FOKUS GRUPEVE ME STUDENTË NË PRAG DIPLOMIMI TË DISA PREJ PROGRAMEVE BACHELOR, MASTER DHE DIPLOME PROFESIONALE NË FAKULTETIN E EKONOMISË, FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE SI DHE FAKULTETIN E SHKENCAVE HUMANE, TË REALIZUARA GJATË MUAJIT MARS-PRILL 2024

Në kuadër të procesit të Akreditimit periodik të programeve të studimit të Ciklit të Parë, si dhe akreditimin e parë të programeve të Ciklit të Dytë dhe Diplomë Profesionale, në zbatim të Standardeve dhe Kritereve të Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.531, datë 11.09.2018, Standardi I.2, Kriteri 2; Standardi I.3, KriRead More…

Aktivitet promocional me rastin e 2 prillit, Ditës Botërore të Autizmit, i realizuar nga departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit.

“Autizmi nuk eshte nje semundje, aq me pak ngjitese, por nje crregullim zhvillimi qe mund te preke kedo.” Ne bote dhe ne Shqiperi shpeshtesia e shfaqjes se autizmit eshte gjithnje e ne rritje. Ky crregullim ben pjese tek crregullimet pervazive te zhvillimit dhe karakterizohet nga keqfunksionimi i nderveprimeve sociale, komunikimit dhe i sjelljeve perseritese. Keta individe duket sikur jane nRead More…

Aktiviteti promocional i 7 Prillit – Dita Botërore e Shendetit

Në dt. 11 Prill 2024, në kuadër të Ditës Botërore të Shëndetit, Qendra Kërkimore Shkencore për Shëndetin Publik, në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë dhe Departamentin e Kujdesit Shëndetësor, pranë Fakultetit të Shëndetit, Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, zhvilloi aktivitetin promocional me temë “Shëndeti im, e drejta ime”. Këtij aktiviteti sensibilizues iuRead More…

Vlora Half Maraton 2024

Me rastin e “Vlora Qyteti Europian I Sportit, 2024” Bashkia Vlorë organizon më date 21 prill, ora 09.00, aktivitetin “Vlora Half Maraton 2024”. Ftohen te gjithe studentet te behen pjese e ketij aktiviteti Bashkëlidhur posterat e këtij aktiviteti si dhe QR Code për regjistrim on-line, gjithashtu, gjatë javës në zona të ndryshme të qytetit do të ketë pika regjistrimi ku studentëRead More…

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS  (Mjedisi Detar)

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS  (Mjedisi Detar) I keni përfunduar studimet Bachelor, apo do t’i përfundoni ato përpara datës 1 shtator 2024? Jeni të interesuar për një Master në Shkenca Detare në Europë? Për të gjithë studentët në Bachelor në fushat: bioshkencë, shkenca kimike, gjeoshkencë, shkenca fizike dhe inxhinieri, që aspirojnRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët Read More…

Kampi SOCIAL SMOodle Në kuadër ë projektit me titull “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC

In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz Austria, on 09-10th of April, 2024, the SOCIAL SMOodle Camp, Day 1 and Day 2 took place. The training acRead More…

Panairi i Rinisë

Ne daten 29.03.2024, studentë e pedagogë të Universitetit “Ismail Qemali”, u bënë pjesë e Panairit të Rinisë, organizuar nga Ministria për Rininë dhe Fëmijët” me një “Kënd informacioni” për të rinjtë e qytetit të Fierit të cilët janë  në kërkim të mundësive për profesionalizim apo punësim.  Si një aktor i fuqishëm lokal e kombëtar, UV me pjesëmarrëRead More…

Call for STARTUP COMPANIES operating in the green and blue economy sectors

Technology Transfer Office (TTO), “Ismail Qemali” of Vlore, Call for STARTUP COMPANIES operating in the green and blue economy sectors   Application form In the framework of Startup10 program, which aims to promote food security and youth employment in ten (10) Italian cooperation partner countries (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egypt, Ethiopia, Jordan, Kenya, Lebanon, TunRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Sulejman Demirel në Turqi

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Sulejman Demirel në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet studimi. Mobiliteti Read More…