Vendndodhja

Rektorati

Godina A

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania

Telephone: +355 33 222288

Email: info@univlora.edu.al

 

Fakulteti i Shkencave Humane

Godina B

Rr. “Sulejman Delvina 9400

Vlore, Albania

Telephone: +355 33 222288

Email: info@univlora.edu.al

 

Fakulteti i Ekonomisë

Godina A

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania

Telephone: +355 33 222288

Email: info@univlora.edu.al

 

Fakulteti i Shëndetit 

Godina B

Rr. “Sulejman Delvina” 9400

Vlore, Albania

Telephone: +355 33 222288

Email: info@univlora.edu.al

 

Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

Godina C

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania

Telephone: +355 33 222288

Email: info@univlora.edu.al