Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi

 Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë-Greqi hap thirrjen për mobilitete stRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Matej Bel University in Banska Bystrica, Sllovaki .  

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Matej Bel University in Banska Bystrica, Sllovaki .   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Matej Bel ne Banska Bystrica, Sllovaki  në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë Read More…

NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikuj Buletini Shkencor i UV Nr. 5, Vëll: 1

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-ës.  ———————-Read More…

NJOFTIM

Njoftim për personelin e UV dhe Studentët Ju njoftojmë se data 29 dhe 30 Nëntor, do të jenë pushim për shkak të festave zyrtare të Nëntorit. Veprimtaria e përditshme e personelit të UV dhe mësimi do të rifillojë në datë 1 Dhjetor 2021. Ju faleminderit!Read More…

Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Nishit, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt në Austri në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjiRead More…

Bursa Studimi Tempus në Hungari

  Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus (Tempus Public Foundation), për vitin akademik 2022-2023, shpall programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum”  për studime bachelor, master, doktoraturë dhe kurse përgatitore dhe specializimi. Më poshtë linku i publikimit në faqen web të MAS: http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Njoftim_bursRead More…

UV në Javën Virtuale Ndërkombëtare të Kolegjit të Kujdesit Shëndetësor të Tallinit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë mori pjesë në Javën Virtuale Ndërkombëtare të Kolegjit të Kujdesit Shëndetësor të Tallinit, Estoni të organizuar më 8-12 nëntor 2021 me titull “Edukimi dhe praktika e kujdesit shëndetësor në epokën e ndryshimit”. Eventi u organizua online nëpërmjet platformës Zoom, ku morën pjesë universitete prestigjoze nga vendet Partnere dhe tRead More…