njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për studentë nëUniversitetin Sulejman Demirel në Turqi

 

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Sulejman Demirel në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së te fushës së studimit “English language and literature” të aplikojnë për të përfituar një bursë në kuadër të programit E+.

 

Procedura e aplikimit , dokumentacioni i kerkuar si dhe kriteret e perzgjedhjes:

 

Studentët e interesuar duhet të lexojnë me vëmendje njoftimin e publikuar prej universitetit prites, të cilin e gjeni në linkun si vijon:

https://erasmus.sdu.edu.tr/en/haber/erasmus-international-credit-mobility-ka171-2023-project-first-round-selection-procedures-for-incoming-students-education-traineeship-short-term-doctoral-traineeship-46971h.html

 

Një kopje e dokumentave, të cilat do të ngarkohen në aplikimin online, duhet të dërgohen dhe në adresën elektronike international@univlora.edu.al ose tek prof armela.panajoti@univlora.edu.al  (koordiantore akademike e marreveshjes.

 

Studentët do të përzgjidhen prej Universitetit Sulejman Demirel.

 

announcement-ka171-2023-students-14062024