Thirrje për mobilitete mësimdhënieje Erasmus + në Universitetin e Piteshtit në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Piteshtit në Rumani (“University of Pitesti”) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErasmusRead More…

Aplikoni për programe të shumta bursash nga OeAD

Tani mund të aplikoni për programe të shumta bursash nga OeAD. Aplikimet për programet, si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantë nga e gjithë bota, ndërsa CEEPUS dhe programet dypalëshe të veprimit janë të kufizuara sipas rajoneve. Bursa Marietta Blau, aplikimi për të cilën është i hapur gjithashtu për aplikantë nga e gjRead More…

Bursa Erasmus +për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento)

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErasmusRead More…

Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR

Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR Programi Erasmus Mundus MEDfOR ka  hapur thirrjen për vitin akademik 2021-2023 për bursa për të gjithë aplikantët në fushën e Shkencave të Biologjisë, Shkencave Mjedisore dhe Tokës, Matematik, Ekonomiks, Inxhinieri, Kimi, Biokimi ose fusha të ngjashme. Kriteret kryesore që duhet të plotësohen janë: Kandidatët duheRead More…

Shtyhet afati i thirrjes për Bursa Studimi për student/staff Erasmus + në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.

Shtyhet afati i thirrjes për bursa studimi për student/staff në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (UV), në bashkëpunim me Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë nëRead More…

Thirrje për aplikim: ‘‘Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujit dhe Diplomacinë e Ujit ”në Hungari.

‘‘ Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujit dhe Diplomacinë e Ujit ”në Hungari. Ambasada e Hungarisë në Tiranë, dëshiron të ndaj me Universitetet dhe studentët në të gjithë Shqipërinë, këtë mundësi të shkëlqyeshme për të studiuar: ‘‘Master i Shkencave mbi Qeverisjen Ndërkombëtare të Ujërave dhe Diplomacinë e Ujit ” në universitetet e HungaRead More…

Shtyhet afati i pranimit të aplikimeve për mobilitet personeli në Universitetin Aristoli, Greqi.

Shtyhet afati i pranimit te aplikimeve për mobilitet personeli ne Universitetin Aristoli, Greqi. I gjithe personeli i intersuar mund te dorezoje dokumentat dorazi pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë ose elektronikisht (të skanuara në formatin pdf) në adresën international@univlora.edu.al brenda datës 25/11/2020, ora 13:00. Thirrje për mobilitet staRead More…

Thirrje për mobilitete studimi dhe mësimdhënieje

Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes ndërinstitucionale me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti), në mbështetje të nenit 5 të rregullores për  “Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility”, Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” VlorRead More…

 Kërkuesit të aplikojnë për dy programe trajnimi online

 Thirrje nga British Council British Council shpall thirrjen për kërkuesit të cilët kanë një karrierë brenda tetë viteve nga dhënia e PhD të aplikojnë për dy programe trajnimi online, të cilat janë në bashkëpunim me univerisitetin e Anglisë Perëndimore (Bristol), organizatën Thinkwrite si dhe me Dods Training plc. Programet online të trajnimit janë në Shkenca të KomunRead More…

Fifth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies,

Fifth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies, December 18-19, 2020, Vlorë, Albania   The Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania, on the occasion of its 25th anniversary, organize the Fifth International Conference on Language, Literary and Cultural Studies “TEACHING THE HUMANITIES IN THE POST-CORead More…