njoftime

URDHËR Nr.75 – PRANIMET E STUDENTËVE NË TË DY RAUNDET  E APLIKIMIT,

URDHËR

Nr.75, Datë. 20.07.2023

PËR

PRANIMET E STUDENTËVE NË TË DY RAUNDET  E APLIKIMIT, PËR LLOGARITJEN PIKËVE PËR ÇDO KONKURRENT DHE HARTIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE FITUES NË BAZË TË PIKËVE TË GRUMBULLUARA NË TË GJITHA PROGRAMET  E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE  QË OFROJNË  DEPARTAMENTET  E UV-SË PËR VITIN AKADEMIK  2022-2023

Urdher nr 75 date 20.07.2023