Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit

Ju komunikojme se, Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ka hapur regjistrimet mbi gjuhën dhe kulturën kineze për të gjithë të interesuarit. Regjistrimet kryhen online në faqen tonë ciut.edu.al, https://ciut.edu.al/2021/02/hapen-regjistrimet-e-reja/, gjithashtu dhe kurset janë online përmes platformës ZOOM. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës ofron: Të gRead More…

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë informon se Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjitha organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë tëRead More…

Bota zotohet “kurrë më” keqtrajtimit të popullit hebre

Bota zotohet “kurrë më” keqtrajtimit të popullit hebre Në fund të vitit të kaluar, më shumë se 30 universitete dhe ekipe sportive, si dhe këshilli i një qyteti, miratuan përkufizimin e punës për Antisemitizmin të Përcaktuar nga Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (IHRA). Në muajin Dhjetor 2020, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (Shqipëri), Unioni StudenRead More…

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje Erasmus + në Universitetin e Piteshtit në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Piteshtit në Rumani (“University of Pitesti”) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErasmusRead More…

” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit!

” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit! Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë është në përpjekje të vazhdueshme për të ofruar programe studime dhe shërbime në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë duke ngritur një sistem funksional vlerësimi dhe përmirësimi. Gjatë gjithë kësaj veprimtarie ju jeni nRead More…

Njoftim për vazhdimin e mësimit on line

Nisur nga fakti se në dy javët e fundit po rritet numri i rasteve pozitive të Covid-19 tek moshat e reja 25- 34 vjeç, në deklaratën për mediat, Komiteti Teknik i ekspertëve për COVID-19, përmes njoftimit zyrtar, sapo bëri të ditur se, Universitetet do të vijojnë mësimin online edhe për 2 javë, deri në një komunikim tjetër. But if the info is presented in a way that’s confusingRead More…

Letër falenderimi dhe mirënjohje e Ambasadorit Izraelit në Shqipëri, Shkëlqesisë së tij z. Noah Gal Gendler për Rektorin e Universitetit të Vlorës Prof. Dr. Roland Zisi

Letër falenderimi dhe mirënjohje e Ambasadorit Izraelit në Shqipëri, Shkëlqesisë së tij z. Noah Gal Gendler për Rektorin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi për iniciativën e tij dhe miratimin e “Përkufizimit të Përdorshëm për Antisemitismin” siç është përcaktuar nga Aleanca Ndërkombtare për Përkujtimin e Holokaustit. Universiteti i Vlorës me këRead More…