[:sq]Miratimi i formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për njëRead More…

[:sq]Njoftim për aplikim për bursa studimi për studentët e Masterit në Universitetin e Maceratës – Itali[:en]The University of Macerata (UNIMC) offers 10 scholarships to international students[:]

[:sq]Universiteti i Maceratës (UNIMC) ofron 10 bursa për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë të një diplome Master (programi 2-vjeçar pasuniversitar), a.y. 2019-2020. Që të konsiderohet një student ndërkombëtar,   ju duhet të mbani një kualifikim të vlefshëm duke siguruar qasje në programin e diplomës master të fituar jashtë sistemiRead More…

[:sq]Njoftim për studentët e ciklit të parë që përfitojnë bursë[:]

[:sq]Studentët e ciklit të parë, që përfitojnë bursë sipas Vendimeve të Bordit të Administrimit nr 7, datë 22.02.2019 si dhe nr 9, datë 22.02.2019, të dorëzojnë pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit pranë  fakultetit ku studiojne, numrat e llogarive bankare për kalimin e bursës së përfituar.   Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin ! &nbspRead More…