Studentët e ciklit të parë ,të cilët nuk kanë dorëzuar numrat e llogarive bankare ,janë lutur të dorëzojnë pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit në fakultetin ku studiojne

Studentët e ciklit të parë ,të cilët nuk kanë dorëzuar numrat e llogarive bankare ,janë lutur të dorëzojnë pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit në fakultetin ku studiojne ,numrat e llogarive bankare për kalimin e bursës së përfituar . Vendimit të Bordit të Administrimit nr 2,datë 15.01.2019, Nr Emer Mbiemer Dega            1   STELINA PRead More…

Në mjediset e rektoratit, firmoset marrvëshja e mirëkuptimit me një nga operatoret më të fuqishëm në botë në fushën e inovacionit dhe kërkimit shkencor të aplikuar mbi energjitë e rinovueshme, Step Impianti Srl me qendër në Trieste, Itali.

Në mjediset e rektoratit, firmoset marrvëshja e mirëkuptimit me një nga operatoret më të fuqishëm në botë në fushën e inovacionit dhe kërkimit shkencor të aplikuar mbi energjitë e rinovueshme, Step Impianti Srl me qendër në Trieste, Itali. Nje delegacion i kryesuar nga presidenti i Kompanise, Zoti Trio, shoqëruar nga CEO Maurizio Bonacci si dhe nga koordinatore për Shqiperine, ZRead More…

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar”.

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi me pjesemarrjen e studenteve te Fakultetit te Shkencave Humane, Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar” Pjese e panelit ishin Zv.Rektori i ketij universiteti Prof.As.Kristofor Lapa, perfaqesues te Klinikes Ligjore Vatra dhe dy Read More…

Më datë 27.03.2019, specialist të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, realizuan takime informuese me Studentë dhe Grupet e Punës

Më datë 27.03.2019, specialist të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) në mjediset e Universitetit “ Ismail Qemali”, Vlorë realizuan takime informuese me Studentë dhe Grupet e Punës të ngritura në nivel Njësie Kryesore në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS). Gjatë takimit studentët u informuan mbi rëndësinë dhe qëllimin e SKRead More…

“Për Vlerësimin e Performancës në Mësimdhënie në IAL, edhe Nëpërmjet Sondazhit Kombëtar të Studentëve”, Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali“ ka ngritur në nivel fakulteti Grupet e Punës

NJOFTIM   Për mbarëvajtjen e Sondazhit Kombëtar të Studentëve i cili do të realizohet në zbatim të VKM nr.783, datë 26.12.2018 “Për Vlerësimin e Performancës në Mësimdhënie në IAL, edhe Nëpërmjet Sondazhit Kombëtar të Studentëve”, Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali“ ka ngritur në nivel fakulteti Grupet e Punës me përbërje sipas urdhërit të Rektorit bRead More…

Thirrje për aplikim nga Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat: Civil Society Scholar Aëards (CSSA), për vitin Akademik 2019 -2020. Civil Society Scholar Aëards (CSSA) mbështet projekte akademike ndërkombëtare për të mundësuar studentët e doktoraturës dhe stafet akademike, të aksesojnë burime të rëndësishme për punën e tyre kRead More…

Thirrje ASECU 2019

Rrjeti ASECU shpall Konferencën e 8-të Ndërkombëtare dhe Shkollën Verore të Rinisë ASECU 2019. Shkolla verore do të zhvillohet në  Ravda Bullgari në 15-20 Shtator 2019 me tematikë: Qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm 2030: sfidat për vendet e Evropës Jugore dhe Lindore në rajonin e Detit të Zi Më shumë informacion mbi këtë thirrje e gjeni në linkun: http://wwwRead More…

Thirrje për aplikim nga Universiteti i Portos

Universiteti i Portos në Portugali njofton se është hapur thirrja për aplikim për studentët e interesuar për të kryer një periudhë mobiliteti në Universitetin e Portos. I gjithë informacioni rreth procedurave të aplikimit për vitin e ardhshëm akademik  2019/2020, të cilët studentët duhet të lexojnë dhe të ndjekin me kujdes është i vlefshëm në linkun më poshtë: httRead More…

Integrimi i evidencave të kërkimit shkencor në përmirësimin e kujdeseve infermierore

Më daten 30 Mars 2019, Departamenti i Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit Publik,Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, organizon konferencën e parë studentore me temë: “Integrimi i evidencave të kërkimit shkencor në përmirësimin e kujdeseve infermierore”. Kategoria e pjesëmarrësve në këtë konferencë janë infermierë, mami, fizioterapistë, logopedistë, teknikë Read More…