Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni

Thirrje për mobilitet mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, Read More…

NJOFTIM – hapet thirja për aplikim për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 2 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 10.04.2023. Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] UnRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnimi në Universitetin «Pablo de Olavide» të Seviljes, Spanjë

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/trajnimi në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility në Universitetin «Pablo de Olavide» të Seviljes, Spanjë Në kuadër të Erasmus + International Credit Mobility hapet thirrja per mobilitete mësimdhënieje/trajnimi drejt Universitetit «Pablo de Olavide» të Seviljes, Spanjë (UPO). Ftohet të aplikojë personeli akademik profili Read More…

Bursa Erasmus+ studimi për studentë në Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.  

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki në kuadër të Programit “Erasmus+” për kRead More…

THIRRJE SENSIBILIZUESE PËR BAMIRËSI

Të nderuar studentë! Të nderuar kolegë pedagogë! Të nderuar personel ndihmësakademik dhe administrativ! Dëshiroj që me anë të këtij komunikimi sensibilizues të kërkoj dhe të frymëzoj Solidaritetin Tuaj, në mbështetje të znj.  Elanur OZDUMAN, qytetare e Republikës së Turqisë, studente e Universitetit “Ataturk”, Turqi, e cila, në kuadër të Programit  Erasmus, do tRead More…

Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Majis në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për kompoRead More…

Mundesi per studime ne Austri.

Informacione lidhur me studimet ne Austri: www.studyinaustria.at deget e ofruara ne universitetet austriake: www.studienwahl.at/en databaza austriake per bursa dhe financimin e studimeve: www.grants.at sherbime dhe mundesi punesimi per studiues: www.euraxess.at Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Padovës (University of Padua) në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e  Padovës (University of Padua) në Itali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet Read More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

THIRRJE PËR PJESËMARRJE Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në Read More…