Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Leon (Leon Univeristy ) në Spanjë.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Leon (Leon Univeristy ) në Spanjë.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Leon (Leon Univerisity) në Spanjë, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë stuRead More…

Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Majis në Turqi, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentëtRead More…

Bursa Erasmus + Për Student në Universitetin e Studimeve të Bergamos, Itali.

ERASMUS+ HIGHER EDUCATION STUDENTS MOBILITY – KEY ACTION 107 – International Credit Mobility Project – 2019-1-IT02-KA107-061514  Call for Applications Student Mobility for Studies Academic Year 2022-23 (First semester)  Art. 2. Mobility Types and Available Places Under this call for applications, the following places are available for prospective candidates from Universiteti “IRead More…

Bursa për studentë Erasmus +në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (Middle East Technical University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (Middle East Technical University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (METU) në Turqi, në kuadër të Programit “Erasmus+” për kRead More…

Edicioni i 4-të i Shkollës Verore të Universitetit Perëndimor të Timishoarës, Rumani

Universiteti Perëndimor i Timishoarës në Rumani (West University of Timisoara) organizon edicionin e 4-të të Shkollës Verore në periudhën 1 Gusht – 12 Gusht 2022. Aktiviteti multi dhe ndër disiplinor synon tu ofrojë studentëve të programit Bachelor dhe Master mundësinë e pjesëmarrjes në një program studim/trajnim dy javor. Studentët mund të zgjedhin një varietet kurseshRead More…

Ftesë për pjesëmarrje në edicionin e 5-të të Shkollës Verore Ndërkombëtare BIM në Iasi, Rumani

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Shërbimeve të Ndërtimit pranë Universitetit Teknik “Gheorghe Asachi” të IASI në Rumani në bashkëpunim me Fakultetin e Artitekturës “G.M.Cantakuzino” Iași në partneritet me Fondacionin Universitar “Gheorghe Asachi” Iasi organizojnë më 11-22 Korrik 2022 edicionin e 5-të të Shkollës Verore Ndërkombëtare BIM (Building Information ModelRead More…

Bursa për student Erasmus + në Universitetin Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni.

Thirrje për mobilitete studimi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Jan Kohanovski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kohanovski në Kielce në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithRead More…

Bursa për student Erasmus+ në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran ( Mircea Cel Batran Naval Academy ) në Rumani . Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të Programit Erasmus+ pëRead More…

Bursa Erasmus + mësimdhënie në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA 107 International Credit Mobility në Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet Read More…