Konferenca e18-të Ndërkombëtare 2022 e ASECU-t

Referuar Konferencës së 18-të Ndërkombëtare të ASECU me temë “Sfidat socio-ekonomike në periudhën pas pademisë”, e cila do të organizohet në datat 23-24 shtator 2022 nga Fakulteti Ekonomik i Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Shqipëri njoftohet se afati i ri për abstrakte është shpallur data 30 Qershor 2022.   Më shumë informacion gjendet në broshurën inforRead More…

Prishtina International Summer University – OPEN CALL

Universiteti i Prishtinës ka shpallur thirrjen e për studentët e interesuar për të marrë pjesë në aktivitetin  PISU 2022, edicioni i 21-të. Kjo është një mundësi fantastike për të përfituar nga potenciali juaj dhe për të zgjeruar horizontin tuaj në 13 kurse të ofruara nga ekspertë ndërkombëtarë. I hapur për studentët ndërkombëtarë dhe kosovarë, PISU shërben si kaRead More…

Shkollë verore në universitetin e Malit të Zi

Fakulteti i studimeve detare në universitetin e Malit të Zi organizon një shkollë verore (program i mësimit gjatë gjithë jetës) me temë “Zhvillimi i qëndrueshëm i industrisë së mjeteve lundruese”. Kjo shkollë verore do të mbahet në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE “Nxitja e ndërkombëtarizimit në IAL-të e Malit të Zi përmes planifikimit strategjik efikas (IESP)”, me Read More…

Pyetësori i Studentëve për Vlerësimin dhe Përmirësimin e Cilësisë së Shërbimeve të Ofruara prej Stafit Administrativ dhe Ndihmësakademik

“Në kuadër të politikave të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë për sigurimin e brendshëm të cilësisë me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të standarteve të cilësisë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe europian për Arsimin e Lartë, në përfundim të vitit akademik 2020-2021 studentët kanë vlerësuar shërbimet që marrin prej personelit administrativ dhe ndihRead More…

Amazonat greke mbërrijnë në Apolloni për një performancë fantastike ku një shfaqje teatrale flet edhe me gjuhën e trupi.

Amazonat greke mbërrijnë në Tiranë për një performancë fantastike ku një shfaqje teatrale flet edhe me gjuhën e trupit. Dance teatër është ndërthurrja e bukur, me perfomancat artistike ku kjo trupë ka shëtitur në evetet më të rëndësishme kulturore në botë. Tani publiku shqiptar mund ta shijojë jo vetëm në Tiranë me datë 26, por edhe në Apolloni më 25 maj 2022, ku në nRead More…

Hapet Thirrja e Parë IPA Interreg e Adriatikut Jugor 2021-2027

Kemi kënaqësinë të njoftojmë se është bërë shpallja paraprake për thirrjen e parë për projekt propozime të IPA Interreg e Adriatikut Jugor “Capitalisation Small-Scale Projects”. Publikimi zyrtar i thirrjes planifikohet të bëhet pas miratimit të programit, përkatësisht në qershor 2022, dhe do të jetë i hapur për 90 ditë kalendarike nga dita e publikimit. Për më shRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Atikës Perëndimore, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithëRead More…

Aktivitete të organizuar në kuadër të fokus-grupeve të realizuara me studentë në prag diplomimi të tre prej programeve bachelor në Fakultetin e Ekonomisë

“Në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, qëndron gjithnjë në fokus të veprimtarisë akademike vendosja e qëndrueshme e standardeve të cilësisë me qëllim formimin e studentëve, si profesionistë të së ardhmes me mundësi konkurrimi në tregun ndërkombëtar. Gjatë muajit Prill 2022, Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional në bashkëpunim meRead More…

Programe shkëmbimi në Universitetin Shtetëror të New York (SUNY)

Programe shkëmbimi në Universitetin Shtetëror të New York (SUNY) Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut shpall njoftimin për bursa në kuadër të programeve të shkëmbimit në Strategji, Menaxhim, Marketing dhe Anglisht të Biznesit për studentët universitar dhe pasuniversitar. Fushat e aplikimit: Menaxhimi i projektit konkurrues. Menaxhimi Financiar i Korporatës. MarketinRead More…