njoftime Njoftime FSHH

[:sq]Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar”.[:]

[:sq]

Qendra Psiko-Sociale “Vatra” ne bashkepunim me Universitetin Ismail Qemali Vlore, zhvilloi me pjesemarrjen e studenteve te Fakultetit te Shkencave Humane, Forumin me temë “Mbrojtja e fëmijeve, viktima të dhunës dhe abuzimit. Instrumentat kombëtar dhe ndërkombëtar”
Pjese e panelit ishin Zv.Rektori i ketij universiteti Prof.As.Kristofor Lapa, perfaqesues te Klinikes Ligjore Vatra dhe dy studente te angazhuar prane grupit pro-bono te kesaj klinike. Gjate ketij Forumi u nda informacion mbi : Pasojat psikologjike te dhunes dhe abuzimit tek te miturit, ndryshimet qe ka pesuar Kodi i Procedures Penale ne favor te viktimave te dhunes, Konventa per te drejtat e femijeve, dhe Kodi i Drejtesise Penale per te Miturit .

 

[:]