulejman Delvina 9400
Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al