SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE E ZHVILLIMIT TË SJELLJES

Komiteti Ekzekutiv i ISSBD ka miratuar vazhdimin e skemës së suksesshme të bursave për vendet në Zhvillim (DCF). Qëllimi është të inkurajojë zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve në përputhje me qëllimet e ISSBD në vendet në zhvillim dhe të ndihmojë zhvillimin profesional të studiuesve të rinj. Vendet anëtare të kualifikuara të ISSBD janë të ftuar të aplikojnëRead More…

Bursat austriake për vitin akademik 2022/23 

Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit njofton se për vitin akademik 2022/23 do të vihen në dispozicion përsëri bursa për studentët, të diplomuarit dhe shkencëtarët. Thirrjet për aplikim gjenden në databazën e të dhënave austriake për bursa në www.grants.at në (gjermanisht dhe anglisht). Përveç bursave nga Ministria Federale e Arsimit, Shkencës dhe KërkimiRead More…

Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH).

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH). Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aristoteli në Selanik, Greqi (Aristotle University of Thessaloniki-AUTH) në kuadër të Programit ErasRead More…

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “NEW CHALLENGES TO LINGUISTICS, TEACHING PRACTICES, TRANSLATION AND CULTURAL HORIZONS”

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON “NEW CHALLENGES TO LINGUISTICS, TEACHING PRACTICES, TRANSLATION AND CULTURAL HORIZONS” DECEMBER 20, 2021 VLORE, ALBANIA   The Department of Foreign Languages welcomes academics, researchers and students to showcase your papers on topics related to education, humanities and social sciences. All are welcome! After a successful launch of the 5th InternatRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Padovës, (University of Padoua), Italy. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Padovës, (University of Padua) në Itali hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponeRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie/ trajnimnë Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore (University West Attica) në Greqi në kuadër të Programit Erasmus+ për kompoRead More…

Bursa studimi për studentët në Erasmus + në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+Read More…

Bursa Erasmus + Studimi në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë-Greqi hap thirrjen për mobilitete studRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë Universiteti i Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious (St.Cyril and St. Methodious University of Veliko Turnovo) në Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious (St.Cyril and St. Methodious University of Veliko Turnovo) në Bullgari. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Veliko Turnovo St.Cyril dhe St. Methodious në kuadër tRead More…

mobilitete mësimdhënieje/ trajnim Erasmus + në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentinRead More…