Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Në datën 22 shtator 2023 mbahet edicioni i fundit i konferencave ndërkombëtare në kuadër të modulit Jean Monnet “Foreign Language Teaching in and for European Contexts/FoLATE”. Data me rëndësi: Afati i dorëzimit të abstrakteve: 20 gusht 2023 Afati i dorëzimit të punimit të plotë: 5 shtator 2023 Për më shumë informacion, mund të vizitoni, https://sites.google.coRead More…

URDHËR Nr.75 – PRANIMET E STUDENTËVE NË TË DY RAUNDET  E APLIKIMIT,

URDHËR Nr.75, Datë. 20.07.2023 PËR PRANIMET E STUDENTËVE NË TË DY RAUNDET  E APLIKIMIT, PËR LLOGARITJEN PIKËVE PËR ÇDO KONKURRENT DHE HARTIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE FITUES NË BAZË TË PIKËVE TË GRUMBULLUARA NË TË GJITHA PROGRAMET  E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE  QË OFROJNË  DEPARTAMENTET  E UV-SË PËR VITIN AKADEMIK  2022-2023 Urdher nr 75 date 20.0Read More…

CALL FOR ADMITTANCE TO PhD PROGRAMMES – Thirrje për studime doktorale

Thirrje për studime doktorale Universiteti i Barit “Aldo Moro” ka hapur thirrjen për doktoratura. Për më shumë informacione shikoni link-un më poshtë! Suksese!   https://www.uniba.it/it/ricerca/dottorati/dottorato-ricerca-39-ciclo-aa-23-24/bando-di-concorso-39deg-ciclo-a-a-2023-2024/xxxix-cycle_call-phd-selection-a-y-2023_2024.pdf/view#:~:text=XXXIX%20CYCLE_CALL%20PHD%20SELECTIONRead More…

Bursa Erasmus+për studentë me 1-Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, 2-Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe 3-Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe UniversitetRead More…

KURSE ONLINE NGA HERC NE UNIVERSITETIN E OXFORD-IT

Qendra Kërkimore e Ekonomisë Shëndetësore (Health Economics Research Centre) në Universitetin e Oksfordit gjatë periudhes vjeshtë 2023 do të ofrojë një shumëllojshmëri kursesh online dhe në auditor, për studentë, akademikë dhe prefesionistë në fushën e shëndetësisë. Më poshtë gjeni listën e kurseve që do të ofrohen: “Hyrje në Vlerësimin Ekonomik ShëndetësorRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë me 1-Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki; 2-Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce) Poloni dhe 3-Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa mësimdhënieje/ trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki; Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce) Poloni Read More…