Bursa Erasmus+ për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni në kRead More…

Leksion i Hapur: “Së bashku nën fjongon e kuqe për t’i thënë STOP Sidës”

“Së bashku nën fjongon e kuqe për t’i thënë STOP Sidës” ishte slogani i yni më 1 Dhjetor në  Ditën Ndërkombëtare  kundër HIV/AIDS. Ky aktivitet promocional u realizua si një Leksion i hapur me studentë të universitetit për t’i informuar dhe sensibilizuar rreth sëmundjes, rreziqeve, metodave kontraceptive, barrierave stigmatizuese dhe kostove të kësaj sëmundjeje, risitë e Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënieje për stafin akademik në Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari.  

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Debrecenit ( University of Debrecen) në Hungari në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Transilvanisë të Brashovës në Rumani dhe Universitetin e  “G. d’Annunzio” Kieti – Peskara në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani dhe Universitetin e  “G. d’Annunzio” Kieti – Peskara në Itali, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjitRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (Middle East Technical University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (Middle East Technical University) në Turqi.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (METU) në Turqi, në kuadër të Programit “Erasmus+” Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Salernos ( University of Salerno) në Itali.  

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos ( University of Salerno) në Itali.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Salernos (University of Salernos) në Itali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA171, fton tëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë-Greqi hap thirrjen për mobilitete studRead More…

Qeveria e Hungarisë, shpall programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum”

Ju bëjmë me dije se Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2023-2024, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Theksojmë se të gjithë kandidatët duhet të aplikojnë ONLINE në faqen e Fondacionit TEMPUS applyRead More…

Aplikimet për bursa mbi Master Evropian në Shëndetin Publik prej Erasmus Mundus

Masteri Evropian Europubhealth+ në Shëndetin Publik është një program me diplomë të dyfishtë i ofruar nga një konsorcium prej 8 universitetesh evropiane dhe i mbështetur nga programi Erasmus+ i Komisionit Evropian si Master i Ekselencës që nga viti 2006. Ky program, është një program multidisiplinar dyvjeçar i ofruar në një mjedis unik multikulturor. Ai u drejtohet studentëveRead More…