Njoftim për aplikim për bursa studimi për studentët e Masterit në Universitetin e Maceratës – Itali

njoftime

Universiteti i Maceratës (UNIMC) ofron 10 bursa për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të regjistrohen në vitin e parë të një diplome Master (programi 2-vjeçar pasuniversitar), a.y. 2019-2020.

Që të konsiderohet një student ndërkombëtar,   ju duhet të mbani një kualifikim të vlefshëm duke siguruar qasje në programin e diplomës master të fituar jashtë sistemit arsimor italian.

Për të verifikuar përshtatshmërinë tuaj për bursa dhe për informacion të detajuar mbi kërkesat e pranimit, ju lutemi referojuni “Art. 3 – Kërkesat e pranimit “të Thirrjes për bursa.

Çdo bursë arrin në 5.000,00 €.

Programet e diplomave të masterit të UNIMC-it që mësohen në gjuhën angleze janë:

Politikat Globale dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare;
Financat dhe Ekonomia Ndërkombëtare;
Turizmi Ndërkombëtar dhe Menaxhimi i Destinacioneve.
Lista e plotë e programeve të UNIMC Master është në dispozicion në https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-magistrali

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda martesës së 23 prillit 2019 h. 14.00 (ora italiane), ekskluzivisht përmes formës online. Lista e renditjes do të publikohet në maj 2019.

Për t’u pranuar dhe regjistruar në programin e zgjedhur, studentët jashtë BE-së që banojnë jashtë duhet të respektojnë procedurat e VISA dhe afatet në lidhje me qasjen e studentëve të huaj në kurset universitare italiane të përcaktuara në Rregulloren e lëshuar nga Ministria Italiane e Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit ( MIUR).

Thirrja për aplikim është e disponueshme në https://www.unimc.it/en/courses/scholarships-for-international-students

Për informacione të mëtejshme, mos hezitoni të kontaktoni prospective.student@unimc.it

Simona Natali