njoftime

KZFE – Vendim Nr. 1, Datë 26.04.2024 Konstituimi dhe Zgjedhja e Kryetarit te KZFE

KZFE – Vendim Nr. 1, Datë 26.04.2024 Konstituimi dhe Zgjedhja e Kryetarit të Komisionit Zgjedhor Të Fakultetit Ekonomik (KZFE)

 

Vendim Nr.1, datë 24.04.2024 Për konstituimin dhe zgjedhjen e kryetarit të KZFE