Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin Shtetëror të Shkencave të Aplikuara në Racibórz, Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Shtetëror të Shkencave të Aplikuara në Racibórz, Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë pRead More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë Universitetin e Zielona Gorës në Poloni (University of Zielona Gora)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Zielona Gorës në Poloni (University of Zielona Gora), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me Read More…

Shtyrja e afatit të aplikimit – Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi

Shtyrja e afatit të aplikimit për thirrjen për student me afatin e ri : Pranohen aplikimet deri më datë 30/11/2023 Thirrje për mobilitet studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së tëRead More…

Shtyrja e afatit te aplikimit – Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Ias-it “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi)

Shtyhet afati i aplikimit për thirrjen për student me afatin e ri : Pranohen aplikimet deri me datë 24/11/2023   Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë Read More…

Bursa Erasmus+për studentë në Universiteti Shtetëror Kooperativ i Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) (Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) në Gjermani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universiteti Shtetëror Kooperativ i Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) (Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) në Gjermani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë Read More…

Bursa Erasmus+për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin akademik me kohë Read More…