njoftime Thirrje

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Në datën 22 shtator 2023 mbahet edicioni i fundit i konferencave ndërkombëtare në kuadër të modulit Jean Monnet “Foreign Language Teaching in and for European Contexts/FoLATE”.

Data me rëndësi:

Afati i dorëzimit të abstrakteve: 20 gusht 2023

Afati i dorëzimit të punimit të plotë: 5 shtator 2023

Për më shumë informacion, mund të vizitoni, https://sites.google.com/univlora.edu.al/folateinternationalconference/home.