Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim për stafin akademik në Universitetin Opole në Poloni (University of Opole)

Thirrje për bursa mësimdhënie/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Opole në Poloni (University of Opole), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë tëRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik në Universitetin Nish-it në Serbi (University of Nis)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Nish-it në Serbi (University of Nis), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/trajnim për stafin akademik në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik në Universitetin e Suceavës “Ștefan cel Mare” në Rumani (“Ștefan cel Mare” University of Suceava)

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Suceavës “Ștefan cel Mare” në Rumani (“Ștefan cel Mare” University of Suceava), në Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Stefan Cel Mare të Suceavës në Rumani (University of Stefan Cel Mare Suceava)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan Cel Mare të Suceavës në Rumani (University of Stefan Cel Mare Suceava) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice në Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Thirrje për bursa mësimdhënie/ trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice në Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice), Read More…

Info day 25 – 26 February 2024 – CRED4TEACH project and MOOC courses for Teacher qualification

Të nderuar mësues dhe studentë të degëve të mësuesisë, Në kuadër të aktiviteteve të projektit CRED4TEACH, Erasmus Plus, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë organizon një Workshop mbi: “Projekti CRED4TEACH dhe kurset MOOC për kualifikimin e Mësuesit në të ardhmen” Për të rritur kapacitetet e stafit mësimdhënës dhe administrativ nga institucionet partnere të projekRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Peks në Hungari (University of Pécs)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Peks në Hungari (University of Pécs) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studiRead More…

NJOFTIM PUBLIK PËR APLIKIMIN E STUDENTËVE TË INTERESUAR, PËR TË PËRFITUAR NGA SKEMA E KREDITIMIT STUDENTOR

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në Shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor. Studentët, të cilët janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar ngaRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët Read More…