ALUMNI

[:sq]Sektori i Këshillimit të Studentëve dhe Alumn-it shërben si urë lidhëse midis studentëve dhe tregut të punës, duke krijuar kontaktet e duhura me punëdhënësit potencial, me qëllim promovimin e studentëve  dhe kërkimin e mundësive të reja të punësimit. Sfida jonë është të vendosnim bashkëpunime me subjekte të ndryshme që operojnë në tregun shqiptar, ky sektor  organizon një sërë aktivitetesh gjatë vitit akademik, të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me studentët e UV-së.

 

Kërko informacion në: alumni@univlora.edu.al

Regjistrohu përmes Formularit të regjistrimit UV Alumni

Database Alumni[:en]Seek information at: alumni@univlora.edu.al

Registration form UV Alumni (click here)

Database Alumni (click here)[:]