Studentët e Departamentit të Drejtësisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpallen FITUES në Edicionin e IV të Debatit Universitar 2023.

Studentët e Departamentit të Drejtësisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpallen FITUES në Edicionin e IV të Debatit Universitar 2023. Laboratori i Debatit Universitar, Fushata “Nga fjala tek veprimi” zhvillohet çdo vit në kuadër të Programit Kombëtar të Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik të Shqipërisë, SCIDEV dhe me mbështetjen e Fondacionit Read More…

Në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, u organizua Aktiviteti “Arti për të gjithë”

Në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë, u organizua Aktiviteti “Arti për të gjithë” , një aktivitet, që bashkoi artin me zemrat e studentëve dhe fëmijëve të qytetit në sheshin para Fakultetit. Veprimtaria nën moton Arti si mjet i rëndësishëm për gjithëpërfshirjen  krijoj një mjedis të shëndetshëm  artistik dhe edukativ gjithëpërfshirës, duke i shërbyerRead More…

Takim informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”

Në datën 30 janar 2023 në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë u zhvillua takimi informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”. Përmes prezantimeve praktike në formatin power point, apo pyetjeve e diskutimeve, studentët e doktoratës u njohën me: strukturat përgjegjëse për programin, detyrat dRead More…

Studentët e Departamentit të Drejtësisë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, shpallen fitues të konkursit kombëtar Moot Court Albania 2022.

Studentët e Departamentit të Drejtësisë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, shpallen fitues të konkursit kombëtar Moot Court Albania 2022. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë u shpall fitues në konkursin kombëtar Moot Court Albania 2022. Konkursi zhvillohet çdo vit nga Qendra Europiane dhe Civil Right Defenders, në formën e gjyqit simulues me pjesëmarrjen e studentRead More…

Njoftim “Për aplikimet per përfitimin e bursave per vitin akademik 2022-2023”

“PËR  APLIKIMET PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN AKADEMIK 2022-2023”  (PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshim enë VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore pRead More…

Njoftim “Për aplikimet per reduktimin 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e ciklit të dytë të studimeve, në vitin akademik 2022 – 2023″

“PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023″   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780, dRead More…

Njoftim “Për përfitimin e përjashtimit nga tarifat shkollore per Vitin Akademik 2022-2023”

“PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”  (  PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne njRead More…

RAUND 3 – Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2022-2023

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2022 – 2023. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I RKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…

Takimi i çeljes së projektit “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990 – )”

Në datën 18 tetor 2022, në mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane dhe Drejtësisë, u mbajt takimi i çeljes së projektit “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990 – )”, projekt PKKZH i financuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI). Projekti ka në vëmendje atë që njihet si letërsi e udhëtarit, e shkruar për SRead More…