njoftime

[:sq]Miratimi i formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për një trasparenc të veprimeve financiare;

Situacion Analitik Shpenzimesh 1 – 28 Shkurt 2019
Situacion Shpenzimesh 1 – 28 Shkurt 2019
Akt-Rakordimi per te Ardhurat 1 – 28 Shkurt 2019
Ankesi A për periudhën Shkurt 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019[:]