Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Pitesti-t në Rumani (University of Pitesti)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Pitesti-t në Rumani (University of Pitesti) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitetRead More…

Technology Transfer Office (TTO), “Ismail Qemali” of Vlore, Call for STARTUP COMPANIES operating in the green and blue economy sectors

Application form In the framework of Startup10 program, which aims to promote food security and youth employment in ten (10) Italian cooperation partner countries (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egypt, Ethiopia, Jordan, Kenya, Lebanon, Tunisia and Uganda), seven (7) startup companies candidates will be recruited by Technology Transfer Office (TTO), “Ismail Qemali” of Vlore to particiRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin e Orleans-it në Francë

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Orleans-it në Francë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet për studim. MobRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik në Universitetin e Valencias në Spanjë (University of Valencia)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Valencias në Spanjë (University of Valencia) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotëRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH)

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle UniversitRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Politeknik të Barit në Itali (Polytechnic University of Bari)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Barit në Itali (Polytechnic University of Bari) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për buRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Osnabruk në Gjermani (Osnabrück University)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Osnabruk në Gjermani (Osnabrück University) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë mobilitet pRead More…

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS  (Mjedisi Detar)

THIRRJE PËR APLIKIM NË MASTERIN E PËRBASHKËT ERASMUS MUNDUS  (Mjedisi Detar) I keni përfunduar studimet Bachelor, apo do t’i përfundoni ato përpara datës 1 shtator 2024? Jeni të interesuar për një Master në Shkenca Detare në Europë? Për të gjithë studentët në Bachelor në fushat: bioshkencë, shkenca kimike, gjeoshkencë, shkenca fizike dhe inxhinieri, që aspirojnRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies)

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Profesionale në Serbi (International Center of Professional Studies) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët Read More…

Call for STARTUP COMPANIES operating in the green and blue economy sectors

Technology Transfer Office (TTO), “Ismail Qemali” of Vlore, Call for STARTUP COMPANIES operating in the green and blue economy sectors   Application form In the framework of Startup10 program, which aims to promote food security and youth employment in ten (10) Italian cooperation partner countries (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egypt, Ethiopia, Jordan, Kenya, Lebanon, TunRead More…