Bursa CEEPUS për student me Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH JOANNEUM në Austri, Universitetin “Goce Delcev” në Maqedoninë e Veriut dhe Universitetin Teknologjik në Bratislav në Sllovaki

Thirrje për mobilitet studimi për student në kuadër të Programit “CEEPUS” Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH JOANNEUM në Austri, Universitetin “Goce Delcev” në Maqedoninë e Veriut dhe Universitetin Teknologjik në Bratislav në Sllovaki në kuadër të Programit “CEEPUS”, fton të gjithë studentët e UV-sRead More…

Call For Papers – Fourth International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology NRA – CSIT 2023

Dear academics, researchers, scientists and technologists, scholars and research firms, We are glad to invite you in our Fourth International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology which will be held on 15-16 December 2023 in Vlore, Albania.     NRA CSIT 2023 Call for Papers NRA_CSIT_Author_guidelines_-_Abstract_and_Full_PaperRead More…

Hapet thirrja për grantin e kërkimit GO STYRIA!

Thirrja “Go Styria” për kërkime shkencore këtë vit akademik qëndron në Universitetin e Grazit në Austri. Programi fton të gjithë studentët e masterit dhe doktoraturës si dhe studentët post Doktoraturë nga institucionet e arsimit të lartë në Evropën Juglindore të aplikojnë për semestrin e verës 2024.   Thirrja është e hapur për shtetet: • Shqipëri, Bosnjë dhe Read More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences)

Thirrje për bursë mobilitet praktikë mësimore për studentët në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe UniversitetiRead More…

Anketa – Qeverisja dhe Siguria Mjedisore

    Megjithëse një territor relativisht i vogël, Shqipëria zotëron një larmi të gjerë ekosistemesh dhe burime të bollshme natyrore, të cilat mbështesin dhe përmirësojnë cilësinë e jetës. Një mekanizëm i rëndësishëm për qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e këtyre burimeve është pjesëmarrja dhe angazhimi i vazhdueshëm i qytetarëve. Prezenca e OSBE-së nRead More…

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi vizitë pune në Università degli Studi di Palermo. Mirëpritet nga Rektori i Universitetit të Palermos, Prof Dr. Massimo Midiri. Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes dy institucioneve. Takim në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe me Prof. Matteo Mandalà dhe Prof. Gëzim Gurga.

Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi, më 14 dhe 15 shtator 2023, zhvilloi një vizitë pune dy ditore në Universitetin e Palermos (Università degli Studi di Palermo). Ai u prit fillimisht nga Rektori, Prof. Dr. Massimo Midiri me të cilin zhvilloi një bisedë të frytshme me objektiv fillimin e një partneriteti ndërinstitucional në funksion të axhendave tRead More…

Thirrje për punime – Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA

Të nderuar, Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë akademikëve dhe kërkuesRead More…