Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt në Austri në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjiRead More…

Bursa Studimi Tempus në Hungari

  Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus (Tempus Public Foundation), për vitin akademik 2022-2023, shpall programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum”  për studime bachelor, master, doktoraturë dhe kurse përgatitore dhe specializimi. Më poshtë linku i publikimit në faqen web të MAS: http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Njoftim_bursRead More…

Thirrjet e vitit 2022 për praktika  – Rrjeti i Universiteteve të Detit të Zi

Instituti Europian i Drejtimit Kulturor (EICR) shpall thirrje për praktikat e vitit 2022. EICR u jep mundësinë studentëve të kryejnë një stazh për të studiuar nga afër dhe të kuptojnë më mirë procesin e certifikimit, strukturën e tyre, misionet e tyre dhe në përgjithësi punën e mbrojtjes dhe promovimit të diversitetit të trashëgimisë kulturore të Evropës. Praktikat nRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Salernos (University of Salerno) në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos (University of Salerno) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Universitetin e Salernos, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentët Read More…

BURSA STUDIMI NË UNIVERSITETIN MOHAMED BIN ZAYED TË INTEGJENCËS ARTIFICIALE NË ABU DHABI VITI AKADEMIK 2021-2022

Nëpërmjet Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Abu Dhabi jemi informuar mbi ofrimin e bursave të studimit për studentët e ekselencës, për studime pas universitare master dhe doktoraturë, në Universitetin Mohamed bin Zayes të Inteligjencës Artificiale (MBZUAI). Ky universitet është themeluar në vitin 2019 dhe ofron programe në fushën e Inteligjencës Artificiale për stuRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Teknik i Varnës (Technical University of Varna), Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari në kuadër të programit “Erasmus+” për komponentin KA107, ftoRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Nishit (University of Nis) në Serbi.  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Nishit, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë përRead More…

Bursa Erasmus + për student në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Atikës Perëndimore (University of West Attica) në Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Atikës Perëndimore, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithëRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ataturkut (Ataturk University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti i Ataturkut (Ataturk University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin i Ataturkut në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentët e UV-së të Read More…